Andy Vajna pohár vize

„Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom – bizony, mondom nektek: nem marad el a jutalma.” Máté Evangéliuma 10,34 – 11,1

Idősödve mit kérhetnék többet, vagy nagyobbat a Mindenható Istentől, mint Áprily Lajos:

„Adj, Istenem, bölcsességet, …s könnyű véget, könnyű véget.”
Ez – a könnyű vég – akkora ajándék, hogy csak azok tudnának beszélni az ellenkezőjéről, akiknek barátja, hozzátartozója sok időt töltött kényszerűségből ágyban fekve,  mielőtt a megváltó halál megszabadította volna nyomorúságából.
Magatehetetlenül, kiszolgáltatva a környezetnek, az ápolószemély(ek)nek, megalázva és emberi méltóságának maradékától is megfosztva, amit még egyre fogyatkozó elméjében szinte feldolgozni sem tud, akinek ez jutott.
Apám 14 hónapig feküdt magatehetetlenül. Másik rokonaim 3 -tól 12 hónapig tartó retteneteket „éltek” meg. Van fogalmam a halál előszobájáról.
Éppen ezért tartom rendkívül nagy áldásnak és a Gondviselő kegyelmének, ha az elmúlás eme időhúzó része elmarad. Sokan várják, kérik ezt a segítséget. Azonban vannak olyan különös történetek, amikben egy másik nézőpont is felmerül. Tudom, hogy ez nem emberi hatáskör, de a gyors és szenvedésmentes végért tenni is lehet.
Jézus erről – is – beszélt, amikor a tanítványi körhöz intézte a bevezetőben leírt szavakat.
„Egy pohár víz…”
Ennyire egyszerű lenne az isteni mérleg?
A szenvedőkön, szegényeken, betegeken …segítő(k) – akiket nem lenne szerencsés hirtelen minősíteni alantas jelzők és nyomorult, kisszerű eszmék alapján – lehet, hogy azzal a szívbéli jóindulattal és a segítés ezernyi módján nyerik el a KEGYELEM Andy Vajna által „megélt” ajándékát, amit a „keresztényi” jelzőket magára aggató hatalmasok szavaikkal és propagandaízű nyilatkozataikkal soha nem fognak tudni kikönyörögni, vagy kiérdemelni.
Nem kell kürtöltetni magam – magunk – előtt az adakozást reklámozva. Aki titokban teszi a jótékonyságot, éppen ezzel tud – esetleg – némi „előnyt” kapni Istentől. Aki – hitem szerint – mindent lát, minden szívben tud hatni, tenni, küldeni.
A „legnagyobb magyar”-ról írta Arany János:
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,…”
Nos ez az eszme kellene, hogy átvegye a blikkfangos, erősen reklámízű sikerpropaganda helyét.
Andy Vajna egyéb dolgairól nem tudok semmit sem, de ez az egyetlen híradás előttem egy életet (pozitívan) minősít. Minden egyéb csak ön és köz tetszelgés. Az Istennél a szavak semmit sem érnek. Ő a tetteket nézi és teszi igazságos mérlegére.
A téma forrása:
https://hirek.ma/2019/01/24/titokban-osztotta-vagyonat-a-szukseget-szenvedoknek-andy-vajna

Mellékdal:

Lásd  a mai napok  (2019 január 24) elborzasztó híre: „2018 szeptemberétől – 2019 január 19-ig 78-an szenvedtek fagyhalált
hazánkban” http://”https://24.hu/belfold/2019/01/24/megfagyott-embert-talaltak-a-bosnyak-teri-buszmegalloban/
Mondja el a véleményét!