Nílt kérdések: katolikusok a szombat vasárnap vitáról

Nyílt beszéd: Katolikusok a szombat-vasárnap vitáról

Nyílt beszéd: Katolikusok a szombat-vasárnap vitáról

Összeállította: Erdélyi László adventista lelkész

„Az írások arra utasítanak, hogy hallgassuk meg, mit mond a gyülekezet (Mt 18:17; Lk 10:16), és ragaszkodjunk az apostolok hagyományaihoz, (2Thess 2:15), de a Biblia nem említi a szombat megváltoztatását. János apostol az Úr napjáról beszél Jel 1:10-ben, de azt nem mondja meg, hogy ez melyik nap volt a héten, és azt sem említi, hogy ez a nap átvette volna a parancsolatban szereplő szombat helyét. Lukács is beszél arról, hogy a tanítványok összejöttek és kenyeret törtek a hét első napján. (ApCsel 20:7) Pál az lKor 16:2-ben kéri, hogy a hét első napján a korinthusbeliek gyűjtsék össze adományaikat a Júdabeli híveknek; de egyik sem állítja, hogy ezentúl az áhítat napja, a keresztény szombat (Sabbath) az első nap lenne, tehát erre igazából a legjobb hivatkozás az Egyház rendelete”

(Bishop Richard Challoner „The Catholic Christian Instructed „, 1737.).

„A Katolikus Egyháztól elfogadtad a vasárnapot és ezt a vasárnapot, mint az Úr napját az egyház továbbadta, mint tradíciót, és az egész protestáns világ elfogadta azt, mint hagyományt és a Bibliában egy pontocska sincs ennek támogatására. Tehát, amit elfogadtál hited szabályaként, nem megfelelő, akárcsak a vasárnap, amit a Római Katolikus Egyház hatalma alapján fogadtál el” (D.B.Ray, The Papal Controversy, 1892.179.old.).

„Újra és újra felajánlok 1000 dollárt annak, aki be tudja nekem bizonyítani a Bibliából, hogy a vasárnapot kell megtartsam. Ilyen törvény nincs a Bibliában. Ez egyedül a szent Katolikus Egyház törvénye. A Biblia azt mondja: ‘Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.’ A Katolikus Egyház ezt mondja: ‘Nem. Az isteni hatalmammal én eltörlöm a szombatot és azt parancsolom, hogy a hét első napját szenteld meg.’ És lám, az egész civilizált világ tisztelettel leborul és engedelmeskedik a szent Katolikus Egyház parancsának”

(T. Enright, C.S.S.R., in a 1ecture at Hartford, Kansas, 1884.febr.18.).

„A Katolikus Egyház, a protestánsok megjelenése előtt több mint száz évvel az isteni küldetésénél fogva megváltoztatta a szombatot vasárnapra. Így a keresztény nyugalomnap (a vasárnap) a mai napig a Katolikus Egyház elismert hagyatéka… a protestánsok pedig egy szóval sem tiltakoznak” (The Catholic Mirror, 1893.szept.23.). „Elolvashatod a Bibliát Mózes első könyvétől a Jelenések végéig, és nem fogsz olyan felhatalmazást találni, ami a vasárnap megszentelésére szólítana. A Biblia a szombat vallásos megtartását követeli, azt a napot, amit mi, katolikusok soha nem tartunk meg”

(James Cardinal Gibbons, The Faith of our Fathers, p.111.).

„Az érvek és józan ész alapján el kellene fogadni az egyiket a következők közül: vagy a protestantizmust és vele a szombatünneplést, vagy a katolicizmust és a vasárnapünneplést. A kompromisszum lehetetlen” (James Cardinal Gibbons, Catholic Mirror, 1893.dec.23.).

„A Bibliában sehol nem találjuk azt, hogy Krisztus vagy az apostolok elrendelték volna a szombat, mint nyugalomnap vasárnapra való áthelyezését. Isten Mózesen keresztül azt a parancsolatot adta számunkra, hogy a hét hetedik napját, a szombatot szenteljük meg. Ma a legtöbb keresztény a vasárnapot tartja meg, mert azt a katolikus egyház kijelentette – bibliai alap nélkül”

(Catholic Virginian, 1947.okt.3.).

„A vasárnap katolikus intézmény, és megtartását csak katolikus elvekkel lehet megvédeni. Az Írások elejétől a végéig egy olyan utasítás sincs, ahol a heti nyilvános összejövetel napját a hét első napjára tették volna”

(Catholic Press, Sydney, Australia, 1900.aug.25.).

„A vasárnap nem az Írásokon, hanem a tradíción alapul, és határozottan katolikus intézmény. Mivel nincs Bibliai utasítás a nyugalomnap első napra való áthelyezésére, a protestánsoknak szombatot kellene tartaniuk és a katolikusokat meghagyni a vasárnapünneplésre”

(Catholic Record, 1893. szept.17.).

A baltimori érsekség

megerősíti: Biztosak lehettek abban, amit a hetedik napot ünneplő adventista barátaitok állítanak, hogy a zsidó szombatot a katolikus egyház változtatta meg a keresztény vasárnapra. Ha a protestánsok a Bibliát követnék, akkor szombatnapon imádnák az Istent. Azzal, hogy vasárnapot ünnepelnek, a katolikus egyház törvényeit követik. Az első három évszázad alatt a gyakorlat és tradíció a vasárnapot istentiszteleti nappá szentelte

(Letter to Mrs. Ashby, 1920.febr.10.).

Bertrand Conway

azt mondja: „Ha a Biblia az egyedüli útmutató egy keresztény számára, akkor a hetedik napot ünneplő adventisták cselekednek helyesen, amikor a zsidókkal együtt a szombatot tartják meg. A katolikusok viszont megtanulják, hogy miben higgyenek és mit cselekedjenek a katolikus egyház isteni és csalhatatlan hatalma alapján”

(Question Box, p.179).

Walter Drum

atya: „A protestánsok úgy gondolják, hogy kötelességük a vasárnapot ünnepelni. Miért? Mert a katolikus egyház ezt mondja nekik. Más okuk nincs rá. A vasárnap megtartása így kizárólag egyházi törvény, és így eltér a szombatparancsolat isteni törvényétől. A vasárnap törvény szerzője a katolikus egyház” (Ecclesiastical Review 1914. február).

Mondja el a véleményét!