Jóléti diktatúra

Állami gyerekrablások Norvégiában Véleményem: Az a filozófia, amelynek alapja a “Mindenható, Mindenkit Megvédő Állam”, láthatóan hajlamossá válhat olyan tettekre is, amelyek merőben ellentétesek az alapvető emberi (sőt Isteni) jogokkal.Például, hogy a szülők felelőssége, jogai, Istentől kapott felhatalmazása nem állami jogkör.Ha ezt a gondolatmenetet továbbszőnénk, eljuthatunk oda is, amiről János apostolnak isteni kinyilatkoztatásban adta tudtul a […]

Olvass tovább

“fontos, hogy az egyházat ne érje hátrány…”

Micsoda egyenes beszéd?! Nem kisebb személyiség, mint a “Kedves Vezető” közvetlen helyettese mondá, hogy a Minden Problémára Orvosságos Megoldás (az Egyetlen Kulcsocska) nem hozá meg a kívánt bevételt. Namármost, ha ezt egy türelmetlen olvassa, és nem képes felfogni, hogy ez még csak a kezdete a felívelő szakasznak, annak semmi sem lesz elég. A mostani emelni […]

Olvass tovább

“A” karácsonyfa itt nekünk…

Nagyon helyes és eddig is már megvalósítható eseménynek látom azt, hogy az év egyik kiváltságos napján (esetleg éppen karácsonykor, miért ne?) néhány rászorulót, családot, egyént megajándékozzon a pécsi H.N.Adventista gyülekezeti közösség. Az időpont fényét emelné – és a betérőknek is biztosan kedves látvány lenne – egy szépen feldíszített karácsonyfa. Elvégre is kérdezem: miért nem volt […]

Olvass tovább

Mit bizonyítanak egyesek halálközeli élményei?

Aki figyelmesen olvassa a Bibliát, bizonyára megállapította már, hogy az igen komolyan veszi a halált, és ellenségnek tekinti azt. Az emberiség történetében azonban számtalan kísérlet történt abból a célból, hogy a halál komor valóságát ellensúlyozzuk. Pár éve különös híresztelések kaptak szárnyra, amelyek olyan emberek beszámolóival foglalkoztak, akik „átélték” a halált. Az ilyen beszámolókból levont végkövetkeztetések […]

Olvass tovább

Prófécia és evangélium

Krisztusra vonatkozó prófétai igék az ószövetségben Alapige: II. Péter 1: 19-21. A biztos prófétai ige, mint lámpás! Kezdésnek  az emmausi tanítványok és Jézus párbeszéde: Lukács 24:13-tól. Súlypont. 25-27. Az „idegen” kritikája: „ Balgatagok és rest szívűek..” Balga = gyenge eszű, buta,…? A GONDOLKODÁS hiánya. Eredménye: Rest szív = lusta, közömbös, érdektelen… Az ÉRTELEM nem = […]

Olvass tovább

Jézus Krisztus hét levele (Jelenések 2:1–3:22)

Efézus: az első keresztény korszak (Az Ősgyülekezettől a II. század elejéig) (2:1–7) A kereszténység története szép kezdettel indult. Jézus első levelében az őskereszténységnek megfogalmazott üzenet található. A levél nagy része dicséret: a fáradozásért és tűrésért, az elvhűségért, a teherhordozásért, az áldozatvállalásért és azért is, hogy a sok-sok fáradságban „nem fáradtál el” (2:2–3). Olyan sok az […]

Olvass tovább

Történetkritikai és a többi keresztény irányzat

A kereszténység mai irányzatai Bevezetés A racionalista/liberális irányzat Az élményorientált irányzat A fundamentalista irányzat A biblikus irányzat Bevezetés Közismert tény, hogy a kereszténység jobbára csak az első században, az apostoli korban volt igazán egységes. Ma már szinte áttekinthetetlennek tűnik a felekezetek és irányzatok tömege, sokfélesége. Ha a felszínes ismeretekkel rendelkező keresztény, illetve a más vallású […]

Olvass tovább

A teremtés és az evolúció összebékíthetetlenségéről

Kényszerházasság Komoly reakciósorozatot váltott ki a napokban az interneten Semjén Zsolt evolúcióról szóló nyilatkozata. A miniszterelnök-helyettes néhány hete mondta el rövid monológját a Hír TV-ben a fejlődéselmélet és a bibliai teremtés kapcsolatáról: szerinte az evolúció nem működhetne, ha Isten nem helyezte volna bele az anyagvilágba a fejlődés programját. Szóhasználatából és néhol pontatlan megfogalmazásából egyértelműen kiderül, […]

Olvass tovább

Karizma, vezetés,talentumok

Találtam egy sokoldalú újságírói munkát, amiben akár egyházi, akár világi oldalról nézem, nagyon sok jól fogalmazott mondattal teszi helyre a szerző a nagyon félrevitt szavakat. Például populáris, vagy populista. Vagy karizmatikus, illetve ennek képzett változatai. Nem mindegy, hogy embercsoportokat, tömegeket kik/hogyan manipulálják jól hangzó fogalmak bedobásával, tömeghisztéria felkeltésével. Üres, de az alsórendű indulatokat felkorbácsolni tudó […]

Olvass tovább

“Szabad vasárnap”, vagy lelkiismereti kényszer?

Jogból kényszer Az írás a Népszabadság 2014. 12. 02. számában jelent meg.  http://nol.hu/velemeny/jogbol-kenyszer-1501975 Dr. Vankó Zsuzsanna  Népszabadság Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr kijelentette, hogy pártja kezdeményezése, a „szabad vasárnapról” szóló törvényjavaslat „az egyik leghangsúlyosabb munkásvédelmi lépés”. Ezért: „A kormány támogatni fogja a tervezetet.” A KDNP frakcióvezetője, Harrach Péter úr úgy nyilatkozott, hogy „most egy részét valósítják meg eredeti […]

Olvass tovább

Újra napirenden a vasárnapi zárva tartásról szóló törvényjavaslat

http://www.kerak.hu/index.php A híradások szerint a KDNP három év elteltével ismét megpróbálja a törvényhozás napirendjére tűzni a boltok vasárnapi zárva tartásáról szóló törvényjavaslatát. Szakmai körökben máris vita alakult ki egy ilyen törvény várható gazdasági következményeiről, de az eddigi híradások szerint még nem biztos, hogy sikerül megnyerni hozzá a kormány támogatását. Ha nem pusztán gazdasági oldalról vizsgáljuk […]

Olvass tovább

Gyakoroljunk önuralmat

Gyakoroljunk önuralmat — ZÁVÁRT TESZEK AZ ÉN SZÁMRA “Tégy Uram závárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását!” (Zsolt. 141,3.) Talán egy oly hiba sincs, amely felett fiatal és öreg könnyebben napi rendre térne, mint az elsietett, türelmetlen beszéd. Elegendő mentségnek gondolják ezt az érvet: „Kijöttem a sodromból és nem gondoltam igazán azt, amit […]

Olvass tovább

János evangéliuma 7. fejezetének némely tanulságai

Most éppen a 7. fejezetnél járok János evangéliumát olvasva. Ezen belül az alábbi tanulságokra figyeltem fel annak a szakasznak a kapcsán, amely Jézusnak a nagy ünnepen elhangzott beszédét és annak hatásait tárgyalja: 40 Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta.  41 Némelyek mondának: Ez a […]

Olvass tovább

Akik bemennek – és akik kinn maradnak

Egy hete szombaton Jelenések könyvének 22. fejezetével zárult az évekig tartó sorozatunk, amelynek keretében ezt a különleges bibliai könyvet tanulmányoztuk. Minden fejezet tartogatott tanulságot és elgondolkoztató szempontokat. Különösen igaz ez erre az utolsóra, amely nem csak a könyv, hanem az egész Biblia zárókövét is jelenti. Most csak egy momentumot emelek ki belőle, amely nem kisebb […]

Olvass tovább

Mi lesz lelkünkkel a halálunk után? (Új ember cikke)

AZ ESZKATOLÓGIÁRÓL Ez a kérdés mindig feszült figyelem középpontjában állt, amióta csak ember élt és meghalt. Az utódokat – érthetően – izgatta, hova lett a meghalt papa…lelke, szelleme, intelligenciája, alkotókészsége…? Nem nyugszik a kíváncsi emberi szellem ebben a kérdésben. A kereszténységet átitatta a pogányságból átszármazott “halhatatlan lélek” eszméje. Bár erre semmi egzakt, egyértelműen bibliai igazolást […]

Olvass tovább

KONFERENCIA A MILÁNÓI RENDELET 1700. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

  Konstantin és Licinius császár 313-ban, Milánóban rendeletet adott ki arról, hogy a keresztények számára – más vallásokhoz hasonlóan – biztosítani kell vallásuk szabad gyakorlását, és vissza kell adni azokat a javakat, amelyek korábban a keresztény egyének és közösségek birtokában voltak. A Vatikán kezdeményezésére előbb Nis városban, Nagy Konstantin szülőhelyén emlékeztek meg a rendeletről, majd […]

Olvass tovább

Spejzolás hívő módra

Kedves Palánta-Olvasóm! Legutóbbi levelünkben beszéltünk egy férfiról, Zoltánnak neveztük, akit meggyógyított az Úr rákos daganatból. Ő mesélte el, hogy korábban mindig elhunyt apukájához imádkozott, hogy gyógyítsa meg őt, de egyszer csak egy hang hallatszott – ahogy ő mondta: a huszonötödik órában – s így szólt hozzá: „A te apukád meghalt, én a te Atyád vagyok, […]

Olvass tovább

“Vallásos” világ épül Amerikában?

A klasszikus protestáns amerikai vallásosság, amit az európai puritánok által (újra)megteremtett , és az alkotmányba is foglalt valódi lelkiismereti szabadság jellemzett, ma már csak egy nosztalgikus emlék. Ha a mai AMERIKAI vallásos “piacot” nézzük, ott egyre erősebben tért nyert (4.hely EÁ-USA 64.621.000(63.188.000)katolikus más adat szerint 81 millió katolikus 22,63%) és egybefüggő tömegével meghatározó tényező a […]

Olvass tovább

Híres emberek Jézusról

KOMMENTÁR NÉLKÜL Ernest Renan francia gondolkodó, ateista: „Bármi­lyen meglepetéseket hoz is a jövő, egyvalami biztos: Jézust senki sem fogja felülmúlni.” Rousseau Jézust Szókratésszel összehasonlítva ezt mondta: „Ha Szókratész élete és halála egy bölcs élete és halála volt, akkor Jézus élete és halála egy is­tené.” Napóleon: „Én ismerem az embereket, de Jézus Krisztus nem pusztán ember […]

Olvass tovább

“Semleges” állam és a hitoktatás

Nem csak az egyházi iskolákban lesz kötelező hittan és erkölcstan Forrás: hvg.hu Egyeztetés kezdődött az egyházak és a kormányzat között az iskolai hit- és erkölcstanórák bevezetésével kapcsolatban; a végrehajtási szabályok nyár végére készülnek el – írta szombati számában a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy az új tantárgyak 2013-as indítása nemcsak az állami iskolák […]

Olvass tovább