ARMAGEDDON–egy súlyos tévedés II. rész

Ha a szó eredetét keressük, csak a bibliában, ott is csak EGYETLEN alkalommal látjuk leírva. Jelenések könyve 16, 16.

Néhány interneten olvasott “magyarázatot” idézek tanulságul, hogy derék emberek kezdeményei néha elég közel járhatnak a leginkább valószínű szövegmagyarázathoz. Hogy melyik lehet a VALÓDI, azt csak az örökkévalóságban fogjuk megtudni, bár előfordulhat, hogy ott nem lesz erről szó, hiszen e földi Bábeli zűrzavar elfelejtése még itteni állapotban is kívánatos volna.

Tehát az első értelmezési segédlet, a téma földrajzi forrásának leírása:image_thumb
“. Egybegyűjték azért őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.”

Armageddon: héberül Har Megiddó, vagyis Megiddó hegye. Ősi rétegdomb (tell) az egykori Via Maris mentén, amelynek húsz feltárt rétege tizennégy település emlékét őrzi. Forrás:http://koszikla.hit.hu/gyalogt/biblia/egyebhegyek.html

Egy másik magyarázat – egy fontos ponton- közel jár a leginkább hiteles megközelítéshez: (Máténé G.Rita oldaláról idézve) “Az időadat után (14. v.) a helymegjelölés következik (16. v.). Harmagedon: (héberül: har = hegy); Megiddó hegye. (Ez Kármel, ahol Illés legyőzte a Baál papokat?) Megiddó sok háború színhelye. 14,1: Sion hegyén a Bárány és követői…..”
Ha az ARMAGEDDONRÓL interneten terjengő számtalan – jórészt magánjellegü, abszolút naív – magyarázatot egymás végébe leírnánk, talán már az egyenlítőt is körülérné a betűhalom. Ezekből – kivéve a szenzációra kihegyezett példányokat – látható, hogy az emberekért,- a civilizáció jelenlegi szintjének fenntartásáért –  érzett felelősségtudat a motiváló erő. Azonban a tökéletes jószándékok és az ezekből forrásozó un. PRÓFÉCIA magyarázatok hitelét honnan vehetjük, merre keressük, hogy ne tévedjünk az önbölcsesség ingoványába. Már ez a legutóbbi (Máténé…) gondolatsor is utalt a szerinte valószínű magyarázati lehetőségre.Vastagon kijelölve a Baál papokra utalást, olvassuk el egy ihletett író leírásából, mielőtt továbbmegyünk a megértési kísérlet  vonalán.
http://adogaras.blogspot.com/2010/12/armageddon-egy-osi-elokepben-illes.html

Ha elolvastuk az idézett részletet egy átfogó (zsidósággal foglalkozó) történelmi témájú könyvből (Próféták és királyok)  könnyebbé teszi a megértést. Az alábbi idézet is ezt bizonyítja, rendkívüli leegyszerűsítéssel hozva tudomásunkra a bibliai gondolatok ARMAGEDDONRA vonatkoztatható képletét. A sokféle egyéni értelmezésben valami szépet/nagyot mondani készülő lelkek jól teszik, ha elgondolkodnak azon az ősi protestáns magyarázati elven, (igét-igével) hogy a bibliai képek, főleg a PRÓFÉTIKUS tartalmúak értelmezése csak a biblia egyéb helyeit, a keresett szövegre utaló számtalan előzményt, történetet is hordozó kutatással lesz teljessé, érthetővé. Az alábbi bekezdésben írtakat szándékosan NEM a bibliai próféciákban való jártasságukról közismert ADVENTISTA forrásból hoztam, mert hiszem, hogy a Mindenható Isten sokak értelmét befolyásolja, hogy valódi élő hitre jussanak a nagyfontosságú eseményeket illetően, amikorra az említett végső történések, az utolsó nagy küzdelem és a földi történelem vége elérkezik Krisztus visszajövetelével. Lássuk az idézetet a Gyakori kérdések portálról.

http://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__vallas__85678-mit-nevez-armageddonnak-a-biblia
“Szimbolikus végső küzdelmet a Földön a visszatérő Krisztus és a sátán (hívei) között. Egyesek megpróbálják konkrét földrajzi és időbeli koordinátákkal felruházni, de nem érdemes ilyen jósolgatásokba belemenni, mert úgysem tudja senki pontosan. A szimbolikus tartalom a lényeg, hogy egyszer véget ér a gonoszok garázdálkodása”.
Következik egy jól használható alapvetés:
—– A baj az, hogy bizonyos bibliai szövegeket egymás mellé állítva, bármi bebizonyítható, amit be akarunk bizonyítani. A mormonok, a Jehova tanúi, sőt egyes adventisták* is megkapó teológiát gyártottak szövegtöredékekre alapozva, amelyek inkább a magyarázó személy elméjével voltak kapcsolatban, mintsem a Biblia íróinak tanításaival. Amikor azért tanulmányozod a Bibliát, hogy meglevő elképzeléseidet támaszd alá, nem nehéz azt látni a Bibliában, amit te látni akarsz.

A legbiztosabb útja a Biblia kezelésének, ha megértésünket világos szövegekre és a Biblia összes könyvének elolvasására alapozzuk! A Szentírás közérthető részei megmutatják az üzenet központi témáit. Ezek megvédenék azoktól az idegen gondolatoktól, amelyekre a kevésbé érthető részek olvasásakor juthatunk. Amikor az elejétől a végéig elolvassuk a bibliai könyveket, azoknak írói tartják ellenőrzésük alatt az üzenet megszervezését és kibontakozását. Ha megengedjük nekik, hogy egyszerűen vezessenek egyik tanítástól a másikig, kevésbé fenyeget bennünket az a veszély, hogy az általunk kedvelt elképzelések fogják uralni elménket. (Példaképpen említem – NEM az armageddonról – az alábbi elterjedt “magyarázatot”:)
Forrás:http://adogaras.blogspot.com/2010/12/sutba-dobva-bibla-titkos-elragadtatas.html

Egy sokkal teljesebb képet kaphatunk, ha az ARMAGEDDON témáját az IZRAEL-ről kialakult nézetek ütközésének középpontjába helyezzük. A végidőkről terjengő kusza és zavaros “magyarázatokat” – éppúgy, mint bármilyen bibliai téma megértését – mindig a teljes biblia összes odaillő versének elolvasása után, a verseket egymással összevetve szűrjük le és összegezzük. Ekkor lehetséges, hogy a legkisebbet tévedünk. Mondani sem kell, hogy előfeltevéseinket – ha vannak – érdemes elfelejteni. Ez mai helyzetet ismerve a zsidó nép életterére és a vele kapcsolatos tévképzetekre nagyon igaz.
http://adogaras.blogspot.com/2010/12/az-izrael-csalas-megsemmisitese.html
image
(* az un. NAGY CSALÓDÁSRÓL, az USA területén létező, akkori protestáns egyházakból spontán összeállt, nem szervezett  formációból álló embertömegről van szó,A jelenséget előszeretettel ragasztják az ADVENTISTÁKHOZ, mint ami a későbbiekben (1861 után) szervezett egyházzá vált. Ez egy elterjedt csúsztatás, amit alaposabban utánanézve kiderül(ne), hogy súlyos tévedés.Ezzel együtt is igaz, hogy a téves magyarázatoktól egyetlen egyház hívei sem védettek, ha EGYÉNILEG konstruálnak magyarázatokat)
(Dénes Ottó)

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?