Címkekereszténység VII. Az egészséges közösség ismérvei

 Az egészséges közösség ismérvei

a… K ö z ö s s é g

Egészséges:

Aki oda születik, vagy ott jut hitre, máshova is járhat.

Egészségtelen:

Mindenkinek ott kell maradni, ahol megtért / ahova született.

Egészséges:

Az ott tartó erő: a Jézus és az övéi iránti szeretet.

Egészségtelen:

A közös félelmek / közös felsőbbrendűségi tudat / megszokás tart ott.

Egészséges:

Az embereknek alkalmuk van megismerni egymást (házi csoportok, ifi, házaskör).

Egészségtelen:

Senki se ismer senkit, nincs emberi közösség. / A sok program vagy állandó missziózás miatt nincs is magánélet.

Egészséges:

A tagok szervezetten és spontán is összejöhetnek.

Egészségtelen:

Csak a vezetőség által kiadott programoknak van helyük.

a. A pásztor és a vezetőség

Egészséges:

A szolgálatra Isten tette alkalmassá.

Egészségtelen:

A szolgálatra tanulmányai vagy emberi mesterkedések tették illetékessé, de arra emberileg is alkalmatlan.

Egészséges:

Teológiailag képzett, de nem hiszi, hogy mindent tud, és ezért folyamatosan képzi magát.

Egészségtelen:

Teológiailag képzetlen, de azért azt hiszi, hogy mindent tud.

Egészséges:

Éli is mindazt, amit másoknak tanít.

Egészségtelen:

Amit másoknak tanít, azt ő maga nem éli.

Egészséges:

Az egész Bibliát végig tanítja.

Egészségtelen:

Elsősorban a kedvenc témáiról tanít.

Egészséges:

Tekintélye a Biblia hűséges tanításán alapul.

Egészségtelen:

Tekintélye állítólagos élményein, „csodás képességein” alapul.

Egészséges:

Tanításában Isten kegyelmének felszabadító örömhírének ad nyomatékot.

Egészségtelen:

Ha csupán Isten elvárásait / az ember kötelességeit hangsúlyozza. (Paragrafus egyház)

Egészséges:

Az örömhír és a Lélek átformáló hatásában bízik.

Egészségtelen:

A tagok megfélemlítésben / szabályok betartatásában bízik.

Egészséges:

A hívőket a Biblia tanulmányozására és felelős alkalmazására bátorítja.

Egészségtelen:

Átveszi a tagoktól a bibliaértelmezés feladatát és erkölcsi döntésük felelősségét.

Egészséges:

Példát ad.

Egészségtelen:

Uralkodik.

Egészséges:

Minden tagot bátorít, hogy találja meg a szolgálatát.

Egészségtelen:

Mindent a meglevő vezetők csinálnak, más nemigen jut szolgálathoz.

Egészséges:

A gyülekezetet, az embereket szolgálja.

Egészségtelen:

Az embereket saját céljai szolgálatába állítja.

Egészséges:

A gyülekezetért él.

Egészségtelen:

A gyülekezetből él.

Egészséges:

Természetesnek tartja, hogy Istennek és a gyülekezetnek is felelősséggel tartozik.

Egészségtelen:

Azt képviseli, hogy csak Istennek tartozik felelősséggel, embernek nem.

Egészséges:

Bátorítja a kritikus gondolkodást.

Egészségtelen:

A kritikát lázadásnak tekinti.

Egészséges:

Egyet nem értés esetén hajlandó együtt-gondolkodni.

Egészségtelen:

Aki nem ért vele egyet, annak megkérdőjelezi a hitét vagy a jellemét, és igyekszik lehetetlenné tenni az illetőt.

Egészséges:

Gondozásában a hívők folyamatosan növekednek, érnek.

Egészségtelen:

Lelkileg kiskorúak maradnak.

Egészséges:

A hívők maguk is kereshetik és megtalálhatják Isten akaratát.

Egészségtelen:

A vezetők mondják meg nekik Isten akaratát.

Egészséges:

Isten előtt felelősek önmagukért.

Egészségtelen:

A vezető(ik) előtt felelősek önmagukért.

Egészséges:

Egzisztenciálisan a saját lábukon állnak. (Independens – független – gyülekezet)

Egészségtelen:

Szinte mindenben a vezetőktől függnek. (Felső vezetők – Terület-Unió-Divizió…alkalmazottai. Piramis-elvű egyház)

Forrás: Mráz Gusztáv tanulmánya a Vezetők-Vezetettek témaköréről.

Mondja el a véleményét!