Virusfék a templomokon? I. rész

Címkép. Az első európai  katedrális (Aquileia)

Buzgó lelkek a különböző egyházakban és gyülekezetekben, napi életük első helyén kérik a híveket, hogy imáikkal ostromolják az Egek Urát. A kérést az imaházak – templomok – kinyitása iránti vágy motiválta.

http://stoffangyorgy.blogspot.com/2020/03/nyissatok-ki-templomokat.html

Érthető, hiszen emberemlékezet óta nem volt efféle intézkedés, ami ennyire kihatott volna a legbelső magánszféra – amúgy eddig még működő – világára. A kormány(ok) érthető aggodalmai által gerjesztett félelem, a híveket védő rendelkezések eme sajátosan érintett területet is alaposan megtépázták.

Az egyházak (közösségek, gyülekezetek…) vezetői gyorsan reagálva, az istentiszteletek látogatását felfüggesztették.

Kérdéseim: az imák célja (tárgya?) a kinyitás, – mint legfontosabb lényeg – valóban első helyen kell álljon a mostani valóban világválsággal sújtott – egyesek szerint végidei – történelmi szakaszban?

Továbbá:  ha a templomok előbb-utóbb ki lesznek nyitva, és a (keresztény – lásd eredeti jelentése: krisztusi) híveket papjaik helyesen tanították a jézusi eszmékre, a prófétai igékre,vajon  a világot most megrázó események nem érték volna ennyire megrázóan a gyülekezeti közösségeket. Vagy tévedek?

Végül, de nem utoljára: A világot megpróbáló történések sorában még várhatóan előttünk álló apokaliptikus víziók beteljesedései (lásd a Jelenések könyvében írt 7 csapás és társai) mit fognak eredményezni a tájékoztatást – a hiteles tanítást – nem ismerők lelkében, és megrendült – összeomlott – egzisztenciájuk terén?

A templomok és társaik, – mint a tanítások, a bibliai történetek „mesélésének” színterei – alapvetően miért is léteznek , ha azt, ami eredeti lényegük – a misszióra irányuló képzést – nem gyakorolják? E helyett van a középkori vallásos világképet meghatározó három alapelv:

Ima – Engedelmesség – Adakozás. (Idézet forrása:Dr Prof. Borge Schantz egyháztörténész)

Ennek – egy időre – most befellegzett. Ha nincs imaház …stb, akkor hol lehet gyakorolni ezt a „hármasságot?”

Folytatás: az adakozásra (is) ügyelő papság.

 

 

Mondja el a véleményét!