Törvénynek engedelmesség először – másodszor…

Ki adhat utasítást – vagy elutasítást – arra, hogy bárki emberfia egy másik rászoruló  emberrel jót tegyen, vagy ne tegyen?

Isten törvénye az elsőrendű?   És ez után az emberek által hozott szabályok/törvények hol helyezkednek el  a lelkiismeret patikamérlegén?

Lehet- e hatósági erővel kényszeríteni bárkit arra, hogy az isteni utasítást – „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” – lecseréljük tilalmakra. Nem beszélve Jakab apostol  kijelentéséről: „Jakab 1:27 Ellenben az Atya-Isten azt az istentiszteletet tekinti tisztának és tökéletesnek, ha gondoskodunk az árvákról és özvegyekről, és tisztán tartjuk magunkat a világ gonosz hatásától.” 

Templomok, imaházak, katedrálisok, dómok…az un. „istentiszteletek „színhelyei. De ezt vajon Isten is annak látja?

Nézzünk bele egy történetbe, ahol két törvény ütközött.  A „sztorit”  olvashatjuk az Apostolok cselekedetei c. bibliai könyv 3-4.  fejezetében.

3 Péter és János .. fölment a templomba. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert… Péter Jánossal együtt..így szólt hozzá: “A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!”

Ez a történet kemény magja. A jótétemény következménye, hogy a hatóság zavarba jött és szankcionálta a jótevőket. 

4 Annás főpap, Kaifás, János és Sándor s mindnyájan, akik a főpapi nemzetségből valók voltak. Előállították és vallatóra fogták őket: „Miféle hatalommal vagy kinek a nevében tettétek?” Péter ..így válaszolt: „Népünk elöljárói .. Ha azért vallattok ma minket, amiért egy nyomorékkal jót tettünk,…

Amikor látták Péter és János bátorságát,..Kiparancsolták őket a főtanácsból, és egymás közt tanakodtak: „Mitévők legyünk ezekkel az emberekkel? ..De hogy a dolognak tovább ne terjedjen a híre a nép közt, fenyegessük meg őket, hogy többé .. ne beszéljenek ennek a (Jézusnak) nevében.” Ezzel behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszoltak: „Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint az Istenre? ..”

Élelmiszert osztott az atya Csépán, ráhívták a hatóságokat

Hívei jelenthették a kormányhivatalnak, hogy rendre élelmiszert oszt a plébániát vezető atya, szerintük nem biztonságosat. A hatósággal együtt a rendőrség is kiment a helyszínre, mint állítják: „biztosítani”. A diakónus szerint neki elsődlegesen az egyházi törvényeket kell betartania.
Hívei jelenthették az illetékes hatóságnak Csépán, hogy a helyi plébánián rendszeresen élelmiszereket osztanak a rászorulóknak, szerintük nem biztonságosat, mert azokról az is kiderült, hogy néhánynak lejárt a szavatossága. A Jász-Nagykun Megyei Kormányhivatal munkatársai a rendőrséggel együtt mentek ki a plébániára – írja a szoljon.hu.

Isten örök és változtathatatlan törvénye előtt mindenkinek előbb-utóbb meg kell jelenni!

A kormányhivatal a helyszínen egy deka élelmiszert nem talált, de figyelmeztették a plébániát, hogy az adományok osztását, amennyiben élelmiszerről van szó, minden esetben be kell jelenteni a hatóságoknak, hogy annak eredetét, biztonságos fogyaszthatóságát ellenőrizni tudják, élelmiszert csak regisztrált szervezet adományozhat.

Antal András, a csépai plébániát vezető diakónus szerint azonban neki az elsődleges feladata az egyházi törvénykönyvben foglaltak betartása, ennek figyelembe vételével pedig a szegény sorsú emberek segítése:

„Isten első tette, mindig a bőkezű adakozás. A parancsok, illetve az engedelmesség csak a második helyen következnek.”
Az atya szerint neki szinte „előírás” mások megsegítése, de manapság a puszta törvény, a parancs betartására degradálódott minden. Szerinte a mostani lakossági bejelentés alapja az irigység, a rosszindulat. Gyakorlatilag a szegények napi életben maradásának ellehetetlenítésére tettek egyesek kísérletet.

Michelangelo freskója a Sixtus kápolna oltárképén. Utolsó ítélet, amikor Jézus – ígérete szerint – másodszor is megjelenik, mint ítélőbíró.

Antal András felhívta a figyelmet arra is, az egyházi törvény kimondja, hogy egy vallási közösség saját belső szabálya, hitelvei és szertartási rendje szerint működik. Ezt állami szerv nem módosíthatja vagy bírálhatja felül. Az is törvénybe van rögzítve, hogy az állam a vallási közösségek irányítására, felügyeletére nem működtethet szervet és nem is hozhat létre.

Ennek ellenére a hatóság emberei azt állították, hogy ha az éhezőknek enni akarok adni, azt nem tehetem meg, ha nincs bejelentés a hivatal felé. Szomorú!
– vélekedik a diakónus, hozzátéve, az éhezők maguk mennek kérni a plébániára, nem pedig ő maga viszi el hozzájuk az élelmet, kötelezve arra őket, fogadják el és egyék meg.

szerző:hvg.hu  2018. július. 12.

http://hvg.hu/gazdasag/20180712_Elelmiszert_osztott_az_atya_Csepan_kiszallt_a_rendorseg

Mondja el a véleményét!