Legyen Ön is katolikus!

Megjegyzésem: a cikk jellemzően cinikus hangvételű, de ez sajnos a címzett számos (mondjuk ki kb ezer éve gyűjtögetett) anomáliáinak (is) köszönhető. Meg még a frissebb- kisebb kaliberű botránykáknak: (Pedofilgyanús papok,püspöki palotában tolvaj gazdasági vezető Pécsen),stb. Nagyobb egyház- nagyobb lehetőségek

images (16)– nagyobb elővigyázatosság (kellene!). A szenteltvízzel való leöntés már nem használ, a pápa mai látogatásán Németországban (2011 09 24) Luther  megvilágosodását méltatta, de az Evangélikus egyházat mégsem ismeri el egyháznak. Miért ez a kettősség? Udvariassággal elmosni a teológiai nézetkülönbségeket nem lehet. Meg kellene újulni, ahogy azt a reformáció is indítványozta, de ehelyett az erőszakos rekatolizáció és ellenreformáció jött be. Meg a más hitűek kiátkozása. Eredménye látható.Ha másban nem is, de a hozzászólások magas száma – ebben a cikkben, illetve utána – mutat valamit. (Dénes Ottó)

Kampányt indított a katolikus egyház, amellyel azt szeretné elérni, hogy a népszámláláskor a katolikusok vallják magukat katolikusnak. Bár az összeírás végén bizonyára győzelmet könyvelnek majd el, maga a plakát felér egy vereséggel.

Ha előveszem A Katolikus Egyház Katekizmusát, annak 408. oldalán, Az Egyház parancsai című fejezetben mindjárt a legelső parancs úgy hangzik: légy szíves hetente egyszer, mégpedig vasárnap elvonszolni a ……….a templomba, és ott végighallgatni a papot. Tudniillik ez az egyháznak a lényege, nem véletlenül vették előre ezt a kötelezettséget. Úgy vezetik fel egyébként, hogy ezek a törvények „azért kötelezőek, hogy biztosítsák a hívek számára a legszükségesebb minimumot.” A túlélőcsomagba még a húsvéti áldozás, az évi egy gyónás, a böjt és az egyház anyagi támogatása került be, igazán nem kívánnak túl sokat, nem kell ostorral vernie magát az embernek, ha katolikus akar maradni. Viszont önmagában a komcsizás és a zsidózás sajnos nem elég.

Mármost ha vallásos emberrel találkozunk, és ez kiderül róla, akkor felfigyelhetünk arra, hogy a hite mintegy áthatja az ő életét, arra támaszkodik döntéseiben, és ha nem is ért egyet mindenben az egyházzal, azért megfeledkezni egy pillanatig sem fog róla. Igaz, hogy a mélyen megélt vallásosság manapság inkább krisnás, hitgyülis vagy mormon változatban figyelhető meg, de azért a katolicizmus is totális dolog. Tehát az a katolikus, akinek az egyház metróplakátjai szólnak – az nem is katolikus. Azokat ugyanis, akik a fent idézett minimális edzési programot betartják, teljesen felesleges volna plakátokon szólongatni, hiszen minden vasárnap közvetlenül, élőszóban el lehetne nekik mondani, mi a teendő: beírni a rubrikába, hogy melyik cég templomába jár.

Csakhogy nem jár.

Az egyház nyilvánvalóan azokra utazik most, akik már régen nem veszik igénybe a szolgáltatásait. Ezt azért teszi, mert úgy gondolja, hogy ha jó sokan vallják magukat katolikusnak a népszámláláson, akkor erre hivatkozva még több pénzre és befolyásra tehet szert – ezzel szemben botrány lenne, ha kiderülne, hányan is élnek ma Mária országában az ő iránymutatása szerint. Ehhez viszont mindenképp szüksége van az elbitangoltakra, hiszen a súlya már most is messze nagyobb, mint a hozzá valóban hűséges állampolgárok aránya. Saját felmérésük alapján a lakosság alig 9 százaléka tartja be a minimális heti penzumot, további 9 százalék havonta egyszer teszi tiszteletét – és ez még nem a katolikusok teljesítménye, hanem az összes felekezet együtt, ráadásul a megkérdezettek saját bevallása szerint, ami vélhetően felfelé torzít.

Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

Tíz százalék egyébként nem elhanyagolható kisebbség, kijönne belőle például egy szerény frakció, jóval felülmúlja a melegek, és kevéssel az alkalmi drogfogyasztók becsült számát. Olyasmit azonban semmiképp sem indokolna, mint hogy egy településen kizárólag egyházi iskola működjön, vagy hogy a sok közül éppen ezt a hiedelmet tekintsük az állam és az élet zsinórmértékének. Ez egy tisztességes méretű szubkultúra, egy a sok közül – hacsak nem sikerül hozzámanipulálni még pár milliót. Pont ezen dolgoznak.images (8)

Nyilván sokat dobna a bevételen, ha mindenki katolikusnak vallaná magát, akit gyerekkorában misére hurcoltak, vagy csak megkeresztelték. Látszólag nem is kerül semmibe. De aki bedől a marketingtrükknek, és lányos zavarában rájuk szavaz, az a saját érdekei ellen cselekszik. Hiszen miért is nem hallotta meg az üzenetet a templomban? Mert nem megy oda. És azért nem megy, mert elégedetlen a szolgáltatással, mert az egyház válaszait már nem találja kielégítőnek. Nem gyönyörködik a hatalomnak újra aláfekvő egyházi vezetésben, és bántja a fülét, amikor cinikus funkcik hivatkoznak hitre, Krisztusra, Szűzanyára. Ha szemébe ötlik a szalagcímben a katolikus szó, akkor ő is valami undorító visszaélésre asszociál, és nem alaptalanul. Ráadásul éppen az erősebb hitűek, az egyház dolgaira jobban figyelők szembesülnek manapság azzal, hogy a távolból régóta hallatszó, a pápákig érő botrányok Magyarországra is begyűrűztek.

Aki elszakadt az egyháztól, az rosszul teszi, ha a plakátokra hallgat. Olyan boltnak szavaz meg további támogatást, ahova nem jár, mert nem ízlik az áru. Az egyházak nem indulnak a választásokon, a katolikusoknál a hierarchia is vállaltan antidemokratikus, bevételeik pedig alig függnek attól, hogy hány ügyfelük van – éppen az efféle manipulációk miatt. A népszámlálás viszont alkalom arra, hogy ők is megkapják a makarenkói pofont, hogy eljusson a fülükbe a nyáj bégetése, és elgondolkozhassanak azon, hátha valamit rosszul csinálnak. Tulajdonképpen az volna a legjobb a katolikusoknak, ha még ők is letagadnák, hova tartoznak. Egy kedvesebb, igyekvőbb, tisztább, szárazabb egyházat kapnának vissza a lelkigyakorlat után. Olyat, aminek aztán a következő népszámláláskor, tíz év múlva kampány nélkül is volna elég ügyfele.

2011. szeptember 20 Szerző: Tóta W. Árpád

2011. szeptember 21., 21:18 Waldi Freedomforhungary
Beni:
„Azt senki sem mondta, hogy ez tömeges tapasztalat lenne.”
Tehat akkor egyet ertunk abban, hogy a hivok kb. 99 %-a, pusztan a tradicio, tudatlansag, nemtorodomseg, intellektualis igenytelenseg miatt hivo?
2011. szeptember 21., 21:15 Waldi Freedomforhungary
Szalma Botond:
„nem kell megérteni a dohos meséket, legalábbis Önt erre a kutya sem kötelezi. Én nem tartom dohosnak az Ön nézeteit, de elfogadom, hogy Ön annak tartja az enyémet.”
Magukrol a mesekrol, azok keletkezeserol tobbet tudok, mint a magukat hivoknek tartok 99,9 %. Azt nem ertem, hogy hogyan kepes ezeket valaki komolyabban venni, mint a Gyuruk Urat vagy a Star Warst. Amikor pontosan lehet tudni, hogy mit honnan lopkodtak ossze, hogy mit irtak be politikai okokbol.
En meg nem talalkoztam senkivel, aki valamely vallasnak a hivoje lett volna ugy, hogy mondjuk a sajat tudomany teruleten nap-nap utan hasznalt ketkedest, logikus gondolkodast egy pillanatra is alkalmazta volna a hitevel kapcsolatban.
2011. szeptember 21., 19:57 vakapad
Néhány hívőnek:
Tóta W. ebben az írásában NEM a hitet ostorozza, hanem az egyházat, mégpedig abból az okból, hogy az ominózus plakáttal nem a hívekhez szól, vagy hitetleneket térít, hanem egyszerű módszerrel bónuszokat gyűjt (ami végső soron pénzt jelent). Úgy gondolja ugyanis, hogy sokan vannak olyanok, akik hisznek is, meg nem is, és miután semmibe sem kerül, a népszámlálásnál „hátha van benne valami” alapon azt diktálják be, hogy katolikusok, holott gyakorlatilag nemigen, tán még 20 %-ban se. Ha pedig sok ikszet kapnak, az jó hivatkozási alap, pláne, ha a kormány is örülni fog neki (örülni fog). Tóta W.-ben persze semmi empátia sincs se a hit, se az egyház iránt (sőt), fenti okból az írás hangvétele olyan, amilyen, de ha már hívő valaki, akkor bocsássa ezt meg neki, és beszéljen arról, hogy az alapgondolata igaz-e, vagy sem.
2011. szeptember 21., 19:08 Nagy Zoltán
És legalább ígérnének valamit!
Például ingyen búcsúcédulát!
Van katolikus pap ismerősöm, aki úgy menekült ki az egyházi vezetők (pénz és hatalom) irányítása alól, hogy szerzetes lett.
Üdv mindenkinek!
2011. szeptember 21., 19:04 IGe Valódi
A Magyar Katolikus Egyház támadja a konkurenciát
2010.02.17. IGe
A Magyar Katolikus Egyház -saját bűneit másra igyekezve kenve- támadja a konkurens hazai egyházakat. Pedig egyeduralkodó hatalmi szerepét, amely terrort is képviselt, már régen elvesztette. Ideje lenne megszokniuk, hogy hiába van internacionalista jellegük és hiába Vatikán Állam „kiszolgálói”, hazánkban csak egyek a magyarországi több száz egyházból.
2009 szeptember 20-án vasárnap minden katolikus templomban felolvasták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, mely eléggé önellentmondásosan és gyerekdeden elítélni igyekszik az „okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző formáit”, egyesek szerint a újpogány ősmagyarkodást. Főként azon, magukat magyar gyökerűnek valló vallási irányzatokat támadják, amelyek kereszténységhez is tartozó jegyeket és tanításokat is felvállalnak. Arról persze mélyen hallgatnak, hogy a katolicizmus mennyi mindent is vett át a magyarság és más népek a kereszténység előtti ősi természeti vallási tradícióiból. Sőt arról a történelmi tényről is elfeledkeznek, hogy I. István önnön és a katolicizmus hatalmi pozíciója érdekében a magyarság ősi vallási hagyományait véresen elfojtotta.
A legfurább a levél különféle belső körökhöz tartozó tálalása, ahol már igen gyakran előkerül a „nemzeti radikalizmussal és a szélsőjobboldallal összefonódó szubkultúra” jelzők is, amelyen nem is nagyon titkoltan a német fasizmusra és annak szellemi örökségének felvállalására utal. Ez azért is fura, mert szintén történelmi tény, amit a szemléltető fotónk is jelez, hogy a német fasizmushoz a Római Katolikus Egyház dörgölőzött. Újkori túlélését és vagyonát Vatikánnak két szerződés alapozta meg. Az 1929-es lateráni egyezményt és az 1933-as német-vatikáni konkordátum. Ezek pedig az olasz és német fasizmus a hatalomra segítését, és annak megerősödését is előmozdították, a Római Katolikus Egyház jelentős anyagi haszna mellett. Szövetség volt ez.
További 360 hozzászólás megtekintése »

Címkék: katolikus egyház; népszámlálás;

Mondja el a véleményét!