Mi a megbocsájtás?

(Egy élő előadás szerkesztés nélkül leírt szövegét olvashatjuk. Elhangzott Pécsen, 2011 októberében. ) Szeretettel üdvözlöm a kedves testvéreket, barátainkat, vendégeinket. Egyszer egy református tiszteletes, amikor fellépett a szószékre, a következőt mondta: Kedves gyülekezet! Kedves testvérek! Mindenki maradjon a helyén ülve, és most közösen mondjuk el az Úr imáját. Fennhangon. Majd szólok, ha elég. Most én […]

Olvass tovább

A reformátorok és a vallási türelmetlenség

Vízbefojtott újrakeresztelők „A zsákmányon a győztesek osztoznak” – tartja az ősi mondás, amelynek igazsága talán sehol nem érvényesült jobban, mint a történetírás terén. Sokáig az egyháztörténet írása sem képezett kivételt; vagy Róma szája íze szerint, vagy a főáramú protestáns egyházak szemszögéből művelték Európában. A reformáció korában működő többi egyházi közösséget mindkét csoport negatív színnel tüntette […]

Olvass tovább

Reformáció és ellenreformáció Magyarországon

  Kisarjadt a hit A 16. század elején Magyarországon is jelentős igény volt az egyház megújítására. Papok, szerzetesek és világiak között egyaránt beszédtéma volt a római katolikus egyház visszatetsző helyzete, az erkölcsi és szellemi romlás számos megnyilvánulása. Luther Márton üzenete szinte azonnal élénk visszhangot váltott ki az országban. A katolikus egyház vezetői azonban gyilkos indulattal […]

Olvass tovább

Ezért nem tetszik a rendszer…

Ami személy szerint engem, és közvetlenül a családomat érinti, a lista 2. pontja. Erősen emlékeztet a középkori (pápai) uralommal együttlihegő világi hatalom laza puncsolására, illetve amikor ezek így egyszerre sokat tettek a zemberek lelkei (szelleme) feletti uralom gyakorlására. Ehhez csak ráadás, ha a 6. meg a 7. pontot részleteiben is átgondoljuk. A kettő – három […]

Olvass tovább

Legyen Ön is katolikus!

Megjegyzésem: a cikk jellemzően cinikus hangvételű, de ez sajnos a címzett számos (mondjuk ki kb ezer éve gyűjtögetett) anomáliáinak (is) köszönhető. Meg még a frissebb- kisebb kaliberű botránykáknak: (Pedofilgyanús papok,püspöki palotában tolvaj gazdasági vezető Pécsen),stb. Nagyobb egyház- nagyobb lehetőségek – nagyobb elővigyázatosság (kellene!). A szenteltvízzel való leöntés már nem használ, a pápa mai látogatásán Németországban (2011 […]

Olvass tovább

USA elnökök az adventistákról és vallásszabadságról

Hillary Clinton beszédének fordítása: “Megtiszteltetés számomra, hogy üzenetet küldhetek a Hetednapi Adventista Egyháznak. Megbecsültnek és megilletődöttnek érzem magam, hogy lehetőségem van beszélni ilyen aktív és életteli emberek csoportjához. Az egyik dolog, amit leginkább csodálok a Hetednapi Adventista Egyházban – a hitük mellet – az az elkötelezettség, amivel prédikálnak, tanítanak és gyógyítanak. A hangsúly, amit a […]

Olvass tovább

Szolgálunk és függünk – az egyházi törvény buktatói

Az új egyházi törvénnyel nem csak az a baj, hogy diszkriminatív bizonyos egyházakkal szemben, hanem az is, hogy a már említett tizennégyet egy hosszú lépéssel közelebb hozza ahhoz az állapothoz, amikor nem igazán hangzik hitelesen az a mondat, hogy „Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik.”  VII.Gergely pápa Kezdetben elválasztatott egymástól víz és az […]

Olvass tovább

Te vagy az igaz keresztény?

A katolikus azt gondolja: vissza kéne vezetni az elveszett protestáns báránykát az Anyaszentegyház kebelére; a protestáns azt, hogy meg kell térítenie szegény katolikus testvért a bálványimádásból. Ezt a korlátolt szeparatizmust még viccesnek is tartanám, de nagyon nem az. Szerintünk ugye vannak a keresztények és a világiak, és az egyik csoport (ha törik, ha szakad) a […]

Olvass tovább

ÉRTÉKES, HASZNOS WEBOLDALAK – NEM CSAK BÖLCSÉSZEKNEK

Hasznos weboldalak  Nosza, lehet csemegézni! Hihetetlen, hogy miket tudhat meg az ember Az egészet képtelenség áttekinteni, de az érdeklődésnek megfelelőket érdemes megnézni ÉRTÉKES, HASZNOS WEBOLDALAK – NEM CSAK BÖLCSÉSZEKNEK Félelmetes mennyiségben igen jó anyag !  Kinek lesz ennyi ideje? Egész életre szól! KÖZÉPKORI KÓDEXEK – MEDIEVAL MANUSCRIPT MANUAL: http://nora.hd.uib.no/non/echt/budapest/MMMhu/home.html DIGITÁLIS (SILVER LIGHT) KÉPES KRÓNIKA: http://www.kepeskronika.net/hu.htm […]

Olvass tovább

Husziták Magyar­országon – A keresztény­üldözések története (14. rész)

  Elüldözött reformerek A huszitizmus tanításait először az egyik legkiválóbb huszita prédikátor hirdette a magyar főváros lakóinak még 1410-ben. Ekkor ugyanis Husz János későbbi mártírtársa, Prágai Jeromos érkezett Budára, hogy az evangélium üzenetét prédikálja. Hamarosan börtönbe vetették, és csak kétheti raboskodás után hagyhatta el az országot. A huszita tanításoknak azonban hamarosan számos hazai hirdetője támadt. […]

Olvass tovább

Prágai tavasz Husz János reform­mozgalma – A keresztény­üldözések története – 13. rész

A híres angol reformátor, John Wyclif tanításai nagy hatással voltak a cseh Husz Jánosra is. Wyclif nézeteinek csehországi terjedését nagyban segítették a dinasztikus kapcsolatok – Vencel cseh király testvére, Anna, 1382-től II. Richárd angol király feles ége volt – és az ennek kapcsán gyakorivá váló angliai egyetemjárások. Jan Hus, azaz Husz János jómódú földművesek gyermekeként született […]

Olvass tovább

Küzdöttek a Szóért A keresztény­üldözések története (12.)

A 14. század utolsó évtizedeiben újabb jelentős európai keresztény reformmozgalom bontakozott ki, ezúttal Angliában, amelynek kezdeményezője John Wyclif oxfordi teológiaprofesszor volt. Wyclif célul tűzte ki az egyházi élet bibliai alapokra helyezését, a hitgyakorlat és a hitelvek Szentíráshoz igazítását és a bibliai látásmód, értékrend széles körű terjesztését. John Wyclif (más írásmód szerint Wyciffe, 1330 k.–1384) az oxfordi […]

Olvass tovább

A keresztényüldözések története (16. rész) A visszatérés prófétái

A keresztény cionizmus történelmi gyökerei A „keresztény cionizmus” kifejezés nem fogalmi ellentmondás, ahogy talán első hallásra tűnhetne, hanem a protestantizmuson belül elsőként a 17. századi Angliában, majd más országokban is megjelent és mára világszerte elterjedt mozgalmat takar. Míg a zsidóság körében kialakult politikai cionizmus történetét viszonylag alaposan feldolgozták, azoknak a keresztényeknek a munkássága és motivációja […]

Olvass tovább

Apológia (hitvédelem). Felszólalás egy bloggertárs távozása kapcsán.

  Indoklás: a velem – hitbeli téren – ellentétes nézeteket valló hangokat is meghallom, bár “apológia” bloggerkollégám néha fájdalmasan lépegetett a (lelki) tyúkszememen. A nyílt beszéd nem bűn, sőt kívánatos lenne a mai, erősen elvtelen, mutyi-bratyi-megélhetési-sunyi-sanda… (egészítsétek ki) korban. A VÉLEMÉNY – nyilvánítási szabadságról kifejtett, és még kifejtendő nézeteimet alátámasztották az ehhez hasonló blogok, lapok, […]

Olvass tovább

“Katolikus értékek” (TGM kirúgása alkalmából)

Pár héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök, a magyarországi demokrácia intelligens és energikus sírásója úgy nyilatkozott a Népszabadság Rómában csellengő riporterének, hogy “a kormány a katolikus értékek mellett voksolt”. Érdekes kijelentés. A kabinet vajon szavazott – magam elé képzelem Stumpfot, Matolcsyt – a Denzinger-féle Enchiridion Symbolorum minden egyes tételéről? A szeplőtlen fogantatás, Mária mennybemenetele, a pápai […]

Olvass tovább

Nősülés vagy felsülés (Vita a cölibátus fenntartásáról)

A Szentszék múlt héten hivatalosan is elismerte, tudomása van olyan esetekről, amelyek során apácák szexuális zaklatást szenvedtek el papok és misszionáriusok részéről. “A problémát ismerjük – biztosít a Szentszék szóvivője, Joaquin Navarro-Valls –, ám az csak egy szűk földrajzi területre korlátozódik. Néhány rossz emlékű eset nem feledtetheti az egyház szolgái túlnyomó többségének hősies helytállását.” A […]

Olvass tovább

Átkot szórtak a kormányra a román boszorkányok

Hivatalos foglalkozásként ismerik el Romániában mostantól a boszorkányságot, így adót, valamint egészségügyi és nyugdíjjárulékot is kell fizetniük. A boszorkányok mérgező mandragórával tiltakoznak. Román boszorkányok átkot szórnak a kormány fejére az új szabályozás miatt, amely alapján januártól nekik is kell adót fizetniük a munkájukból származó bevétel után – írja az erdely.ma hírportál. A boszorkányok az élet […]

Olvass tovább

Következetlenség vasárnap ügyben

Szív c. újság XII. évfolyam 42. szám. 1927. június 18. A reformátusok nagygyűlésük alkalmával határozatot hoztak, amelyben kérik a kormányt, hogy a vasárnap teljes vallásos megülését jobban mozdítsa elő a polgári munkák fokozottabb eltiltásával. Nem új ez a kívánság, mert mi katolikusok már igen sokszor követeltük ugyanezt a kormánytól. Ebben a követelésben most találkozunk Kálvin […]

Olvass tovább

“Egyedül üdvözítő”?

A protestantizmus nagy “bűne”,hogy EGYHÁZNAK meri magát nevezni. Ha a meghonosodott – bár nem reális – kifejezést és írásmódot kizárólagosan kisajátítja egyik keresztény felekezet, a létszámára építve, abból automatikusan következik, hogy a többi(ek) már nem használhatják. Olvasásra ajánlom egy katolikus teológus,  Hans Küng: A katolikus egyház története c. kiváló művét. Elolvasása után megértjük, hogy a […]

Olvass tovább

Egy vitatott kérdés: SZOMBAT VAGY VASÁRNAP?

 Kérdezzük meg Istent! Mondd, Uram: Adtál-e követőidnek egy bizonyos nyugalomnapot? Melyik az Úr napja? Ez az, amiről az ÚR beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az ÚR szent szombatja. Süssétek meg, amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. Móz.II.16,23. 1 Melyik napnak […]

Olvass tovább