“…a katolikus egyház lándzsája….”

2009. január 30. 12:10 Spirituális politika Gábor György morálról és misékről SÁNDOR ZSUZSANNA interjúja. Kovalovszky Dániel felvétele Idehaza tavaly sorozatos támadások értek romákat, zsidókat, melegeket. A keresztény egyházak nem tiltakoztak az erőszak ellen. Holott 2008-at ők a Biblia évének nyilvánították. Szimptomatikusnak tartom a helyzetet. A Biblia alapelve: jure divino. Azaz: egy az Isten, s az […]

Olvass tovább

 Erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség

  dr Reisinger János irodalomtörténész előadása. Az „Időszerű próféták és próféciák” című sorozatunknak a tizedik előadásához érkeztünk. Címe: „Erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség”. Kedves hallgatóink! Akik járnak sorozatunkra, tudhatják, hogy egymással érintkezők az előadások, tehát a múlt alkalommal a Biblia és az ökológiai válságról volt szó, vagyis arról a kérdéskörről, hogy mit tanít a Biblia […]

Olvass tovább

…. a parlament kezébe az egyházak regisztrációja

  Nem való a parlament kezébe az egyházak regisztrációja Nem való az Országgyűlés kezébe az egyházak regisztrációja. Mivel a parlament politikai szerv is, természetszerűen politikai döntést hoz. Ez viszont önmagában is a vallásszabadság sérelmével jár. A parlamentekben politikai pártok ülnek. Politikusoktól azt várni, hogy ne politizáljanak, olyan, mintha elvárnánk a haltól, hogy ne ússzon. Az […]

Olvass tovább

…a húsvét, a mindenszentek és a halottak napja?

Vance Ferrell: Honnan ered a karácsony, a húsvét, a mindenszentek és a halottak napja? BIK Könyvkiadó Budapest.  Bevezető. Hálásak lehetünk Istennek mindenért, amit Fia, Jézus Krisz­tus tett és ma is tesz érettünk. Számunkra nem kérdés Jézus születésének ténye, de sze­retnénk tudni, honnan ered a karácsony? Miért ünneplik azt éppen december 25-én? Ki tulajdonképpen „Santa Claus” […]

Olvass tovább

Jézus Krisztus hét levele (Jelenések 2:1–3:22)

Efézus: az első keresztény korszak (Az Ősgyülekezettől a II. század elejéig) (2:1–7) A kereszténység története szép kezdettel indult. Jézus első levelében az őskereszténységnek megfogalmazott üzenet található. A levél nagy része dicséret: a fáradozásért és tűrésért, az elvhűségért, a teherhordozásért, az áldozatvállalásért és azért is, hogy a sok-sok fáradságban „nem fáradtál el” (2:2–3). Olyan sok az […]

Olvass tovább

Törvényhozással a szabad vélemény-nyilvánítás ellen?

Nem mondhatom, hogy a francia forradalom vívmányainak mindegyike csak pozitív hozadékkal töltötte meg a közéletet, de a gondolatok szabad közlésének és egyéb emberi szabadságjogoknak a megjelenése, kétségkívül ekkortól számítható. Gondoljunk csak arra, hogy ennek előtte miként lett volna bátorsága “közönséges” halandónak bírálni például a kor uralkodó egyházát, illetve annak bármelyik képviselőjét/intézkedéseiket. A Biblia olvasása és […]

Olvass tovább

Az egyházakkal együttműködő állam

 Miért kell(ene) az egyházaknak együttműködni az állammal? Nézzünk körül az elmúlt kb ezer év európai történelmében. Miért kell(ene) az egyházaknak együttműködni az állammal? Nézzünk körül az elmúlt kb ezer év európai történelmében. Mi volt a lényeg, ha akár az “EGYHÁZ” (értsük ez alatt minden időben a R.Katolikus Egyházat) és az állam szövetségre lépett? “Magyarország elveszítette […]

Olvass tovább

Termőföld a vitézeknek (Magyar Hírlap 2001 december 15)

 Amikor a Magyar Hírlap még egy széles és tárgyilagos látású napilap volt, ( A hír szent, a vélemény szabad),  mit sem sejtve, hogy bő 10 év után a téma, hajszálnyi eltérés nélkül újból terítékre kerül, eltettem ezt a cikket. Mintha a mai frazeológia, a NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE születésének lennénk tanúi. Hát nem csodálatos, hogy amit […]

Olvass tovább

Visszatekintés 2001. 06. 01-re (MH)

2001. június eleje Egyre nehezebb ma Magyar­országon polgárnak lenni, polgárrá válni. Mintha valami rosszízű histó­riai kevercset tettek volna be az ország politikai-társadalmi mű­ködésébe. Nem először próbál­ják lenyomni a torkunkon, ami azért öklendezés nélkül nem megy. Az egyik régi recept szerint a magyar polgár képezzen közép­osztályt, de ne töltsön be középpolgári funkciót. A kettő között ugyanis […]

Olvass tovább

Nem kellene megállni a “Szentistváni” úton!

  Semjén: “nem lettünk sem a Német-Római Császárság, sem Bizánc hűbérese” BEVEZETŐKÉNT NÉHÁNY TÖRVÉNY A “Szent” királyunk által összehívott egyházi zsinat határozataiból. Figyelemre méltó a zsidókkal szembeni “tolerancia” egy kereszténységet hirdető hatalomtól. Nem különben a VASÁRNAP megünneplésének kötelezővé tétele. Itt még szó nincsen a lelkiismereti szabadságról, meg egyéb hasonló emberi alapjogokról. Ezeket a REFORMÁCIÓ szelei […]

Olvass tovább

“Szent István népe, Mária Országa újra öklendezett egyet.”

Egy olyan ország, ahol fennen hirdetik a KERESZTÉNY valláshoz való szoros kötődésünket, olyan példát mutat, amit csak szégyellni lehet. Sajnos a zsidóságot, mint vallást és mint nemzetet egyaránt sérti a barbarizmusnak ekkora töménysége, mint a lenti ismertetésből olvashatjuk. Kultúrát mindenesetre nem sugároz, követendő példát szintén nem, hát akkor mit? Európa – és a világ – […]

Olvass tovább

Egyházi iskola? Isten ments!

Valamiféle korrekt  kiegyensúlyozottság kellene, ahhoz, hogy a különféle (esetleg a ma “divatos” – “keresztény…..” politikai) ideológiákat NEM  valló honfitársaink is élhetőnek és valódi hazájának érezzék a Kárpát-medence eme tájait. Ha így megy tovább, bizony kérdőjelek merülnek fel tudatom horizontján, vajon mi vár(hat) a nagy világegyházak mellett élni akaró kis szektákra, illetve a kisegyházakra, vagy a […]

Olvass tovább

Ki az ellenség? A zsidók, vagy az “Egyház”?

Forrás: http://hirszerzo.hu/nyuzsi/2012/6/7/I_Viktor_uj_arisztokraciaja_YX61OC I. Viktor új arisztokráciája „Azon kormány hatalmát is korlátozni kell a saját népe elleni tettekkel szemben, amely az emberek jóváhagyásával kormányoz. Egyetlen kormány sem korlátozhatja a vallás gyakorlásának jogát, a biztonságos otthonhoz való jogot. Sem magas, sem alacsony rangú hivatalnokok nem okozhatnak fájdalmat, és nem róhatnak ki büntetéseket önkényesen, nem korlátozhatják a tanuláshoz, […]

Olvass tovább

Tisztességtelen módon szerzett vagyonok “az Egyházban”.

Az vesse az egyházakra az első követ, aki még nem adakozott önként az elé tartott perselybe/kosárkába.Ez a természetes bevétele azoknak az elvileg egyetlen témára hangolt homogén csoportoknak, (például a különböző kis, vagy nagyobb egyházak), akiket a közös tanrendszer, vagy egyéb kohéziós erő tart össze, hoz el rendszeresen az összejövetelekre. Ebből a formációból azonban “kissé” kilóg […]

Olvass tovább

Vatikáni biblia-kiállítás (kérdőjelekkel).

Harc a Bibliáért A vatikáni kiállítás ellent­mondásai A húsvét alkalmából megnyílt vatikáni Biblia-kiállítás (Biblia és a Vatikán. Hetek, 2012. május 4.) egészét egy sajnálatos ellentmondás jellemezte. A látogatók páratlanul gazdag anyagot tekint­hettek végig, ugyanakkor az az üzenet, amelyet a szervezők a kiállítás segítségével el akartak juttatni a nagyközönséghez, nehezen hozható összhangba a történelmi tényekkel. Ez […]

Olvass tovább

Ki a felelős a pedofil papok rémtetteiért?

Nem helyes és akár elítélhető is lenne egy sok évszázada működő – dogmává merevített – egyházi belső szabálynak a kívülről jövő kritikája. Azonban papi birtokok öröklését elfogadni, mint a polgári élet egyik alaptételét – és ezzel felosztani az örökösök között – az “egyház” nem vállalta, megtiltotta. A hatalom ilyen módon – is – történő megőrzésére  […]

Olvass tovább

Iszapbirkózás az egyházi személyek adózása okán

Szerintem az egyházi személyek kiváltságainak mibenléte és egyáltalán a kiváltságok megléte ami nemcsak Gyurcsánynál verte ki a biztosítékot, de a kiváltságokkal nem élhető nagy tömegek számára erősen diszkriminatív. Ez annak a rendszernek a visszaidézése, amitől csak egyetlen módon lehetne elválni, ha az ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ valóságosan szét lenne választva. Az egybemosódásokat – szervilis klientúra […]

Olvass tovább

Az egyházügyi törvény tétje

Miért kellett olyan nagy sietséggel (december 28–30.) keresztülvinni a megújított egyházügyi törvény vitáját és megszavazását? Bizonyára azért, mert az egyházügyi törvény alapvető jelentőségű a korszakváltás szempontjából, aminek a megalapozását viszont be akarta fejezni a kormány a múlt esztendő végeztével. Tudatosan használom a korszakváltás kifejezést a gyakran emlegetett politikai rendszerváltás helyett, mert valójában egy nagyobb ívű […]

Olvass tovább

…a közjó és az igazságosság szellemében…

Részlet a Pásztorbotot Orbánnak c. cikkből  2006. MÁRCIUS 31.Hetek Mikola, Semjén, Orbán, Seregély, Kerényi mondta…..a közjó és az igazsá­gosság szellemében (?) Kérdésem: ki határozza meg, hogy mi  a közjó? És az IGAZSÁGOSSÁG? „Ha nemcsak kormányozni akarunk négy évig, hanem országot és nemzetet is akarunk építeni, akkor a magyar oktatásügy teljes áttekintésével kell kezdeni a hosszabb […]

Olvass tovább