Szcientológia és a „valódi” egyházak

Volt egy utcai akció sok évvel ezelőtt, ahol egy E-méterrel – két elektródát fogva a két kezembe – megnézték, hogy egyes kérdésekre, izgalmat okozó szituációra miként reagálok. Mivel ilyen műszerrel még addig nem találkoztam, elsősorban a működési elve érdekelt. Műszerész ismereteimmel meg tudtam állapítani, hogy egy egyszerű ellenállásmérővel volt dolgom, mi a bőrön átfutkosó csekélyke villamos energiának és az emberi szervezetben amúgy mindenhol meglévő elektromos rendszernek a kölcsönös viszonyaira épül.

Ezt egy átlagos járókelő lehet, hogy titokzatosnak és rejtelmesnek értékeli. De amúgy a „bűvölésnek” jó eszköze.

Nézzünk bele a SCIENTOLÓGUSOK mai (2017,10.31) honlapjába és próbáljunk tiszta vizet önteni a pohárba. Az a kérdés, hogy egy olyan erősen titkolózó és magát VALLÁSNAK feltüntető társaság miért háborog. A kiemelt szavak mögött miféle valós tartalom húzódik meg? A VALLÁS és a Scientológia összemosása kiváló üzleti lehetőség (volt), amíg e téren egy kis takarítás nem történt meg itthon. Ma még szintén jó bevételt hozó üzlet, amit egy alábbi emlékkel fogok megvilágítani. Addig a honlapról a tiltakozást nézzük! ————

„Magyarországon is érvényben kell lenniük ezeknek a jogoknak, azonban október 18-án ezt a kormány súlyosan sárba tiporta, amikor bezáratta a Szcientológia Egyház kapuit, ezáltal kitiltva a híveket és megakadályozva, hogy vallási gyakorlataikat végezhessék.

Nekünk, szcientológusoknak is, mint minden más vallás híveinek, elegünk van az üldöztetésekből, a háborúkból, az elnyomásból. Békét akarunk ezen a földön, ahol az emberek alapvető jogai megadatnak és ahol békében folytathatják vallásuk gyakorlását.”

http://szcientologianeked.com/mikor-leszunk-eleg-civilizaltak-ahhoz-hogy-ne-legyen-vallasi-uldoztetes/

———————————-

Mi a VALLÁS egy olyan testületben, ahol a betoppant tagjelöltnek több lépésben kisebb vagyont kell befizetni, hogy a „fejlődésnek” a soron következő fokaira juthasson? Végre is az teljes pénzbeli és idegi kifosztásra is fel kell készülnie, ha nem tud idejében „kiugrani” a tagságból/fogságból.

Kezdő “Egészségboltos” voltam kb 1993-ban. Egyik estefelé – már ősziesen homályos és borús idő volt – amikor bejött egy fiatal hölgy. Téblábolt és csak úgy, céltalanul ődöngve nézelődött, mint aki keresne, de  nem találja célját, vásárlása tárgyát.

Nem volt már forgalom, záróra közelében jártunk. Jó idő után megkérdeztem, hogy mivel tudnék segítségére lenni. Zavarodottan és kissé szemérmesen utalt testtömegének előnytelen dimenzióira. Való tény, hogy láthatóan fiatal kora ellenére, aránytalanul korpulens volt. “Valami fogyasztószerre lenne szükségem”, volt a szégyenlős válasz. Nem voltam az a típus, aki örült, ha végre a vevő kibökte a tárgyat, amit fizethetett és ment dolgára. Boltos pályafutásom első ciklusában  az Országos Szívbetegség Megelőzési Program helyi munkatársaként, a “Testsúlycsökkentő”  program, kiscsoportos módon működő klubját vezettem.

Ebben a szituációban is azt láttam, amit az un.”Orvos-segítő” önkéntesként látni illett. Egy ember, akinek  napi téma túlsúlyos  testének cipelése.

Kérdeztem egyet-kettőt. Láthatóan jól érintette a hölgyet és kinyílt előttem. Elmondta helyzetének fonák mivoltát.

Pár évvel előbb a SCIENTOLÓGUSOK helyi aktivistája meghívta egy “kötetetlen, kötelezettség nélküli, minden gondjára egyszerű megoldást hozó” előadásra. Innen már egyenes volt az út, de lefelé!

Hamarosan a szervezeti létrán egyre inkább beljebb és beljebb elmélyedő/terelő célokat mutatták/tanították meg neki. Amiből végül egy Németországi “tanfolyamon” találta magát. Addigra már sok pénzt áldozott  “gyógyulásaira”. Egy-egy tanfolyam – itthon is – akkora tandíjakat követelt, amiket a szülők – nem is sejtve, hogy mire megy el sok pénzük –  végre már megsokalltak. Amikor a Német tanfolyamra sor került, kijött a lényeg.  A nagykorú lányuktól (ez hangsúlyos tétel!) kimunkálták, hogy adja át nekik a teljes szülői örökségét. Ezt közokiratba is foglaltatták.

A szülőknek véres küzdelembe – és sok ügyvédi díjakba – került, hogy orvosilag igazolva lányuk teljesen lepusztult idegi és fizikai állapotát, a vagyonukat meg tudták menteni a Scientológusok karmaiból. De a lányuk teljesen tönkre ment a tanfolyamok és a nyomukban járó lelki alárendeltség eredményeként.

Amikorra haza tudták hozatni, már egy bamba, fizikai és idegroncsot kaptak vissza, akit itthon az ideggyógyászat klasszikus módszereivel kezeltek. Nagy adag B vitaminok, altatók, nyugtatók…Mit ne mondjak, a helyzet – mai állapotok szerint – sem  más. Lebambult és – néha nagyon – meghízott egyedek, akiket sokszor már a zárt osztályokon is mint elmeháborodottakat tartottak/tartanak számon. Az EGYÉNBŐL – DARAB lesz. Tárgyiasult lény. Leltári tétel.

A történet végét nem tudom. Ha sokszor eszembe is jut, de csak a tanulság és a sajnálatra méltó végeredmény maradt,mint emlék.

Ha most a Scientológusokról olvasható  sztorik nem jelentek volna meg a sajtóban, biztosan a mélytudatom őrizné, mint agyam egyik sejtjének memória-morzsáját. Ha néha egybevetem egyes egyházak, közösségek belső szervezetének a taktikai/technikai stratégiájával, sajnos sok apróbb-nagyobb hasonlóságot vélek felfedezni. Dogmák, belső szabályok, egyházi felsőbbségek által kiagyalt kézikönyv, tantételek…És máris a hasonlóság – kissé letompítva a Scientológusok durván haszonleső szervezetéhez képest – adja magát.

Jézus egyszerűsége csak prédikációs téma. „Aki utánam akar jönni….” Amikorra már az EGYHÁZ fogalma csupán testületi keretekben és az ebben automatikusan létrejövő klérus-laikus kettős viszonylataiban lel megvalósulást, a mennyet a földtől valódi csillagászati távolságok választják el egymástól. Megjelenik a pénzgyűjtési technikák ezer válfaja. Tized, adományok, tányérpénzek, örökségek elfogadása, gazdagodás… és máris kész a földi mennyország sokaknak.

A lényeg: a beszervezett (betagolódott) “önkéntesek” lehetőleg minél nagyobb lelkiismereti nyomás alá való helyezése. Ezt sok, jól megfogalmazott – ideologizált – belső szabállyal, paragrafusokkal, kézikönyvvel, felsőbbségből származó idézetekkel alapoznak, támogatnak. Ebben a keresztények szent könyvét sem átallnak bevetni, mint a tag(ok) fegyelmezésének (fejlesztésének?)  legjobb eszközét.

A párhuzamos antipélda L.Ron Hubbard műve: a Dianetika, amiből tanítják, képezik a Scientológiára  jelentkezőket. A továbbképzés és fejlődés szent könyve. Minden tagnak (tanulónak?) alapvető kötelessége ebben hinni. Ebből tanulni, ebben lévő gondolatokat bemagolni…Ez az Ő „bibliájuk”.

Minden vallás, világnézet tart kéznél efféle irodalmat. Védák, Upanisádok, Korán, Biblia, nem egyszer a “saját, egyedül hiteles fordítás…” Nem egyenértékű művekként, de mint munkaeszközt említem csak. Nekem a Biblia a kizárólagos mérvadó. Akiknek más a szent könyve, azokkal jelen pillanatban nincs közös nyelvünk, de nem zavarnak, ha meghagyják a szabad gondolkodásom alapjogát. Mesze vezető gondolatok ütközését és tanulságait.

Mondja el a véleményét!