A. T. Jones: Polgári kormányzat és a vallás

Ebben a könyvben szeretném közzétenni azokat a számomra fontos bibliai igazságokat, amelyek bemutatják a vallás és a polgári kormányzat egészséges viszonyát. A könyv három nagy témacsoportot ölel fel, ezek pedig az alábbiak: A polgári kormányzat és a vallás Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy szabaddá tegye az embert, hogy lelkébe ültesse a valódi […]

Olvass tovább

A polgári kormányzat és a vallás (A. T. Jones)

Amikor egy állam a polgárai közé választóvonalat húz, azzal, hogy lelkiismereti szempontból elkülöníti őket EGYHÁZI, illetve magukat és elvbarátaikat egyháznak nem nevezhető formációkra, akkor meg kell szólalnia az emberi lélekben teremtése óta létező vészcsengőnek. A gondolat szabadságának és az erre épülő LELKIISMERETI  szabadságnak egyaránt hordozói vagyunk. Amikor az ÁLLAM ezt a jogot korlátozza, vagy átformálja, […]

Olvass tovább

Állam és egyház viszonya Magyarországon

Gábor György a kibeszéletlen kérdésekről A rendszerváltás utáni idők összes miniszterelnöke ellátogatott a Vatikánba. Horn Gyula megállapodást kötött a Szentszékkel, mely szerint – hasonlóan az európai gyakorlathoz – az egyházak finanszírozása javarészt állami feladat. Orbán Viktor nemrég támogatásáról biztosította az Országgyűlés emberi jogi bizottságának fideszes elnökét, aki alpári hangon, ám a Szentírásra hivatkozva sértegette más […]

Olvass tovább

Reisinger János: Erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség

Az „Időszerű próféták és próféciák” című sorozatunknak a tizedik előadásához érkeztünk. Címe: „Erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség”. Kedves hallgatóink! Akik járnak sorozatunkra, tudhatják, hogy egymással érintkezők az előadások. A múlt alkalommal a Biblia és az ökológiai válságról volt szó, vagyis arról a kérdéskörről, hogy mit tanít a Biblia a földi történelem előrehaladásával a természet erőinek […]

Olvass tovább

Kisegyházak ellenőrzése (1% ürügyén?)

Egy régen „lezárt” ügy, amit azok kifogásoltak, akiket közvetlenül érintett. Azaz a kisegyházak („szekták”?). Furcsa áthallásokat is hordozott az a kormányzati szándék/intézkedés, amivel civil szervezeteket ellenőrizni és belső lelki/hitéleti ügyeikbe – pusztán az anyagiak okán – beleavatkozni lehetett. Álláspont(om) szerint ez a „Trón” felől érkező nyomás a világi hatalom gyakorlásának a középkort idéző gyakorlata. Egy […]

Olvass tovább

Jobboldali Messiás

Jobboldali messiás A Magyar Nemzet munkatársa heves hangú röpiratban támadott meg néhány valláspolitikai elemzőt, köztük e cikkünk szerzőjét is. Az újságíró le is hamisprófétázta őket, el nem mulasztván, hogy menet közben miniszterelnökünket sebtében az „istentelen” izraeli királyokhoz hasonlítsa. A megbotránkozásra, a heves támadásra okot adó mondatokat azonban nem a megtámadott valláspolitikai elemzők mondták. Ők csak […]

Olvass tovább

Galilei (a Pallas lexikonból)

1. Galileo, olasz természettudós, szül. Pisában 1564 febr. 8., megh. Arcelri mellett, Toscanában 1642 jan. 8. Atyja Vincenzio di Michelangelo Galilei firenzei nemes ember volt, anyja Julia a pesciai Amanti régi családból származott. Gyermekkorának első éveit Pisában töltötte, később szülőivel Firenzébe költözött át. Szülői a kereskedői pályára szánták. Később azonban a vallombrosai kolostorba jutott, melynek […]

Olvass tovább

Hol van az MSZMP utódpártja?

A Fidesz kommunista múltja – kínos Hétfőn Schiffer András a Parlamentben szavazásra bocsájtotta „Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről” című indítványát. Az ügynökakták megnyitását előterjesztő LMP-s javaslat tárgysorozatba vételét a Jobbik is támogatta. A kormánypártok a kérdéses ügyben nem szólaltak fel, és az ügynöklista nyilvánosságra hozását egyhangú többséggel leszavazták. Ezzel Magyarország lett a térség utolsó országa, […]

Olvass tovább

Az egyházügyi törvény tétje

Miért kellett olyan nagy sietséggel (december 28–30.) keresztülvinni a megújított egyházügyi törvény vitáját és megszavazását? Bizonyára azért, mert az egyházügyi törvény alapvető jelentőségű a korszakváltás szempontjából, aminek a megalapozását viszont be akarta fejezni a kormány a múlt esztendő végeztével. Dr. Vankó Zsuzsanna| Népszabadság| 2012. január 10. . Tudatosan használom a korszakváltás kifejezést a gyakran emlegetett […]

Olvass tovább

Már megint megvédenek, megvédenek, megvédenek…..érseki szinten!

Néhány gondolat közismert pedofilokról -W- 2012.02.29., Cohn-Bendit pedofilozása régi vicc, de mégis lehet rajta ordítva röhögni: ha a katolikusok sütik el. Mióta Magyarországot bántják Nyugaton, sokszor felmerült, hogy oda kéne már kommunikálniuk a jóknak is, nem ülhetünk ölbe tett kézzel, hanem be kell mutatnunk a magyar igazságot. Eddig úgy tűnik, hogy a jobboldal minden ilyen […]

Olvass tovább

“…a katolikus egyház lándzsája….”

2009. január 30. 12:10 Spirituális politika Gábor György morálról és misékről SÁNDOR ZSUZSANNA interjúja. Kovalovszky Dániel felvétele Idehaza tavaly sorozatos támadások értek romákat, zsidókat, melegeket. A keresztény egyházak nem tiltakoztak az erőszak ellen. Holott 2008-at ők a Biblia évének nyilvánították. Szimptomatikusnak tartom a helyzetet. A Biblia alapelve: jure divino. Azaz: egy az Isten, s az […]

Olvass tovább

 Erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség

  dr Reisinger János irodalomtörténész előadása. Az „Időszerű próféták és próféciák” című sorozatunknak a tizedik előadásához érkeztünk. Címe: „Erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség”. Kedves hallgatóink! Akik járnak sorozatunkra, tudhatják, hogy egymással érintkezők az előadások, tehát a múlt alkalommal a Biblia és az ökológiai válságról volt szó, vagyis arról a kérdéskörről, hogy mit tanít a Biblia […]

Olvass tovább

…. a parlament kezébe az egyházak regisztrációja

  Nem való a parlament kezébe az egyházak regisztrációja Nem való az Országgyűlés kezébe az egyházak regisztrációja. Mivel a parlament politikai szerv is, természetszerűen politikai döntést hoz. Ez viszont önmagában is a vallásszabadság sérelmével jár. A parlamentekben politikai pártok ülnek. Politikusoktól azt várni, hogy ne politizáljanak, olyan, mintha elvárnánk a haltól, hogy ne ússzon. Az […]

Olvass tovább

…a húsvét, a mindenszentek és a halottak napja?

Vance Ferrell: Honnan ered a karácsony, a húsvét, a mindenszentek és a halottak napja? BIK Könyvkiadó Budapest.  Bevezető. Hálásak lehetünk Istennek mindenért, amit Fia, Jézus Krisz­tus tett és ma is tesz érettünk. Számunkra nem kérdés Jézus születésének ténye, de sze­retnénk tudni, honnan ered a karácsony? Miért ünneplik azt éppen december 25-én? Ki tulajdonképpen „Santa Claus” […]

Olvass tovább

Jézus Krisztus hét levele (Jelenések 2:1–3:22)

Efézus: az első keresztény korszak (Az Ősgyülekezettől a II. század elejéig) (2:1–7) A kereszténység története szép kezdettel indult. Jézus első levelében az őskereszténységnek megfogalmazott üzenet található. A levél nagy része dicséret: a fáradozásért és tűrésért, az elvhűségért, a teherhordozásért, az áldozatvállalásért és azért is, hogy a sok-sok fáradságban „nem fáradtál el” (2:2–3). Olyan sok az […]

Olvass tovább

Törvényhozással a szabad vélemény-nyilvánítás ellen?

Nem mondhatom, hogy a francia forradalom vívmányainak mindegyike csak pozitív hozadékkal töltötte meg a közéletet, de a gondolatok szabad közlésének és egyéb emberi szabadságjogoknak a megjelenése, kétségkívül ekkortól számítható. Gondoljunk csak arra, hogy ennek előtte miként lett volna bátorsága “közönséges” halandónak bírálni például a kor uralkodó egyházát, illetve annak bármelyik képviselőjét/intézkedéseiket. A Biblia olvasása és […]

Olvass tovább

Az egyházakkal együttműködő állam

 Miért kell(ene) az egyházaknak együttműködni az állammal? Nézzünk körül az elmúlt kb ezer év európai történelmében. Miért kell(ene) az egyházaknak együttműködni az állammal? Nézzünk körül az elmúlt kb ezer év európai történelmében. Mi volt a lényeg, ha akár az “EGYHÁZ” (értsük ez alatt minden időben a R.Katolikus Egyházat) és az állam szövetségre lépett? “Magyarország elveszítette […]

Olvass tovább

Termőföld a vitézeknek (Magyar Hírlap 2001 december 15)

 Amikor a Magyar Hírlap még egy széles és tárgyilagos látású napilap volt, ( A hír szent, a vélemény szabad),  mit sem sejtve, hogy bő 10 év után a téma, hajszálnyi eltérés nélkül újból terítékre kerül, eltettem ezt a cikket. Mintha a mai frazeológia, a NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE születésének lennénk tanúi. Hát nem csodálatos, hogy amit […]

Olvass tovább

Visszatekintés 2001. 06. 01-re (MH)

2001. június eleje Egyre nehezebb ma Magyar­országon polgárnak lenni, polgárrá válni. Mintha valami rosszízű histó­riai kevercset tettek volna be az ország politikai-társadalmi mű­ködésébe. Nem először próbál­ják lenyomni a torkunkon, ami azért öklendezés nélkül nem megy. Az egyik régi recept szerint a magyar polgár képezzen közép­osztályt, de ne töltsön be középpolgári funkciót. A kettő között ugyanis […]

Olvass tovább

Nem kellene megállni a “Szentistváni” úton!

  Semjén: „nem lettünk sem a Német-Római Császárság, sem Bizánc hűbérese” BEVEZETŐKÉNT NÉHÁNY TÖRVÉNY A “Szent” királyunk által összehívott egyházi zsinat határozataiból. Figyelemre méltó a zsidókkal szembeni “tolerancia” egy kereszténységet hirdető hatalomtól. Nem különben a VASÁRNAP megünneplésének kötelezővé tétele. Itt még szó nincsen a lelkiismereti szabadságról, meg egyéb hasonló emberi alapjogokról. Ezeket a REFORMÁCIÓ szelei […]

Olvass tovább