A Biblia szombatja és a hagyományok vasárnapja Conradi L. R.

Szombat vagy Vasárnap?

Ki változtatta a szombatot vasárnapra?

( Samuel Owusu tanulmánya. Gépi fordítás)

A katolikus egyház elismerte, hogy a hetednapi adventisták tartják az igazi szombatot

„Ha csak a Bibliát kérnénk, akkor a szombatnapot, vagyis a szombatot a vasárnap helyett zsidókkal kell szentelni; … „- A katolikus középiskolák és akadémiák vallási tanfolyamai, John Laux MA, Benzinger Brothers, 1936-as kiadás, 1. rész.
„A vasárnap katolikus intézmény, és … csak a katolikus elveken védhető …. A Szentírás kezdetétől a végéig NEM EGY JELÖLÉSE van, amely garantálja a heti nyilvános imádat átadását a hét utolsó napjáról az elsőre. „Catholic Press, Augusztus 25, 1900
„Jó emlékeztetni a presbiteriánusokat, a baptistákat, a metodistákat és minden más keresztényt, hogy a Biblia nem támogatja őket bárhol a vasárnap betartásában. A vasárnap a római katolikus egyház intézménye, és azok, akik megfigyelik, a nap megfigyelik a katolikus egyház parancsát. „Brady pap, egy címben, 1903. március 18-án jelentette be az Erzsébetben, a NJ Hírekben.

„A protestánsok nem veszik észre, hogy vasárnap megfigyelésével elfogadják  az egyház szóvivőjének, a pápának a hatalmát” ( vasárnap látogatónk , 1950. február 5.).

„Természetesen a katolikus egyház azt állítja, hogy a változás [szombat – vasárnapra] az ő cselekedete … És a cselekedet az egyházi hatalomnak a vallási dolgokban való jele.” (HF Thomas, Gibbons bíboros kancellár).

„A vasárnap a mi felhatalmazásunk … az egyház FÉL a Biblia, és a szombatmegtartásnak ez a transzferje bizonyíték erre” (Catholic Record of London, Ontario, szeptember 1., 1923).

„A protestánsok … fogadják el vasárnap helyett szombatot, mint a nyilvános imádat napját, miután a katolikus egyház megváltoztatta … De a protestáns elme nem látja észre, hogy … a vasárnapi megfigyelés során elfogadják az egyház szóvivőjének, a pápát „. Vasárnapi látogatónk, 1950. február 5.

„Természetesen a két régi idézet pontosan helyes. A katolikus egyház a vasárnapot az imádat napjaként jelöli ki, és teljes mértékben hitelt érdemel – vagy hibás – a változásért. (Rock, a katolikus apologetika és evangelizáció magazinja, p.8, 1997. június)
K: Van más bizonyítéka annak, hogy (a protestánsok) nem a Szentírás által vezetett?
A. igen; olyan sokan, hogy nem fogadhatunk el többet, mint puszta példányt e kis munkának. Sok mindent elutasítanak, ami világosan szerepel a Szentírásban, és többet vallanak, mint amit az Isteni Könyvben senki sem lehet felfedezni.
K. Adjon néhány példát mindkettőre?
A. Ha a Szentírás volt az egyetlen szabályuk, meg kell mosni egymás lábát, Krisztus parancsolata szerint, a 13. fejezetben. Szent János; – meg kell tartani, nem a vasárnap, hanem a szombat, a parancsolat szerint: „Emlékezz, hogy szenteljétek a SABBATH napot”, mert ez a parancsolat nem, a Szentírásban megváltozott vagy megszűnt; … (Stephen Keenan, A Doktrínai katekizmust; New York 1857-ben, 101. oldal Imprimatuer)


Kérdés: Van-e más módja annak bizonyítására, hogy az egyháznak van hatalma arra, hogy megalapozza az esti szabályokat?
A. Ha nem lenne ilyen hatalma, akkor nem tehette volna azt, amelyben minden modern vallás egyetért vele; Nem tudta volna helyettesíteni a vasárnap betartását a hét első napján, a szombat hetedik napjának betartására, olyan változás, amelyre nincs bibliai tekintély. Rev. Stephen Keenan, egy doktrinális katekizmust; New York 1857-ben, 174. oldal
Kérdés: Hogyan tudnánk protestánsnak bizonyulni, hogy ésszerűtlenül beszél a gyorsaság és az absztinencia ellen?

A. Kérdezd meg tőle, miért tartja vasárnap, és nem szombat, mint a pihenőnapot, mivel nem hajlandó gyorsulni, sem tartózkodni. Ha azt válaszolja, hogy a Szentírás elrendeli, hogy tartsa meg a vasárnapot, de nem mond semmit a böjtről és az absztinenciáról, mondja meg neki, hogy a Szentírás szombatról vagy szombatról beszél, de semmilyen parancsot nem ad sem vasárnap, sem a hét első napján. Ha a szombatot a pihenés és a szentség napjaként figyelmen kívül hagyja, és helyette helyettesíti a vasárnapot, és ez csak azért van, mert ilyen volt az ókori egyház használata, ha nem, ha folyamatosan kíván fellépni, akkor böjtöt és apaságot figyeljen, mert az ókori egyház így rendelt? Rev. Stephen Keenan, egy doktrinális katekizmust; New York 1857-ben, 181. oldal

Kérdés: Miért figyelünk vasárnapra szombat helyett?
Válasz: Szombat helyett vasárnapra figyelünk, mert a katolikus egyház átadta az ünnepséget szombattól vasárnapig. „-Rev. Peter Geiermann C.SS.R., A Convert katolizmusa katolikus doktrína, p. 50

Kérdés: Valóban nem kell egy érzékeny protestáns kétség, amikor megállapítja, hogy a Bibliát nem követik rendszerint a vallási közösségek?
A. Bizonyos, hogy amikor látja őket keresztelni a csecsemőket, megszünteti a zsidó szombatot, és megfigyelheti a vasárnapot, amelyre [ld. 7] nincs szentírási tekintély; amikor úgy találja, hogy nem veszi el egymás lábait, amit kifejezetten parancsolnak, és véreket és a megfojtott dolgokat esznek, amelyek kifejezetten tilosak a Szentírásban. Kétségesnek kell lennie, ha egyáltalán úgy gondolja. …

Q. A protestánsnak nem kellene kétségbe vonnia, amikor megállapítja, hogy ő maga tartja a hagyományt vezetőnek?
A. Igen, ha csak azt tükrözné, hogy nincs más, mint a katolikus hagyomány a vasárnapi szentelésre; … Controversial Catechism Stephen Keenan, Új kiadás, revíziós George Cormack, London által kiadott Burns & Oates, Limited – New York, Cincinnati, Chicago: Benzinger Brothers, 1896, 6. és 7. oldal.
„Az egyház azonban, miután a pihenés napját a zsidó szombatról vagy a hetedik napról az elsőre változtatta, a harmadik parancsolatot a vasárnapra utalta, mint az Úr napjának szentelésének napját. A Trent Tanácsa (VI. Sz., Xix.) Elítéli azokat, akik tagadják, hogy a tízparancsolat kötelező a keresztényekre nézve. „A katolikus enciklopédia, Isten parancsolatai, IV. Kötet, © 1908 Robert Appleton Company, Online Edition © 1999 by Kevin Knight, Nihil Obstat – Remy Lafort, Censor Imprimatur – + John M. Farley, New York érseke, 153. oldal.
„A [római katolikus] egyház megváltoztatta a szombat vasárnapra való betartását az általa alapított Jézus Krisztus által adott isteni, tévedhetetlen felhatalmazás jogával. A protestáns azt állítja, hogy a Biblia az egyetlen hit vezetője, nincs rá garancia a vasárnapi megfigyelésre. Ebben a kérdésben a hetednapi adventista az egyetlen következetes protestáns. „A katolikus univerzum közleménye, 1942. augusztus 14. „

„… olvashatod a Bibliát a Genesis-től a Jelenésekig, és nem találsz egyetlen vonalat, amely engedélyezi a vasárnapi megszentelődést. A szentírások érvényesítik a szombat vallási tiszteletét, egy olyan napot, amelyet soha nem szenteljünk meg. „A mi atyáink hitét, James Gibbons bíboros, Baltimore érseke, 88. kiadás, 89. oldal. Eredetileg 1876-ban jelent meg, és 1980-ban megjelent a TAN Books és Publishers, Inc., 72-73. oldal.

„Tagadd meg az egyház hatalmát, és nincs megfelelő vagy ésszerű magyarázata vagy indoklása a vasárnapi szombat helyettesítésére Isten harmadik – protestáns negyedik parancsolatában … Az egyház a Biblia fölött van, és a szombat betartásának bizonyítása bizonyíték ebből a tényből. „Catholic Record, 1923. szeptember 1..

A milliók hitéről „De a szombat óta, nem vasárnap, a Biblia határozza meg, nem kíváncsi, hogy a nem katolikusok, akik vallást vallanak közvetlenül a Bibliából, és nem az Egyházról, szombaton tartják a vasárnapot?

Igen, természetesen nem következetes; de ez a változás körülbelül tizenöt évszázaddal ezelőtt történt, mielőtt a protestantizmus megszületik, és akkoriban az egyént általánosan megfigyelték. Folytatták az egyéni szokásokat, annak ellenére, hogy a katolikus egyház tekintélyére támaszkodik, és nem a Bibliában. Ez a megtartás emlékeztető marad az anyanyelvi egyházra, amelyből a nem katolikus szekták elszakadtak – mint egy fiú, aki otthonról távozik, de még mindig a saját zsebében tartja az anyja képét vagy a haját. „A Millions of Faith

„Talán a legbátrabb dolog, a legforradalmibb változás, amelyet az egyház valaha is tett, az első században történt. A szent nap, a szombat, szombattól vasárnapig változott. „Az Úr Napja” (Dominika halála) választották, nem a Szentírásban megfogalmazott bármely irányból, hanem az egyház saját erejéből való érzése miatt. A feltámadás napja, Pünkösd napja, ötven nappal később, a hét első napján jött. Tehát ez lenne az új szombat. Azok, akik úgy gondolják, hogy a szentírásoknak egyedüli hatalomnak kell lenniük, logikusan a 7. napi adventistákká kell válniuk, és szentelniük kell. „Sentinel, Pastor’s page, Saint Catherine katolikus egyház, Algonac, Michigan, 1995. május 21.

„Ha a protestánsok követnék a Bibliát, imádják Istent a szombatnapon. A vasárnapon tartják a katolikus egyház törvényeit. „Albert Smith, a Baltimore-i Bíróság kancellárja, válaszolva a bíborosra, 1920. február 10-én kelt levelében.
„A vasárnapi protestánsok tiszteletben tartása az önmaguk ellenére a [katolikus] egyház felhatalmazásáért fizet.” Louis Segur monsignor, „Nyilvános vita a mai protestantizmusról”, p. 213.

A protestánsok többször megkérdezték a pápaságot: „Hogyan mersz változtatni Isten törvényét?” De a katolikus egyház protestánsainak kérdése még inkább átható.


Itt hivatalosan: „” Azt fogja mondani, hogy szombat volt a zsidó szombat, de a keresztény szombat vasárnapra változott.

Megváltozott! de kivel? Ki jogosult a Mindenható Isten kifejezett parancsolatának megváltoztatására? Amikor Isten szólalt meg és mondott: Szenteljétek meg a hetedik napot, ki mer majd mondani: Nem, a hetedik napon végezhetsz munkát és mindenféle világi dolgokat; de szenteljétek az első napot helyette?
Ez a legfontosabb kérdés, amit nem tudok, hogyan válaszoljam meg. Protestáns vagy, és azt állítja, hogy csak a Bibliával és a Bibliával jár; és mégis annyira fontos, mint egy nap héten, szent napként való betartása, a Bibliának a sima betűjével szemben van, és tegyen egy másik napot azon a napon, amelyet a Biblia megparancsolt.

A hetedik nap szentelésének parancsa a tízparancsolat egyike; úgy gondolja, hogy a másik kilenc még mindig kötelező; ki adta neked a hatalmat arra, hogy a negyedikre szabja magát? Ha összhangban vagy a saját elveivel, ha valóban csak a Bibliát és a Bibliát követed, akkor képesnek kell lennie arra, hogy az Újszövetség egy részét olyan módon hozzon létre, amelyben kifejezetten megváltozik ez a negyedik parancsolat. „* A Keresztény Tanok Könyvtára: Miért nem tartod szentelt a szombat napjának? (London: Burns és Oates, Ltd.), 3. és 4. p.

„Csak egy templom van a földön, amely rendelkezik a hatalommal, vagy azt állítja, hogy hatalommal rendelkezik, hogy törvényeket kössön a lelkiismeretre, Isten előtt kötelezővé téve a pokol tűzének büntetését. Például a vasárnapi intézmény. Milyen joggal rendelkezik más egyház, hogy megtartsa ezt a napot? A harmadik parancsolaton keresztül válaszol (a pápaság elhárította a 2. ábrát a faragott képek imádatával kapcsolatban, és megnevezte a 4.-et a harmadiknak), amely azt mondja: „Ne feledje, hogy szenteljétek a szombatnapot”. De vasárnap nem a szombat. Minden iskolásember tudja, hogy a vasárnap a hét első napja.

Több ezer dollárt ajánlottam mindenkinek, aki egyedül bizonyítja a Bibliában, hogy a vasárnap az a nap, amikor meg kell tartanunk, és senki nem kérte a pénzt. A szent katolikus egyház megváltoztatta a pihenés napját szombattól, hetedik naptól vasárnapig.

„Természetesen a katolikus egyház azt állítja, hogy a változás az ő cselekedete volt. És a cselekedet az egyházi hatalma és a vallási tekintély jele. „CF Thomas, Gibbons bíboros kancellár, válaszul egy levélre a szombat megváltoztatásáról, 1895. november 11-én.


„A Hagyomány, nem a Szentírás, az a szikla, amelyen Jézus Krisztus egyháza épül.” Adrien Nampon, a katolikus tanok, ahogy azt a Tridenti zsinat határozta meg. 157

„A pápa olyan hatalmas hatalommal és hatalommal rendelkezik, hogy képes módosítani, magyarázni vagy értelmezni az isteni törvényt is.”

A pápa módosíthatja az isteni törvényt, hiszen az ereje nem  embertől, hanem az Istentől származik, és Isten földi igazságügynökeként cselekszik. „Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, art. Papa II. VI, p. 29.

„A katolikus egyház vezetője a hit által, mint Jézus Krisztus vikáriusa, és a hívők ezt elfogadják. A pápa a földi embernek számít, aki „a helyet foglalja el” a Szentháromság mindenható Istenének második személyében. „II. János Pál, a küszködés küszöbértéke, p. 3, 1994

„… a lelkipásztori intuíció az egyháznak javasolta a vasárnapi” nap napjának „kereszténységét, amely a római név volt a mai napig, és amelyet néhány modern nyelv megtartott. (29) a hívek távol a kultuszok csábításától, amelyek a napot imádják, és a nap ünneplését Krisztushoz, az emberiség igazi „napjához” vezessék. „II. János Pál, Dies Domini, 27. A Krisztus-Fény napja, 1998 (Kiváló a protestáns vezetők egyetértenek ezzel a kijelentéssel – Lásd itt Dr. ET Hiscox, a „baptista kézikönyv” szerzőjének nyilatkozatát)

„A Nap volt a legfontosabb isten, pogány-domus … A nap imádók ebben az órában Perzsiában és más országokban …. Igazság szerint valami királyi, királyi a Napról, ami Jézusnak, az Igazság Napjának megfelelő jelképévé teszi. Úgy tűnik tehát, hogy ezek az országok a gyülekezetnek azt mondták: „Tartsátok meg ezt a régi pogány nevet [vasárnap]. Továbbra szentelt, megszentelt marad. ” Így a Baldernek szentelt pogány vasárnap a keresztény vasárnap lett, amely szent volt Jézusnak. „William Gildea, az istenség doktora, A katolikus világ, 1894. március, p. 809

 

Mondja el a véleményét!