„Destruktív szekták”, mint a társadalom ellenségei?

Hihető-e az alábbi  hír a Jehova tanúi üldözéséről?

Van erre analógia? Például a két világháború közi magyar történelemben kutakodók a levélárakban őrzött dokumentumokat böngészve mit olvashatnak? Nem régen még az öregek (adventista és baptista könyvevangélisták)  visszaemlékezéseikben meséltek a kisegyházak elleni keménykedésekről. Többet erről egy következő posztban.

Similis simili gaudet (Hasonló a hasonlónak örül. Latin mondás)

A m. kir. belügyminiszter 1939. évi 363 500. számú rendelete a honvédelem érdekeit veszélyeztető szekták működésének megszüntetéséről

(Budapest, 1939. december 2.)

„…Egyes szekták, mint a nazarénusok, adventisták, hetednapos szombatosok, Jehova Isten tanúi (gyűjtőnév alatt millenisták), Istengyülekezetek, őskeresztények és pünkösdisták olyan antimilitarista tanokat hirdetnek, amelyek az [921:111. tc. 3. §-ával és az 1939:11. törvénycikk1 rendelkezéseivel ellentétben az állampolgárokat a honvédelmi, a legszentebb állampolgári kötelességük teljesítéséül eltéríteni törekszenek…

Egy szubjektív megjegyzés: Ma neked, holnap nekem…Ne örüljön egyetlen vallás, felekezet, egyház annak, ha  „eretneket” üldöznek. Amióta ez a fogalom nem biblikus – objektív – alapon méretik meg, a világi hatóságok vették maguknak a bátorságot, hogy kijelöljék, vagy  megjelöljék (lásd sárga csillag és tsai) az állam faji-vallási-elvi ellenségeit.

Idézet az INDEX  cikkéből: Három jehovistát a megkínzottak közül később a bíróság két hónapra lecsukatott „szélsőséges szervezetben való részvétel” miatt.

Hogy ma – és az elmúlt századokban – mit lehet SZÉLSŐSÉGES SZERVEZETNEK minősíteni, nem kell nagy fantázia. Az uralkodó (osztály, személy, parlament…) kénye-kegye jelöli ki és utána már nincs pardon.

Hiteles forrás-e a rendőrségi  magyarázat amikor állítják, hogy „Az orosz hatóságok tagadják a kínzásokat, szerintük a rendőrök nem tettek semmi törvénytelent, sem fizikai, sem pszichikai kényszert nem alkalmaztak.” 

Plakát a „boldog békeidők”-ből. Ki volt a keresztény abban az időben?

Nem „ugrik  be” emlékezetünkbe az európai történelem hasonló (hatósági) „magyarázata”? A vallatásokban összetört testrészeket – és a lelkeket – apróra zúzott állapotba hozó „törvények”? Minden idők, (majdnem) minden diktátora legitim módon szerezte meg azt az abszolút jogot, amivel alattvalóikat testi-lelki rabságban tudták tartani. Ez után már nem lehetett tenni a rendeleteik, törvényeik, (titkos, vagy nyílt) parancsaik ellen semmit. mert hiszen TÖRVÉNYESEN jártak el.

Néró, Dicletianus, Nagy Konstantin…az inkvizíciós törvényszékek bírái, a XX. századot gyökeresen átformáló vezérek és kancellárok sora még nem teljes.  Vissza van az a korszak, amit véletlenül sem szabad meséknek remélni. Oriana Fallaci rémlátomásai az Iszlámról semmiségek ahhoz képest, ami arra a „civilizált” világra vár, ahol az emberi jogok összes  vívmánya egyetlen uralkodói parancsszóval átírható. Néró-Sztálin-Mussolini-Hitler-Horthy…szellemei kísértenek? (Dénes Ottó)

Oriana Fallaci könyve nem veszti el érvényét. Legfeljebb más dimenzióba kerül.

Brutálisan megkínozták Jehova tanúit az orosz rendőrök

Kegyetlenül megkínozták a Jehova Tanúi több tagját az orosz hatóságok – állítja szóvivője útján a keresztény egyház. Az Oroszországban hitükért üldözött jehovistákat levetkőztették, fojtogatták, fegyverrel kényszerítették az őrszobán, a rendőrség tagad.

A Jehova Tanúi egyházat az orosz legfelsőbb bíróság 2017-ben szélsőséges szervezetnek deklarálta, az egyházat betiltották, emiatt már több százan menekültek el Oroszországból. A jehovistákkal szembeni intézkedések a kisegyházak és a veszélyes szektának minősített vallási szervezetek elleni tágabb orosz politikába illeszkedik, része az ortodox egyház hegemóniájára építő putyini rendszernek.

Most februárban egy régóta Oroszországban élő dán jehovistát hat év börtönre ítéltek, az ügyben felszólaló jogvédő csoportok szerint ez a vallási kisebbségek elleni általánosabb támadást jelez.

A szervezet most egy szibériai esetről számolt be: azt állítják, hogy Szurgutban legalább hét, őrizetbe vett egyháztagot brutálisan megkínoztak az őrszobán.

A rendőrök meztelenre vetkőztették a férfiakat, zacskót húztak a fejükre és leszigszalagozták. Ezután minden gyanúsított kezét hátrakötözték, ujjaikat törték, nyakukat, lábukat, veséjüket ütlegelték
– mondta a Jehova Tanúi New York-i központjában Jarrod Lopes sajtószóvivő. A jehovisták Moscow Times-ban is ismertetett beszámolója szerint a rendőrök a végbélnyílásuknál sokkolófegyverrel kínozták őket, és a találkozóikról és az egyházi vezetőkről vallatták őket. Három jehovistát a megkínzottak közül később a bíróság két hónapra lecsukatott „szélsőséges szervezetben való részvétel” miatt.

Az orosz hatóságok tagadják a kínzásokat, szerintük a rendőrök nem tettek semmi törvénytelent, sem fizikai, sem pszichikai kényszert nem alkalmaztak.

Forrás: https://index.hu/belfold/2019/02/22/brutalisan_megkinoztak_jehova_tanuit_az_orosz_rendorok/

FÁK
2019.02.22. 14:59

 

Mondja el a véleményét!