Antibiotikumot csak receptre szedjünk

  Sajnos gyakran olyankor is antibiotikumot ve­szünk be, amikor nem lenne szükséges. Más szóval: túlszedjük őket. Ennek a lelki oka abban kereshető, hogy mielőbb szeretnénk meggyógyul­ni, és az antibiotikumok valóban hatásos szerek.

Ha nem a megfelelő gyógyszert szedjük be, akkor az komoly ve­szélyeket is rejthet! A megfázá­sos tüneteket okozó betegségek legtöbbször vírusos eredetűek, ezért ezekre nézve az antibioti­kumok hatástalanok.

Általános szabályként megfo­galmazható, hogy az antibioti­kum szedését csakis az orvos ír­hatja elő, és ő is bakteriális fertőzésekre adja. Az influenzaví­rus okozta fertőzés esetén orvo­si javaslat nélkül bevett antibiotikum a vírust nem pusz­títja el, viszont a szervezetben az antibiotikumra érzékeny bak­tériumok elhalnak, és helyüket a gyakran sokkal veszélyesebb, az antibiotikummal szemben el­lenálló baktériumtörzsek foglal­ják el. Vagyis az influenza sú­lyos szövődményeit az antibioti­kum szedése elősegítheti!

Szembetűnő adat, hogy a lég­úti fertőzések miatt íratják fel az antibiotikumok 60 százalékát az Európai Unióban, és az orvoshoz járók mintegy 25 százaléka ilyen tünetekkel fordul házior­vosához.
Tudniuk kell a betegeknek azt is, hogy a megmaradt gyógysze­reket nem szabad bevenni, még akkor sem, ha esetleg a jelentke­ző tünetek megegyeznek azok­kal, amelyeket saját magán ko­rábban észlelt, és amelyekre an­nak idején a gyógyszert kapta. A nem megfelelő mennyiségben szedett antibiotikum a rezisz­tens (ellenálló) baktériumok el­szaporodását segíti elő, és így a betegség nemhogy nem gyó­gyul, de még súlyosbodhat is.

Az antibiotikumok a szerve­zetben rövid idő alatt hatástalan­ná válnak vagy hamar kiürül­nek, ezért szükséges az orvos ál­tal meghatározott időben és elő­írt adagban bevenni őket. Sokan hajlamosak a láz megszűntével abbahagyni a gyógyszer szedését. Ám ez oka lehet a betegség kiújulásának, mert a teljes gyógyulás a tünetek javulásától ‘független. Indokolt esetben a ha­tásos kezelés érdekében taná­csos meghatározni a baktérium antibiotikummal szembeni ér­zékenységét. Ilyenkor a beteg váladékmintáiból kitenyésztik a kórokozókat, azután különböző antibiotikumot tartalmazó táp­talajra teszik. Amelyik táptala­jon nem látnak további szapo­rodást, az-az antibiotikum hasz­nál az adott baktérium ellen, és valószínűleg a beteg szervezet­ben is elpusztítja majd a kóroko­zót. Az ilyen vizsgálat után vég­zett kezelés a célzott antibioti­kumterápia.

Tapasztalati alapon a legmeg­felelőbbnek ítélt antibiotikum­mal kezdik a kezelést, és esetleg a tenyésztés eredményétől füg­gően utóbb módosítják azt. A korszerű komplex antibiotikus kezelés nemcsak a betegség le­győzésére, hanem a szervezet gyors regenerálására is kiterjed, hiszen az antibiotikumok mér­séklik a bélflóra működését, ami a betegség utáni regeneráció el­húzódásához vezethet.

A bélbaktériumokat elpusztit­va gyakran okoznak komoly hasmenéseket, bélgyulladást, ezért széles spektrumú antibiotiku­mos kezelés mellett mindig aján­lott a bél baktériumflóráját probiotikus gyógyszerrel segíteni.

(Ajánlom a Veszprémtej által gyártott Joghurt-plusz termékét. Az acidophilus-bifidus eredeti törzseit tartalmazza. D.O.)

A probiotikumok jótékony hatá­sú baktériumok, javítják a bél­flóra működését, elősegítik a problémamentes emésztést, erő­sítik az immunrendszert, segí­tik a vitaminhiány megszűnését.
Mi vagyunk felelősek

A rezisztens baktériumok a helytelen gyógyszerelésnek- gyógyszerszedésnek „köszönhe­tően” alakulnak ki. Ez akkor fordulhat elő, ha feleslegesen vagy nem az orvos ajánlása szerint szedjük az antibiotiku­mot. A baktériumok – túlélésük érdekében – képesek alkalmaz­kodni az antibiotiku­mok hatóanyagához, és ellenál­lóvá válnak a már megszokott hatóanyaggal szemben. A szu­perbaktériumoknak is nevezett rezisztensek jelenléte miatt hosszabb ideig tartanak a be­tegségek, gyakrabban alakul­nak ki szövődmények, melyek szélsőséges esetben akár halál­hoz is vezethetnek

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?