“Szent István népe, Mária Országa újra öklendezett egyet.”

Egy olyan ország, ahol fennen hirdetik a KERESZTÉNY valláshoz való szoros kötődésünket, olyan példát mutat, amit csak szégyellni lehet. Sajnos a zsidóságot, mint vallást és mint nemzetet egyaránt sérti a barbarizmusnak ekkora töménysége, mint a lenti ismertetésből olvashatjuk. Kultúrát mindenesetre nem sugároz, követendő példát szintén nem, hát akkor mit? Európa – és a világ – […]

Olvass tovább

Egyházi iskola? Isten ments!

Valamiféle korrekt  kiegyensúlyozottság kellene, ahhoz, hogy a különféle (esetleg a ma “divatos” – “keresztény…..” politikai) ideológiákat NEM  valló honfitársaink is élhetőnek és valódi hazájának érezzék a Kárpát-medence eme tájait. Ha így megy tovább, bizony kérdőjelek merülnek fel tudatom horizontján, vajon mi vár(hat) a nagy világegyházak mellett élni akaró kis szektákra, illetve a kisegyházakra, vagy a […]

Olvass tovább

Ki az ellenség? A zsidók, vagy az “Egyház”?

Forrás: http://hirszerzo.hu/nyuzsi/2012/6/7/I_Viktor_uj_arisztokraciaja_YX61OC I. Viktor új arisztokráciája „Azon kormány hatalmát is korlátozni kell a saját népe elleni tettekkel szemben, amely az emberek jóváhagyásával kormányoz. Egyetlen kormány sem korlátozhatja a vallás gyakorlásának jogát, a biztonságos otthonhoz való jogot. Sem magas, sem alacsony rangú hivatalnokok nem okozhatnak fájdalmat, és nem róhatnak ki büntetéseket önkényesen, nem korlátozhatják a tanuláshoz, […]

Olvass tovább

Tisztességtelen módon szerzett vagyonok “az Egyházban”.

Az vesse az egyházakra az első követ, aki még nem adakozott önként az elé tartott perselybe/kosárkába.Ez a természetes bevétele azoknak az elvileg egyetlen témára hangolt homogén csoportoknak, (például a különböző kis, vagy nagyobb egyházak), akiket a közös tanrendszer, vagy egyéb kohéziós erő tart össze, hoz el rendszeresen az összejövetelekre. Ebből a formációból azonban “kissé” kilóg […]

Olvass tovább

Vatikáni biblia-kiállítás (kérdőjelekkel).

Harc a Bibliáért A vatikáni kiállítás ellent­mondásai A húsvét alkalmából megnyílt vatikáni Biblia-kiállítás (Biblia és a Vatikán. Hetek, 2012. május 4.) egészét egy sajnálatos ellentmondás jellemezte. A látogatók páratlanul gazdag anyagot tekint­hettek végig, ugyanakkor az az üzenet, amelyet a szervezők a kiállítás segítségével el akartak juttatni a nagyközönséghez, nehezen hozható összhangba a történelmi tényekkel. Ez […]

Olvass tovább

Ki a felelős a pedofil papok rémtetteiért?

Nem helyes és akár elítélhető is lenne egy sok évszázada működő – dogmává merevített – egyházi belső szabálynak a kívülről jövő kritikája. Azonban papi birtokok öröklését elfogadni, mint a polgári élet egyik alaptételét – és ezzel felosztani az örökösök között – az “egyház” nem vállalta, megtiltotta. A hatalom ilyen módon – is – történő megőrzésére  […]

Olvass tovább

Iszapbirkózás az egyházi személyek adózása okán

Szerintem az egyházi személyek kiváltságainak mibenléte és egyáltalán a kiváltságok megléte ami nemcsak Gyurcsánynál verte ki a biztosítékot, de a kiváltságokkal nem élhető nagy tömegek számára erősen diszkriminatív. Ez annak a rendszernek a visszaidézése, amitől csak egyetlen módon lehetne elválni, ha az ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ valóságosan szét lenne választva. Az egybemosódásokat – szervilis klientúra […]

Olvass tovább

Az egyházügyi törvény tétje

Miért kellett olyan nagy sietséggel (december 28–30.) keresztülvinni a megújított egyházügyi törvény vitáját és megszavazását? Bizonyára azért, mert az egyházügyi törvény alapvető jelentőségű a korszakváltás szempontjából, aminek a megalapozását viszont be akarta fejezni a kormány a múlt esztendő végeztével. Tudatosan használom a korszakváltás kifejezést a gyakran emlegetett politikai rendszerváltás helyett, mert valójában egy nagyobb ívű […]

Olvass tovább

…a közjó és az igazságosság szellemében…

Részlet a Pásztorbotot Orbánnak c. cikkből  2006. MÁRCIUS 31.Hetek Mikola, Semjén, Orbán, Seregély, Kerényi mondta…..a közjó és az igazsá­gosság szellemében (?) Kérdésem: ki határozza meg, hogy mi  a közjó? És az IGAZSÁGOSSÁG? „Ha nemcsak kormányozni akarunk négy évig, hanem országot és nemzetet is akarunk építeni, akkor a magyar oktatásügy teljes áttekintésével kell kezdeni a hosszabb […]

Olvass tovább

Van-e jövője az állami kereszténységnek?

Róma – Andrea Gagliarducci olasz újságíró a Mondayvatican.com című, angol nyelvű blogjában a katolikus egyház állapotát elemzi, jelen írásában külön kitérve Magyarországra. A pápa volt diákjaiból álló Ratzinger Schulerkreis ez évi találkozójának témája az új evangelizáció. A Ratzinger-Schülerkreis, azaz Ratzinger Diákkör keretében évente egyszer találkozik a ma XVI. Benedek néven ismert teológiaprofesszor és egykori diákjai, […]

Olvass tovább

A reformátorok és a vallási türelmetlenség

Vízbefojtott újrakeresztelők „A zsákmányon a győztesek osztoznak” – tartja az ősi mondás, amelynek igazsága talán sehol nem érvényesült jobban, mint a történetírás terén. Sokáig az egyháztörténet írása sem képezett kivételt; vagy Róma szája íze szerint, vagy a főáramú protestáns egyházak szemszögéből művelték Európában. A reformáció korában működő többi egyházi közösséget mindkét csoport negatív színnel tüntette […]

Olvass tovább

Reformáció és ellenreformáció Magyarországon

  Kisarjadt a hit A 16. század elején Magyarországon is jelentős igény volt az egyház megújítására. Papok, szerzetesek és világiak között egyaránt beszédtéma volt a római katolikus egyház visszatetsző helyzete, az erkölcsi és szellemi romlás számos megnyilvánulása. Luther Márton üzenete szinte azonnal élénk visszhangot váltott ki az országban. A katolikus egyház vezetői azonban gyilkos indulattal […]

Olvass tovább

Ezért nem tetszik a rendszer…

Ami személy szerint engem, és közvetlenül a családomat érinti, a lista 2. pontja. Erősen emlékeztet a középkori (pápai) uralommal együttlihegő világi hatalom laza puncsolására, illetve amikor ezek így egyszerre sokat tettek a zemberek lelkei (szelleme) feletti uralom gyakorlására. Ehhez csak ráadás, ha a 6. meg a 7. pontot részleteiben is átgondoljuk. A kettő – három […]

Olvass tovább

Szolgálunk és függünk – az egyházi törvény buktatói

Az új egyházi törvénnyel nem csak az a baj, hogy diszkriminatív bizonyos egyházakkal szemben, hanem az is, hogy a már említett tizennégyet egy hosszú lépéssel közelebb hozza ahhoz az állapothoz, amikor nem igazán hangzik hitelesen az a mondat, hogy „Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik.”  VII.Gergely pápa Kezdetben elválasztatott egymástól víz és az […]

Olvass tovább

A tények Orbán Viktort igazolják

Noha komolynak vélt elemzők a hatalomváltás első évfordulóján is a parlamentáris demokrácia régi fogalomkészletével próbálják leírni a harmadik Magyar Köztársaság helyén épülő új uralmi szisztémát, a tények Orbán Viktort igazolják: hazánkban rendszerváltoztatás történt. Pontosabban történik, hiszen egy folyamat részesei vagyunk, ami korántsem ért véget egy év alatt. Az régóta bizton állítható, hogy ez a rendszerváltoztatás […]

Olvass tovább

Apám és az egyház

Ez a helyi újságban megjelent jegyzet a mi kis pátriánk újkori történetének bizonnyal nem széles körben emlegethető jelensége, de tanulságos lehet másik vallási – sőt világi – közösségeknek is. (Dénes Ottó) Nimmerfroh Ferenc jegyzete (Dunántúli Napló 2011 április 26) Apám akkor hagyta abba a hittanórák látogatását, amikor a plébános egy kulcs-csomóval valami gyerekcsíny miatt brutális […]

Olvass tovább

Keresztényüldözések története (15. rész)Életükkel tanúskodtak

A 16. század elején Európa-szerte hatalmas igény volt az emberekben az egyház átfogó megújulására. A hivatalos egyház körében a romlottság minden téren jelen volt, s a lesújtó állapotok gyökeres változásért kiáltottak. Közszájon forgott a papok és szerzetesek szexuális erkölcstelensége, amiben már hosszú évtizedek óta élen jártak a reneszánsz pápák. Hangos elégedetlenségek forrása volt a pápaság […]

Olvass tovább

Abszurdisztán az abszurdoké!

Abszurdisztáni Anzix Néha egy kis visszaemlékezés a “múlt idők setét homályira” akár szívderítő is lehet.Mindenképpen elgondolkoztató. Püspök A Pártlistán Hallgatom Friderikusz rádiósított változatát, Simicskó képviselővel beszélget. Arról, hogy a KDNP képviselői, miszerint Simicskó és Semjén urak törvény- és alkotmánymódosításokat nyújtottak be a T. Házban. A törvénymódosítás  arról szólt, hogy végre ismerje már el az Állam […]

Olvass tovább

Alkotmány és keresztény fundamentalizmus?

„Nem félsz?” Egyház, Fidesz … szövetség a hatalomért? Vankó Zsuzsanna az egyház gyámságáról A teológusprofesszor, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektora azt mondja: történelmi bűn, hogy a keresztény egyházak nem szólalnak fel határozottan az antiszemitizmus és a rasszizmus ellen. Beszél arról a veszélyről is, hogy Magyarország lehet Európa első keresztény fundamentalista „mintaállama”. SÁNDOR ZSUZSANNA interjúja. Orbán […]

Olvass tovább