Agca: A Vatikán bízott meg a merénylettel

Az összeesküvés-elméletekről nehéz objektív képet alkotni. A „messziről jött ember” tipikus esete. Mindenesetre érdekes, hogy ezt a hírt csak a pécsi helyi sajtó közölte. Egyéb hírforrások ez idáig hallgattak. A lövésről csak annyit, hogy a pápa hasa éppúgy halálos célpont lehetett, mint egyéb életfontosságú testrésze. Jellemző kép, hogy a háborúban haslövést kapott embereket a szanitécek gondolkozás nélkül otthagyták és egyéb sebesüléseket láttak el, ahol több esély volt arra, hogy a sebesült túlélje. Ugyanis a haslövés a belek átfúródásával vérmérgezést szokott indukálni, ami biztos halál még ma is. Valódi csoda, hogy a pápa ezt a lövést túlélte. A has, mint célpont nagyobb találati biztonsággal lőhető be.

Az 1848-as szabadságharc végén a kozákok Bem seregének maradékát az ulánusokkal számolták föl. Akik, amikor utolértek és néhányan bekerítettek egy- egy menekülőt, a nyeregben felállva a pikát ( 3 méteres lándzsa) a hasra célozva döfték bele az áldozatba. Biztos, bár nem azonnali, és szenvedésekkel teli halált okozott. Ez utóbbi rész, idézet Illyés Gy. Petőfiről írt könyvéből (Dénes Ottó)
—————————————————————————————–
Agostino Casaroli bíboros, vati­káni államtitkár volt a megbízó­ja a néhai II. János Pál pápa el­leni merényletnek – mondta a török állami televízióban Mehmet Ali Agca. A török férfinak januári szabadulása óta ez volt az első részletes interjúja. Agca szerint az 1981. május 13-án el­követett sikertelen merénylettel a Vatikán célja az volt, hogy az akciót a kelet-európai titkos­szolgálatok nyakába varrja, és ezzel gyöngítse a kommunista rendszert. A merénylet kiterve­lője – bár erre nincs bizonyíték – Agostino Casaroli bíboros, va­tikáni államtitkár, a Szentszék akkori keleti politikájának irá­nyítója volt. Agcának, aki 40-50 ezer dollárt kapott, a pápa hasá­ra kellett céloznia, s nem a fejé­re vagy a szívére. II. János Pál súlyosan megsebesült, de fel­épült. Agca eredetileg Olaszor­szágban akarta megvásárolni a pisztolyt, de megbízói ez ellen tiltakoztak. Végül Ausztriában szerezte be a fegyvert.

Agcát a pápa elleni merényle­tért életfogytiglani börtönbün­tetésre ítélték, amelyből csak­nem 20 évet ült le Olaszország­ban. 2000-ben Törökországba toloncolták ki, ahol egy újságíró korábbi meggyilkolásáért to­vábbi tíz évet kellett börtönben töltenie.
A Vatikán lapzártánkig nem reagált a vádaskodásra. ■

DN 2010. 11. 11.

Mondja el a véleményét!