ARMAGEDDON, (vagy micsoda?) Egy rosszul értett fogalom?

Miért esik oly sok szó Armageddonról?

„Tudja, visszatérek az Önök ószövetségi prófétáihoz és az Armageddont megjövendölő bibliai jelekre. Jómagam is kíváncsi vagyok, vajon mi alkotjuk-e azt a generációt, amelynek meg kell látnia Armageddont.” — Ronald W. Reagan, az Egyesült Államok elnöke, 1983. október 18-án.letöltés (3)

„Az apokalipszis ma már nem bibliai leírás; nagyon is valóságos lehetőséggé vált. Az emberi történelem során még soha nem kerültünk annyira közel ahhoz a ponthoz, amitől életben maradásunk vagy elpusztulásunk függ.” — Javier Perez de Cuellar, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára, 1982. június 8-án.

ARMAGEDDON” ma mindenütt szóbeszéd tárgya. Ez a baljós csengésű szó egyre gyakrabban hangzik el papok, politikusok, államférfiak, tábornokok, tudósok, sőt még közgazdászok ajkáról is. Csupán az Egyesült Államokban, legalább tizenötféle, 1983-ban megjelent könyv használta címszavában az „Armageddon” szót. De más könyveknek is ez volt az alaptémája. Ezekből is több millió példány elkelt.

Talán különösnek tetszett, hogy az Armageddon szó annyira felkapott lett napjainkban, holott az első és egyetlen rá vonatkozó utalás csupán a Bibliában található (Jelenések 16:16, Károli). Persze nemcsak a papok támasztottak igényt e szó használatára. Az 1800-as években nem-bibliai értelemben is kezdték már a szót használni. De csak a XX. század elején vette fel a „nagy csatával” vagy „végső háborúval” való rokonértelmű jelentését.

Azóta az Armageddon szó fokozatosan behatolt a legkülönbözőbb szakterületek szótáraiba, de más-más árnyalati jelentéssel. Amikor 1912-ben Theodore Roosevelt újból megpályázta az Egyesült Államok elnöki székét, az Armageddon szónak választási hadjáratában politikai színezetet adott. Büszkén kijelentette:

„Töretlen szívvel és el nem homályosuló szemmel állunk Armageddon előtt, és harcolunk az Úrért.”letöltés (2)

Mondanunk sem kell, Roosevelt elvesztette az újraválasztásáért indított politikai csatáját.
Napjainkban az egész világ retteg, és gyakran esik szó Armageddonról, mert sokféle veszély fenyegeti az emberiséget: itt van a nukleáris világpusztulás réme, vagy az atomfegyverek robbanása következtében beálló hosszan tartó nukleáris tél, vagy közel-keleti háború, vagy a világgazdaság hirtelen összeomlása.

Mi is tulajdonképpen Armageddon?

Világdiktatúra..?     Egy tetszetős elmélet, amit bibliai felhangokkal tálalva elég hihetően hangzik, de a gondolatsor szerzője valóban eltalálta a jövőbeli állapotokat ?

Egy blogbejegyzéshez írt kommentet idézek, ami keresztmetszetben mutatja a szó közkeletű elméleteinek egyikét.

“A filmgyárak “jövőkutatói” a radikális társadalmi-politikai változásokra is felkészítik nézőiket. Az eljövendő világot szerintük erős központi, a törvényhozói és végrehajtó hatalom egyesítése, a multinacionális cégek világuralma, a hagyományos pénzgazdálkodás teljes eltörlése, és a Föld valamennyi lakosára kötelezően kiterjesztett totális ellenőrzési rendszer jellemzi majd. Ahol ismeretlen fogalom a hit és az erkölcs, a kialakult kereskedelmi lehetőségek miatt. Napjaikban a tények ennek megvalósulása felé hatnak: a nemzetközi terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és az általános bűnözés világméretű növekedése előbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy a „békére és biztonságra” vágyó polgárok erős kezű vezetés után fognak kiáltani.058_thumb[1]

A hagyományos nemzetállam már most is idejemúlt fogalomként hat a globalizáció élharcosai: a multinacionális cégek és nagybankok világában. És egyre jobban megnő a nagy nemzetközi szervezetek szerepe, hatalmi jogköre és erőforrása. Ha ehhez hozzátesszük a számítógépes és a műholdas kommunikáció biztosította lehetőségeket, azt mondhatjuk: semmi akadálya sincs egy működőképes világ-állam létrejöttének. Az Újszövetség prófétai könyvei ezt az államrendet az „Antikrisztus uralmának”, ill. a „Fenevad királyságának” nevezik. Ennek a diktatúrának aimagez alapját a gazdasági elnyomás fogja képezni, ami a totális kontrollt teszi lehetővé:
„Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki ne vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van…”
A megfigyelő szerkezetek (pl. mikrochipek) megfelelő helyeken elhelyezve és műholdakkal összekapcsolva lehetővé teszik, hogy a világ minden lakosának mozgását figyelemmel kísérjék, pontosan úgy, ahogy teszik azt újabban az autókba helyezett „lopásgátlók”. Egy megfelelő szuperkomputer pedig a másodperc törtrésze alatt információt szolgáltathat a Föld bármely lakosának hol- és hogyléte felől. Amit egy telefonokat is forgalmazó cég már meg is kezdett. “

Ennyi elég lesz, ahhoz, hogy némi fogalmunk legyen az ARMAGEDDON és hasonló különlegesen csengő – bibliai ihletésű – szavak közéleti karrierjéről. A téma mélyére ásva, összeszedve korrekt műveket,baráti segítséggel  rátaláltam egy aránylag kis terjedelmű, de átfogó és mélyen biblikus könyvecskére.Ez többek között az Armageddon fogalmát  is szakszerűen megmagyarázza. Hamarosan közzéteszem, bár terjedelme a szokványos blog méreteket meghaladja.Címe: Az Izrael csalás megsemmisítése
  
2010-05-28, 08:29 AM


Van már annyi Bibliás topicunk, hogy gátat lehetne építeni belőlük az árvíz súlytotta területeken!!!
Mi fog történni, és mikor?!?


aki vágytalan, a nagy titkot megfejtheti;
de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti.”
(Tao Te King)

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?