Címkekereszténység IX. Evangélizáció – Evangélium-központúság

Az evangélizáció

Egészséges: Jézushoz akar vezetni.

Egészségtelen: Kizárólag az adott gyülekezetbe akar vezetni.

Egészséges: A program nyitott és egyértelmű.

Egészségtelen: A program megtévesztő, eltér a meghirdetettől.

A keresők

Egészséges: Mindenre rákérdezhetnek és mindent végiggondolhatnak.

Egészségtelen: A kérdésekre kitérő válaszokat kapnak. / Bizonyos dolgokat elhallgatnak előlük. / Mindent egyszerűen el kell fogadniuk.

Egészséges: Szabadon jöhetnek, maradhatnak vagy mehetnek. Van, aki személyesen törődik velük, és bátorítja őket az Isten keresésében.

Egészségtelen: Nyomást gyakorolnak rájuk, hogy azonnal vagy mielőbb döntsenek a csatlakozás mellett. / Egyáltalán nem törődnek velük.


Más felekezetekhez való viszony

Egészséges: A vezetők bátorítják más keresztény felekezetek megismerését, a közös missziót és karitatív munkát, de a sajátosságok és a közösséghez való hűség feladása nélkül. Más gyülekezetek sikerében és kudarcaiban egyaránt osztozni tudnak.

Egészségtelen: A vezetők tiltják vagy nehezményezik a más gyülekezetekbe való látogatást, más felekezetek kiadványainak olvasását, illetve minden közös tevékenységet. Más gyülekezetek gondjai mindig a közösség önigazságát növelik.

Biblikus tanítás…

Úgy véljük, hogy akik a szövegösszefüggést tekintetbe véve tanítanak vagy prédikálnak, inkább tanítják Isten teljes tanácsát, nem csak ‘kedvenc lovukon lovagolnak’, és elkerülik a bizonyíték-vallásosság csapdáját. A pásztornak tisztességesen kell bánnia a Szentírással, nem csak egy vagy két írásszöveget idézni és meglovagolva azokat saját teológiai utazásra menni. A tanításnak gyakorlati módon alkalmazhatónak kellene lennie a mindennapi életben. A szemléltetések és egy kis humor világosabbá teszik az igazságot és még élvezetesebbé a szolgálatot.


EVANGÉLIUM KÖZPONTÚSÁG

Talán a legfontosabb ismérve a jó gyülekezetnek, hogy megállapíthatóan evangéliumközpontú legyen. Habár sok jó figyelmeztetés van, amit Isten Igéjéből kapunk, mégis hit által vagyunk megváltva. Ha a pásztor a gyülekezetet sok olyan dologgal bosszantja, amit a megváltáshoz meg kell tenniük, legyen ez a vészjelző. Kegyelemből, a Jézusba vetett hit által vagyunk megváltva és pont. Bármi, amit utána teszünk, az a megváltás eredménye, nem pedig feltétele.

Mondja el a véleményét!