Hamis pásztorok verse

Egyházi körökben divat az ószövetségi zsidó papokat szidalmazni. Jól eltereli a figyelmet a maiakról. Mi lenne ha jeremiási, plusz az ezékieli üzeneteket komolyan vennék a kedves (pap)testvérek, (ha majd hazajöttek a nyaralásról)… Meg akik itthon vannak, de „fáradságos napi munkájuk” után éppen a foci VB-t nézik kiguvadt szemekkel…

De ne azért „gyereahogyvagy”, hogy „igyátok a juhtejet, gyapjúval ruházkodjatok, a hízottakat levágjátok, de a nyájjal nem törődtök!” Mi lesz, ha megkapjátok a felmondólevelet?

Kaptam-küldök egy témába vágó verset is.

EZÉKIEL KÖNYVÉRE

A pásztor,

ki önmagát

legelteti,

kinek kezén

préda a jószág,

vigyázzon: sorsát

el nem kerülheti,

megordasodnak egyszer

szelíd juhai.

(Petrőczi Éva)

Jeremiás 23

Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr…Ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr…11 Mert mind a próféta, mind a pap istentelenek, még házamban is megtaláltam az õ gonoszságukat, azt mondja az Úr…

21 Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak. 22 Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útaikról, és az ő cselekedetöknek gonoszságától.

Ezékiel 34

34 Az Örökkévaló szava érkezett hozzám… Prófétálj, és mondd a pásztoroknak: Ezt üzeni nektek Uram, az Örökkévaló: Jaj a pásztoroknak, akik csak magukkal törődnek! Hát a pásztornak nem a nyájra kell gondot viselnie?! 3 A juhok tejét isszátok, a gyapjúval ruházkodtok, a hízottakat levágjátok, de a nyájjal nem törődtök! 4 A gyengét nem erősítitek, a beteget nem gyógyítjátok, a törött lábút nem kötözitek be, ha elkószál, nem mentek utána, ha eltéved, nem keresitek meg, csak uralkodtok rajtuk, kemény szívvel és kegyetlenül!…

9 Halljátok meg hát, pásztorok, az Örökkévaló szavát! 10 Ezt üzeni nektek Uram, az Örökkévaló: „Nézzétek! A pásztorok ellen fordulok, számon kérem nyájamat rajtuk, és elszámolok velük. Többé nem pásztorolják nyájamat, felmondok nekik, elküldöm őket! Nem hizlalják magukat juhaimmal, kimentem kezükből bárányaimat, nem falják fel őket többé soha!”

Mondja el a véleményét!