A NASA és Jézus teremtései. –„Járványok, éhínség, robot,= az állam megalapítása” – „a történelem megismerése a tudás forrása..”

Fontos bejelentést ígért csütörtök estére az amerikai űrhivatal az exobolygók felkutatására indított Kepler-misszió legújabb felfedezéseiről. Kiderült, valóban izgalmas dolgot fedeztek fel: a Google mesterséges intelligenciája két új bolygót talált egy másik naprendszerben.

Az elmúlt napokban igazi izgatottság lett úrrá a tudományos világon, a NASA ugyanis kedden egy szűkszavú közleményben adta hírül, hogy csütörtökön nagyon fontos bejelentést tesznek az exobolygók felkutatására indított Kepler-misszió legújabb felfedezéseiről. Magyar idő szerint nem sokkal 19 óra után pedig le is rántották a leplet a nagy felfedezésről: a NASA egy komplett naprendszert talált, ami pont annyi bolygóból áll, mint a miénk.

Kommentem: Adott egy kijelentés a Názáreti Jézus ajkáról elröppent – de még eddig nem bizonyított – mondat: János 5,17. Jézus pedig így felelt nekik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.”

Miként lehet érteni ezt a 10 szavas mondatot? Van több lehetőség. Például értem és érted is minden erővel dolgozik, hogy életedet és szeretteidet megóvja. Ad naponta kenyeret kezeitekbe, fedelet fölétek, és így tovább. De amit ez után a a NASA bejelentés után már izgalom és kétkedések nélkül kijelenthetünk, hogy Jézus újabb és újabb naprendszereket is alkot.  http://moricz.arrabonus.hu/static/nagykaroly/AL_2006.pdf

Ha a sakk feltalálójának a kérését ebbe a történetbe illesztjük, máris kiszámolható (?) a Teremtő által létrehozott égitestek, vagyis  Isten folytonosan növekvő számú alkotásainak megszámolhatatlan (égi) serege. „Ha látom az eget, kezed alkotását,…micsoda a halandó – mondom –,hogy törődsz vele, és az emberfia,hogy gondod van rá?”  Zsoltárok 8:4-5

http://hvg.hu/tudomany/20171214_nasa_google_mesterseges_intelligencia_kepler_90_naprendszer?ver=2&utm_expid=1324304-23.8USXuGWPRhWtdjJmATShwQ.1#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2017.12.16&utm_content=top1&type-id=HvgTopHvg&user-id=%7B@%28%22@%22%29sid%7D

———————————————————————

Bevezető gondolat: az első államszervezetet a Bábeli torony építése hozta létre. A munkákat a feladatok szerinti megosztásra meg kellett szervezni. Téglavetés, égetés, szállítások, beépítés…stb. Ez volt az első nagyszabású – már államnak nevezhető – szervezet. Mózes I. könyve 11. fejezetének elbeszélése szerint Noé utódai, akik még mind egy nyelvet beszéltek, Sineár földjére mentek és ott egy várost meg egy tornyot akartak építeni, amelynek csúcsa az égig érjen.  https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1bel_tornya

„Roppant teraszokon emelkedett a torony. Hérodotosz nyolc, egymásra épített, egyre kisebbedő toronyról számol be. A legkisebbiken, felhőkbe törő magasságban a szentély foglalt helyet. A torony a Sachn síkságból nőtt ki, ami szó szerint „serpenyőt” jelent. 90×90 méteres alapzatú, ugyanilyen magasságú, többlépcsős babiloni Zikkurattal, az Étemenankival azonos…” (Dénes Ottó)

Ha ilyen szörnyű közvetlen következményekkel járt, akkor hogyan vált lassan egyeduralkodóvá a letelepedett életforma? Scott szerint az ok az államszervezés logikájában keresendő. A helyhez kötött népesség ugyanis könnyen elnyomható és kizsákmányolható volt.

A letelepedett földműveseket adóztatni és dolgoztatni lehet. A városok körüli falak nem csak az ellenség távol  tartását, hanem a jobbágyok röghöz kötését is szolgálták – emlékeztet Scott. A szolgasorba kényszerített földművesek kizsigerelése a későbbi évszázadok során megalapozta a fejlődést, legalábbis azokon a helyeken, ahol az éhínség, a járványok vagy egy rivális csoport nem irtotta ki a népességet.

„Azt a kérdést, hogy az állam megerősödése az emberségesebb és demokratikusabb ethosznak kedvezett-e, Scott nyitva hagyja” – zárja recenzióját Scialabba.   http://www.metazin.hu/index.php/item/3499-pusztak-boldog-barbar-nepe


Donald Trumpot elnökké választása óta számos történelmi személyhez hasonlították Julius Caesartól Hitleren és Sztálinon át Reaganig. … A történetírókat Thuküdidésztől Machiavellin át Gibbonig az a remény motiválta, hogy a történelem megismerése a politikai tudás fontos forrása. Arról nem is beszélve, hogy a távoli események összevetése nem feltétlenül sarlatánság, elvégre az összehasonlító történelemtudomány is ezt műveli. A történelmi folyamatokat nem is nagyon lehet megérteni másképp, mint analógiákon és összehasonlításokon keresztül.

http://www.metazin.hu/index.php/item/3497-a-tortenelmi-analogiak-hasznarol-es-kararol

 

Mondja el a véleményét!