dr Reisinger János: Jézus II. eljövetele . (A világdráma utolsó felvonása II.)

Kedves Hallgatóim!

Folytatjuk a megkezdett témát: Jézus II. eljövetelének és az erről írt bibliai kijelentéseknek taglalását.

Pilinszky János: Mielőtt című versét szeretném Önöknek felidézni.

Pilinszky János: Mielőtt

A jövőről nem sokat tudok,
de a végítéletet magam előtt látom.
Az a nap, az az óra, mezítelenségünk

fölmagasztalása lesz.

A sokaságban senki se keresi egymást.
Az Atya, mint egy szálkát visszaveszi

a keresztet, s az angyalok, a mennyek

állatai fölütik a világ utolsó lapját.
Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek.

S a hirtelen támadt
tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja

a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.

Különösen ez a három utolsó verssor, hogy a hirtelen támadt tülekedésben, amikor feláll egy nagy nyüzsgő sokaság. Ott van az emberiség egésze, a valaha élt igaz emberek, meg akik élve érték meg Jézus második eljövetelét, és igaznak találtattak az ő ítéletben, a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert. Mert mennyi kín, mennyi szenvedés, mennyi nyomorúság, egyszer és mindenkorra eltöröltetik, és úgy, ahogy a Biblia mondja, olyan nagy lesz az öröm, hogy senki nem gondol az átélt szenvedésekre és rossz dolgokra.

Megint csak Arany János juthat az eszembe, aki az Emlények című versében csak ennyit mond:

„a könny nem éget már, de ragyog.”

Ez egy ragyogó találkozás lesz. Mielőtt asztalhoz ülnénk, mondja a költő.

Mi az, hogy asztalhoz ülnénk? Jézus nagyon sok példázatát mondta el a királyi menyegzőről, a nagy vacsoráról, a tíz szűz példázatáról, hogy az életben melyik az egyik legörömtelibb esemény.

Hogy amikor a vőlegény, jelképe Krisztusnak, elindul a menyasszonyért, – jelképe az igaz embereknek és az igaz egyháznak, – a két násznép egyesül. És utána visszavezeti az édesapja házába ezt a sokaságot, asztalhoz ülnek, és találkozik újra a menny és a föld.

Leírhatatlan dolog ez. Költők is csak így tudják kifejezni. Több kifejezésre csak a Biblia képes. Ezért csodálatos ez, mert mindenki látni fogja. Ezért mondja Pál apostol, hogy feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, – és tessék megfigyelni, hogy topográfiailag mennyire pontos.

Azt mondja, hogy „elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe.”

Csodálatosnak tartom. Mert ez a kijelentés azt mondja, hogy Jézus a második eljövetelkor nem teszi a lábát a földre. Jézus megközelíti a földünket, és az angyalok egybegyűjtik az igaz embereket, a feltámadt igazakat, az élő igazakat, és odaviszik Jézus elé őket. Tehát Jézus miért nem közelíti meg a földet, miért nem teszi a lábát a földre? Amikor Pál apostol leírta ezeket a szavakat, még nem volt meg a Jelenések könyve.

Hogy Jézus miért nem teszi a lábát a földre, ezt a Jelenések könyve 16. fejezetéből értjük meg. Tudniillik a földünk a romhalmaznál is siralmasabb képet fog ölteni. A földünk olyan állapotba jut, az ember annyira elmerül a gonoszságban, annyira bele tudja vinni az emberiséget Sátán az Isten elleni lázadásba. Miközben az ember a zászlajára tűzi az egység és a megmentjük a földnek a jelszavait, hogy a föld egyszerűen lakhatatlan, megközelíthetetlen, olyan bolygóvá válik, mint ami a teremtés előtt volt.

Úgy olvassuk a Biblia 2. versében, hogy „…a föld pedig kietlen és puszta volt.”

De ez már egy másik kérdéskörünkre vezet, mert azt a kérdést is föltettem az előadás elején, hogy mik előzik meg Jézus második eljövetelét? Talán Önök is hallottak arról, hogy Jézus második eljövetelét régen már mozgalmak várták.

Pl. 1000 körül. Amikor az európai történelem az 1000. év környékére jutott, sokan – a Bibliától függetlenül persze, – várták Jézus eljövetelét.

Nagy messiásváró mozgalmak voltak az 1300-as évek tájékán is.

Hatalmas nagy messiásváró mozgalmak voltak a XVIII-XIX. század fordulóján. Az ebből kinövő Miller-féle mozgalom az 1840-es évek végére várta Jézus eljövetelét.

Azért, mert egy bibliai próféciát nem pontosan értettek meg. Nem is érthették meg pontosan, mert az nem Jézus második eljövetelére vonatkozott, hanem az ítélet kezdetére vonatkozott a mennyben, Dániel könyve 8. fejezet 14. verse.

Aztán az elmúlt 170 évben kicsit visszahanyatlott ez a Krisztus-várás. Az emberiség történelmében is nagy technikai forradalom, technikai változások történtek. Az ember kezdte hirdetni azt, hogy a föld a létező világok legjobbika, és a földön nekünk valami csodálatos életünk lesz. Én emlékszem, hogy a 60-as években mivel traktáltak bennünket. Pontosan emlékszem tanáraink szavára, a tv-ben folyó sorozatokra, hogy eljön majd egy olyan világ, nem kell annyit dolgozni, mindenki könnyen megélhet. Valami csodálatos a technika, a gépek elvégzik az ember munkáját.

Arra pedig nem is vesztegették a szót, hogy ez az önző, gonosz ember, hogyan lesz jó ember. Ez a legkönnyebb dolog. Biztosan jó emberré válik, hogyha mindene meglesz.

Kedves Hallgatók! A Bibliának egyik legfontosabb része: Jézus apokaliptikus beszéde.

Ez Máté evangéliuma 24-25. fejezete. Mindenkinek ajánlom ennek a két fejezetnek a szorgalmas, többszöri elolvasását. Jézus pontosan elmondja, hogy mik előzik meg az eljövetelét, vagy más szóval úgy is mondhatnánk, hogy miért szükségszer

A nagy gazdasági válság: Fekete kedd 1929

ű most az ő eljövetele.

Miért nem jött el 1000 körül? Vagy 1300 körül? Vagy 500 éve? Miért épp most szükségszerű az ő eljövetele? Döbbenetes nagy prófécia ez, mert lényegileg Jézus négy szakaszra utal.

Önökre bízom, hogy majd döntsék el, egy röpke mostani első hallás után is, hogy a négy szakasz közül most melyikben járunk.

Jézus azt mondja, hogy az eljövetele előtt egy jól elkülöníthető négy szakasznak kell lezajlani.

Az első szakasznak azt a címet lehetne adni Máté 24. fejezete alapján: Jézus azt mondja, hogy az egész világ egyre jobban mélyül és belemerül a szinte kibogozhatatlan válságok sorozatába. Azt a címet adnám, hogy világválság.

Volt magyar gondolkodó, Hamvas Béla, aki már a 30-as, 40-es években külön nagy tanulmányt írt ezzel a címmel, hogy Világválság. Külön nagy tudomány van most, a történelem tudományon belül, krizeológiának hívják. Mert azt mondják a történészek, hogy az I. Világháború óta elmúlt 100 év az emberiségnek olyan krízise, krízissorozata, amit soha eddig nem látott az emberiség.

És ez igaz is.

Jézus azt mondta erről az időszakról, hogy ezt az időszakot az jellemzi, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. A nacionalizmus nemzet nemzet ellen, a gazdasági verseny ország ország ellen, olyan súlyos lesz, annyira kiegyenlítetlenek lesznek az emberi különbségek, hogy aki nem a Biblia alapján tekinti végig a történelmet…

Emlékszem  az egyetemen azt tanították, hogy valahol a XVIII. század végétől azért írunk egy új történelmet itt Európában is, mert azóta az európai erőegyensúly politika történelmét írjuk.

Van itt Európában négy nagyhatalom: az angolok, a franciák, a németek és az oroszok, és ennek a négy nagyhatalomnak az állandó viadala, meg hogy ki-ki hova áll át. Van amikor a franciák inkább az angolok mellé állnak, van, amikor inkább az oroszok mellé állnak. És az elmúlt 200 év másról se szólt, mint a nagyobb államok érdekei érvényesítéséről, hogy ki lehet ezt még egyensúlyozni, vagy felborul ez az egész.

Az I. Világháborúban felborult, II. Világháborúban felborult.

Most is tetszenek érezni, mi már megint egy olyan történelemben élünk, hogy az lebeg fejünk fölött, mikor, meg kinek az oldalára borul. Meg mit akarnak az angolok ezzel, meg mit akarnak az oroszok amazzal. Meg mit akarnak a németek. Hát még leginkább a franciák a legcsöndesebbek.  Aki nagyon erős, az mindig harsány. Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, „hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről.” Nem tetszik furcsának találni, hogy a II. világháború után csodálatos békeidőszakunk van, csak 6000 háború robbant ki a földünkön.

Csak 6000 háború az elmúlt 70 évben. És nálunk szerencsére nincs háború. Jézus azt mondja, hogy állandó háborúk lesznek. A mi kis országunkban már 70 éve nincs háború.

De vannak háborús hírek.

És ezt hogyan tudta Jézus 2000 évvel ezelőtt, hogy ezt a kis szócskát betűzze?

Hogy tudta előre Jézus Krisztus, hogy a hírközlés az a történelem melyik szakaszát fogja jellemezni?

Mióta van rádió? A 20-as évektől.

Mióta van televízió? A 40-es, 50-es évektől.

Mióta van az internet? 20 éve.

De azóta mindent megtudhatsz. Ami a világ egyik sarkában történik, azt szokták mondani, hogy a világ már egy nagy falu, mert a világon ugyanolyan nyugtalanító az élet nálunk is, ahol nincs háború. Vagy éppen a hétköznapok békéje nagyobb háború, mint máshol a háború? A munkahelyeken nagyobb háború van, a családokban nagyobb háború van, a közhangulatban nagyobb feszültségek vannak?

Jézus pontosan jelezte ezeket, és azt mondta, lesznek éhségek, földindulások, járványos betegségek mindenfelé.

Honnan tudta Jézus 2000 évvel ezelőtt, amikor az Olajfák hegyén elmondta ezt a beszédet? Hogy éhségek lesznek. Emlékszem a 70-es évekre, én akkor voltam egyetemista, pontosan emlékszem, amikor az ENSZ bejelentette hogy, ha elérjük a 2000. évet, nem lesz éhező ember ezen a földön.

És mi ennek tapsoltunk, azt mondtuk, hogy ez így lesz, nagyon nagy a gazdasági növekedés, bármennyire nagy a különbség nyugat és kelet között. Afrika bármennyire is leszakadt, de legalább nem hal meg 35 000 gyerek éhen.

A Szahel övezet. Afrika közepének éhségzónája.

30 évvel ezelőtt 35 000 gyerek halt éhen minden nap. Ma 55 000 gyerek hal meg éhen minden nap. Ne haljon meg napi 55 000 gyerek. De ma is, és tegnap is meghalt 55 000 gyerek Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában. Jézus ezt előre mondta, hogy lesznek éhségek. A FAO azt mondta, hogy nem lesz éhség. Amikor elértük a 2000 évet, nagyon néztem a világstatisztikákat, 1 milliárd 500 millió embert tartottak számon, mint éhezőket.A földnek az egynegyedét.

Amerikában 30 millió ember éhezik. Magyarországon 2-3 millió ember éhezik. Jézus ezt így, egy szóval mondta: lesznek éhségek, földindulások.

A földindulásokról nem tudunk grafikont ábrázolni, mert a földindulások exponenciálisan emelkednek. Három grafikonon kell ábrázolni, mert szinte függőlegesen emelkedik a földrengéseknek a száma. Három grafikonon kell 1950 óta ábrázolni.

A globális felmelegedést sem Isten küldi ránk, hanem a széndioxid, a nitrogén-dioxid, a freon-kibocsátás. Tudósok állították tavaly, hogy ilyen nincs is, ez nem is létezik, pedig ők ugyanúgy mondják, hogy az évi középhőmérséklet ha csak 1 Celsius fokkal felmegy a melegedés irányába, már katasztrofális állapotok lesznek, de most már csak azt mondják, hogy 2-3 fok között ne menjen. És ez néhány év alatt következett be.

Amikor az Északi-sarkon már nincsen elegendő jég, amikor a tengervizek szintje tudósok számítása szerint is 16-20 méterrel fog növekedni, New York, Párizs, London víz alá fog kerülni. A Bibliából tudjuk, hogy erre már nem lesz idő, mert Jézus eljön. Mert ha Jézus nem jönne el, itt soha nem látott ökológiai katasztrófa venné a kezdetét.

Ezt Jézus előre jelezte.

És hogy járványos betegségek lesznek, nemcsak az ember világában, az állatvilágban is. Madárinfluenzáról ki hallott kisgyermek korában? Senki.

Az állatbetegségek elterjednek, és visszamennek az emberre, és az állatok is nyögik. – erről Hóseás könyve 4. fejezete külön jövendölést közöl – hogy a madarak, a szárazföldi állatok és még a tenger halai is mit nyögnek? Azt hogy az ember milliárd tonnaszám önti bele a tengerekbe a káros hulladékot.

Ha Jézus nem jönne el, a világ lakhatatlanná válna, az emberiség elpusztítaná önmagát. És ami mondom még ennél is súlyosabb, hogy az emberiség az igazságot, a gondolkodást, az igazságra való törekvést akarja elfojtani.

Ez talán súlyosabb talán, mint magának az életnek a leigázása. Ez az első szakasz, a világválság.

A világválság annyira mélyülni fog Jézus kijelentése szerint, hogy nagyon gyorsan egy második szakaszt fog megnyitni. A világon két felfogás fog küzdeni egymással. Az egyik felfogás azt mondja, hogy a világot ennek ellenére meg lehet menteni.

Ez a globalizáció, és ez az ökumenizmus. 

Az egyik a gazdagság és a politika, a másik a vallások és a kultúra területén mondja, hogy ha egységesül a világ, akkor a lokális problémák, – amik most már nem lokális,  hanem globális problémák, – mindent csak globálisan lehet megoldani. A globális megoldás a globalizáció és az ökumenizmus. Ez az egyik megoldás.

A másik megoldás az, hogy ne bízzatok emberekben, tömeges méretekben önzés a hatványon, egy megoldás van, Jézus eljövetele. Arra kell készülni.

Ez a két megoldás van. Az egyik megoldást Önök reggeltől estig hallják.

A másik megoldással az emberek szinte szóba se akarnak állni. Pedig Jézus szabadítóként jön. Négyszázszor megígért esemény fog bekövetkezni, benne van a Bibliában, az emberek mégis nagyon súlyos megoszlásban vannak, és az igazi választ szinte keresni se akarják, vagy elfogadni se képesek.

De a harmadik szakaszban azt mondja Jézus, hogy a történelemnek, talán az ő eljövetele előtti legünnepélyesebb eseménye fog lezajlani.

Ezt könnyű megjegyezni, Máté evagéliuma 24. fejezet 14. verse. Ez a történelemnek a legünnepélyesebb, legfelemelőbb próféciája. Hogy pontosan hogy fog beteljesedni, ezt Jelenések könyve 14. fejezete közli.

Az egész 14. fejezet, de főleg a 6-13 versek közötti szakasz a verseiben.

És ennek a harmadik szakasznak ezt a címkét ragasztanám fel, hogy a végső, nagy evangélium hirdetés.

Isten ilyen nyomorúságos körülmények között is, mint amilyenben vagyunk most a világon, mégis megteremti annak a lehetőségét, hogy mind a 7 milliárd ember, aki él és mozog ezen a földön, szembesülni fog Isten megoldásával. Szembesülni fog azzal, hogy mit mond az Isten, mit mond a Biblia.

A Bibliában, főleg a Jelenések könyvében külön jövendölések vannak magáról a Bibliáról, hogy a Biblia útja mi volt a történelemben. Hogy hogy lehetséges az, hogy a kereszténység, történelmének első 1500 évében szinte eltüntette a Bibliát. Luther Márton csak 20 éves korában ismerte meg a Bibliát, és amikor az emberek tudomására hozta, hogy mit mond a Biblia, az emberek csak álmélkodtak, mert a középkorban Biblia nem kerülhetett az emberek kezébe. Aztán milyen érdekes, hogy Luther Márton visszaszerezte a Biblia tekintélyét, de effektíve Bibliát nem tudott még adni az emberek kezébe, a könyvnyomtatás sem volt annyira fejlett, az előállítás sem, most lényegileg 10 euróért mindenki egy Bibliát megvásárolhat, vagy akár ingyenesen is hozzájuthat.

Ennek nagy történelmi útja van 500 év alatt. Létrejött 1802-ben a Brit és külföldi Biblia-társulat Az  Amerikai Biblia-társulat. Ezek az angolszász nemzetek elhatározták, hogy mindenkinek a kezébe adják a Bibliát, lefordították nyelvekre, nyelvjárásokra, és ma a Bibliával kapcsolatban mi az egyik legnagyobb csoda?

Hogy Kínában nyomják százmillió számra a legtöbb Bibliát. Abban a Kínában, ahol 40-50 évvel ezelőtt még egy Bibliáért is felakasztották az embert. És lebuldózereztek keresztény gyülekezeteket még 10-15 évvel ezelőtt is. Most Kína kb. a maga évi 600 millió Biblia kiadásából 3-400 milliót a világ minden részére biztosít, mert Kínában a legolcsóbb minden, a munkaerő, a nyersanyag, minden. Örömforrás, hogy nemcsak kínai étkezdék vannak itt, és nemcsak kínai csavart csavarunk be, hanem kínai Biblia fog elkerülni a világ minden tájára.

Csodálatos dolognak tartom ezt. Ez is a nagy evangélium hirdetés előszele. Hogy be fogja váltani Jézus ezt a kijelentését, hogy amikor a világon bizonyságul hirdetik az Isten igéjét, akkor jön el a vég. Jelenések könyve 7. fejezete azt írja, hogy Isten visszafogja a szeleket, nem engedi a pusztító erőket érvényesülni, mert Isten gondoskodik arról, hogy minden egyes ember, emberhez méltóan megismerhesse, hogy mi között választhat.

Tehát, hogy mi az Isten útja, és mit mondanak az emberek, azok az emberek, akik sokszor Isten, meg Krisztus nevében beszélnek, de nem azt mondják, amit az Isten. Ezért kell a Bibliának mindenhova eljutnia. Ezért kell a Bibliának mindenhol megszólalnia.

Ez a harmadik szakasz, a végső nagy evangélium hirdetés. Amikor Isten mindenki számára a választást, a döntést meg akarja könnyíteni. Istennel tartasz, vagy Isten ellenségei között maradsz, vagy éppen azok közé sorakozol be.

A negyedik szakasz, amelyről Jézus beszél a Máté evangéliuma 24. fejezetében és a hozzá csatlakozó négy példázatban a 25. fejezetben. A negyedik, legvégső szakasz, és erről is külön-külön részletes szójegyzék beszél, ez a hét utolsó csapás. Az emberiség történelmének a leges-legvége, tudniillik a Biblia úgy írja le, hogy Jézus a hatodik és a hetedik csapás között jelenik meg, és ez nem véletlen.

Röviden erről is kell beszélni.

Az emberiség történelme a hét utolsó csapással fejeződik be.

Mi ez a hét utolsó csapás? Ez egy nagyon különös dolog. A hét utolsó csapás nincs itt még, de az előszele iszonyatos robajjal érzékelhető.

Az első csapás: fekélyek borítják az embereket. Betegségek terjedése, az emberi immunrendszer kapitulál. Nem bírják az emberek ezt a félelmetes életet, amikor az embereket műanyaggal etetik, amikor az emberek vízhez már szinte nem jutnak, tiszta vízhez, amikor fertőzött levegőt szívnak, amikor a földön egy ökológiai katasztrófa rémképe rémlik fel.

Mert az emberiség mohóságában, a telhetetlenségében saját magát képes megmérgezni. Hát egy évben 3-4 kg színezéket meg aromát eszik meg egy európai ember. Németországban 20-30 éve meghalt emberek tetemei nem indulnak oszlásnak, annyira sok a tartósítószer. Mit mondjak még, milyen ilyen borzalmas dolgokat elevenítsek fel? Az első csapás a betegségek eluralkodása és az emberi immunrendszer felmondja a szolgálatot. Ez a világ már nem az életre való.

És erre nem évszázadok alatt jutottunk el, hanem az utolsó 20-30 évben. Tehát itt nem évszázadok morzsolták le az életet, hanem ez a mohóság. A pénznek, az anyagiasságnak a mindenek fölé helyezése, az üzletelés, az élelmiszertől kezdve mindennel. Sokszor megkérdezem, főleg, amikor egészség napokat szervezünk az ország különböző részein, hogy miért van ma Magyarországon szükség 40 000 élelmiszerre.

Én jól megvoltam a gyermekkoromban 30-40 élelmiszerrel. 40 000 élelmiszer csak a csomagolásért? Csak a pénzért? Miért van szükség Magyarországon, a gabona őshazájában a már első nap után ehetetlen kenyérre? A Magyarországra szánt kenyerek 25%-át eldobják az első nap. Miért van erre szükség? És ebben az okos, művelt világban ezt nem látják? Tele vagyunk statisztikákkal, kimutatásokkal. Csak hát a Bibliában ilyen jövendölés is van, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai. A vezetők nem tudnak mit csinálni.

Egyvalamit tudnak, hogy megadják magukat a világfolyamatoknak, sodródnak az árral. „Elhervadnak a föld népének nagyjai.” Ézsaiás könyve 24. fejezet. Döbbenetes, hogy egy félmondatban mit tud kimondani a Szentírás.

Bőrrákos hal (Fukusima)

A második csapás a tengervizek elfertőződése. A világ kétharmada tengervíz. És mit önt bele az ember? Az emberiség kloakáinak nevezik a tengert. Milliárd tonna fertőző anyag van már a tengerekben. A szerencsétlen ember azt gondolja, hogyha a szőnyeg alá söpör valamit, akkor az nem látszik. És nincs is. Már az északi államok nem tudnak halat fogni, Amerika, Kanada meg Nyugat-Európa, már mennek a déli félteke felé, és a szerencsétlen afrikai államoktól halásszák el a halakat, mert már Bostonban nincsenek bálnák. És a delfinek kihalnak. És a többi halféle szintén. Hóseás könyve 4. fejezete elmondja, hogy hogyan pusztul el az élővilág, és ez a második csapás.

A harmadik csapás az, hogy az édesvizek fertőződnek el, és ez mára komoly probléma. Mert a tengerből legfeljebb tengeri sót nyerünk, de az édesvizek… Naponta az embernek, ha jól akar lenni 2-2,5 l vizet jó meginni, de azért 1,5 litert mindenképpen. Én úgy tudom, hogy folyadék nélkül, tehát aki egyáltalán nem kap folyadékot, azért az 21-40 nap között meghal az ember. Ezért is alapítom a felfogásomat arra, hogy amikor eljön a hét csapás, az csak napok kérdése lehet, nem hónapok és évek kérdése, mert a harmadik csapásnál elfertőződnek az édesvizek. Ha ez mondjuk évekig tartana, akkor ember nem maradna a földön. És arra is alapítom a felfogásomat, és amit le is írok, – mert ezeket a próféciákat, jelképeket nagyon sokrétűen próbáltam elemezni, – arra is alapítom, hogy amikor még tart az első csapás, már jön a negyedik.

Tehát a csapásokat én valahogy így tudom elképzelni.

Emberi immunrendszer kapitulál,

tengervizek elfertőződnek,

édesvizek elfertőződnek.

Negyedik csapás: a globális hőháztartás felborul a meleg felé. Az emberek tikkadnak a tűztől. Az előszelét átéltük, az elmúlt nyarakon volt 3-4 nap 40 Celsius fok fölött. Hogy éreztük magunkat? Amikor az egész földön beáll ez, hogy a hőháztartás felborul, és nem lehet, szinte a hétköznapi élet válik kétessé.

Ötödik csapás: sötétség borítja a földet.

A hatodik csapás a legrendkívülibb, ez a leghosszabban leírt csapás a Bibliában, Itt a jelképet fel kell oldani, mi ez a jelkép?

Armageddon.

Armageddonnal Önök sokszor találkozhattak falragaszokon, rockegyütteseknél Tessék megnézni, hogy a Bibliában mit jelent az Armageddon. Ha rövidre akarom fogni a szót, az Armageddon annyit jelent, hogy a csapásokért nem az önző embereket és kormányokat okolják, hanem azokat, akik a világegységben nem vettek részt. Nekik tulajdonítják, hogy azért jöttek el ezek a csapások, mert vannak emberek, akik nem akarják ezt a világot megmenteni, nem akarnak beállni a sorba, pedig Krisztus nevében szólították őket, és Isten nevében hívták őket, hogy mentsük meg a világot.

Ehhez csak annyit kellene ismerni, hogy a Biblia sehol egy szót nem ejt arról, hogy ezt a világot meg lehetne menteni.

A Biblia állandóan azt mondja, hogy „ez a világ elmúlik, és ennek ábrázata is”. Mint a molyette ruha, úgy pusztul el a világ. A világ menthetetlen, az embereket lehet megmenteni, de azok közül is csak azokat, akik megmenekülni akarnak, más szóval, akik összhangba kerülnek Isten törvényeivel. De azokat az embereket okolják minden csapásért, akik a globalizmusban és az ökumenizmusban nem vesznek részt.

És ez az, ami kiváltja Jézus eljövetelét, mert soha a történelemben olyan nem volt, hogy Jézus nevében akarnak olyan embereket felelőssé tenni és megölni, akik valójában Jézus nevében tették és teszik a dolgukat. Valaki Önök közül azt mondhatná, hogy a történelemben már sok keresztény mártírt tettek el láb alól.

Ez igaz. Megölték az első vértanúkat, megégették Husz Jánost, és lehetne sorolni név szerint és névtelenül úgy, ahogy a történelemben Jelenések könyve 6. fejezete mondja. Keresztény mártírok milliói mondják, hogy „Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még?” Isten eddig tűrt.

Mert itt megöltek egyet, ott százat, ott ezret, ott milliót. De olyan soha nem volt a világtörténelemben, az csak a hatodik csapásnál lesz, hogy a földön kivétel nélkül mindenkit, aki a globalizmusban és az ökumenizmusban nem vesz részt, azt ki kell irtani. Mert azok az emberiségnek a kerékkötői és tönkretevői. Mert hiszen ők nem küzdenek azért, hogy a földet meg lehessen menteni, ezért jöttek ránk ezek a csapások.

Őket okolják a csapásokért. És amikor a kezüket rátennék ezekre az emberekre, akiket a csapásokért okolnak, és a világon mindenütt kiirtanák azokat az embereket, akik a valóságban Isten és Krisztus nevében cselekedtek, ekkor már Jézus nem halogathatja a közbelépését. Ezért mondtam Önöknek az előadás elején, hogy nemcsak azért érkezik meg Jézus, hogy az emberiség ne robbantsa föl, vagy ne tegye tönkre ezt a földet. Igen, az is szempont, de mondtam Önöknek, hogy nemcsak az élet védelmében érkezik, hanem az igazság védelmében is, mert akik valójában Jézus követői, azokat akarják eltörölni a föld színéről.

A kereszt nevében felégetett városok, ahol „eretnekek” laktak.

Itt kivillan a foga Isten nagy ellenségének. Sátán azt akarja elérni, hogy ne legyen itt a földön igazság. Hogy ne legyen a földön igaz élet, és Krisztus-követés, mert ez a föld az övé, és ha övé ez a föld, akkor a földön mindennek és mindenkinek úgy kell élnie, ahogy ő akarja. Önzőn és gonoszul. Ezért lép Jézus a hatodik és a hetedik csapás idején, de nem a földre, az előbb mondtuk, hogy a levegőégbe, a föld már romhalmaz egyébként. Tessék elhinni, hogy mi mindent von maga után az, amit eddig elmondtam.

Betegségek, tengervizek, folyóvizek, globális fölmelegedés, sötétség, most pedig már itt lesz az Armageddon. Olyan zűrzavar és káosz áll be a földön, hogy Jézusnak azokért kell már végre eljönni, akiket a nagy evangélium hirdetés után védelem alá helyezett. Akik elfogadták az evangéliumot, hogy őket kimentse.

Tehát Jézus nem a földet fogja megmenteni, Jézus azokat fogja kimenteni a földről, akik élni akarnak az ő törvényei szerint.

A hetedik csapásnál már tálentum nagyságú jégdarabok esnek erre a földre, az egész föld a felismerhetetlenségig szétzúzódik, Jézus kimenti már azokat az embereket, akik összhangba kerülnek az élet törvényeivel, de szabadjára engedi a csapásokat azok esetében, akik megegyeznek az önzés törvényével. Azok az emberek meghalnak, és temetetlen holtak borítják a földet. Jézus az igazakat magával viszi, az igaz emberiséget, a feltámadt igazakat és az élő igazakat, folytatódik a mennybeli ítélet most már az igazak bevonásával.

És az igazak bevonása után, amikor Jézus befejezi az ítéletet, újra eljön a földre, bebizonyosodik Jelenések könyve 20. fejezete alapján, hogy a gonoszság menthetetlen, mert amikor visszaadja Jézus az életet a gonosz embereknek is, – mert erről is szó van a Bibliában, – hogy Sátán visszanyeri a történelem során az összes, gonoszsággal azonosult embert, aki az ő zászlaja alatt élt és harcolt. Sátán, amikor visszanyeri az összes embert, akkor mivel semmi belátás nincs benne, semmiféle megbánás nincs benne, Krisztus ellen vezeti őket, és most akarja Krisztust másodszor megölni. Egyszer megölhette.

Egyszer a Golgotán fölfeszíthette a keresztre. Amikor Jézus jön a megváltottakkal, Jelenések könyve 20. fejezetét mindenkinek ismernie kell, aki a végső eseményekről hiteles képet akar nyerni.

Nem mondtam az első előadáson, hogy van még egy nagy különbség a Korán és a Biblia között, ez a következő: a Korán szinte kéjeleg abban, ahogy elmondja, hogy a gonoszokat milyen válogatatlan kínzások és pokoli kínok fogják kísérni. Ahogy említettem Önöknek, a Korán 300 alkalommal fenyeget a pokollal. Hogy mit fognak az emberekkel csinálni.

A Biblia egyszer mondja azt Jelenések könyve 20. fejezetében, hogy amikor Sátán vezeti a gonoszsággal azonosult embereket Krisztus és a megváltottakkal szemben, Isten hagyja a 23. óra 59. percéig ezt a folyamatot, hogy Sátán azt csinál, amit akar. De akkor, amikor Jézust másodszor akarja megölni, és ki akarja pusztítani az igaz embereket is, akkor „Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti őket.” A Bibliában egy félmondat, egy nagyon megrendült, nagyon szomorú félmondat, hogy egy angyalfejedelmet meg kell semmisíteni.

Mert Sátán angyalfejedelem volt. Vele együtt az angyalok harmadrészét meg kell semmisíteni, mert semmiből nem tanultak, mialatt Sátán vezérsége alatt éltek. És az emberiségnek ki tudja hányadrészét, akik azonosultak a gonoszsággal, tehát soha nem ismerték el a másik ember jogát úgy az élethez, mint az önmaguk jogát. Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti őket. Ez egy fájdalmas, megrendült, de olyan mondat, amire az ember csak azt tudja mondani, hogy „Igazságosak és igazak a te utaid, ó Szentek Királya.”

Mert Isten türelemmel várt, mindenkinek megadta a megjobbulás lehetőségét, az egész emberiségnek a legnagyobb lehetőséget, megadta a nagy evangélium hirdetést, minden ember a földgolyón szembesülni fog azzal, hogy ki az Isten, mit mond Jézus Krisztus, és mindenki számára nyilvánvalóvá teszi ezt. De az Isten nemcsak a szeretet és az igazság Istene, hanem a szabadságé is. Aki nem választja az életet, arra Isten nem erőlteti rá az életet.

Aki az élet ellenfele, aki meg akarja semmisíteni az életet, tetszenek látni, a mai világban is a rombolás azt csinál, amit akar. Övé a hatalom, a világon lényegileg a pusztítás erői uralkodnak. Jézus nem véletlenül mondta a mi világunkra a 400 prófécia egyikében: „…ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.”

És most mondjam ilyen csúnya szóval, hogy döglődik a világ? Hogy ez a világ olyan, mint egy lelőtt madár, hogy az utolsókat rúgja? És ezen a félelmetes világon, mint egy szemétdombot, megszállják ezt karvalyként a pénzemberek, a hatalmi emberek, és a maguk jólétét meg állítólagos kényelmét…

Hát ki érezheti itt magát kényelemben, amikor ma elviszi a rák? Vagy holnapután a tőzsdei krach? És itt akarnak ők berendezkedni milliárdokkal?

Ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk. Jézus ennyit mondott erről.

Hogy a világ már így feloszlófélben van, és mindenki ki akarja hasítani ebből a feloszlásból induló világból a maga részét. Isten az utolsó pillanatig vár a hatalommal való közbeavatkozással. Nem avatkozott soha hatalommal közbe. Szerette volna meggyőzni az embereket az ő útjainak igazságairól.

De amikor a gonoszság már odáig megy, mint az Armageddonnál a földi történelemben, ami előtt mondaná, hogy az Istentől tűz száll alá, ezt a Góg és Magóg csatájához hasonlítja. Az is le van írva, hogy mi az, hogy Góg és Magóg. Ezt mi általában csak Ady verséből ismerjük. De ez egy bibliai hasonlat, Mózes első könyvében, Ezékiel könyve 37-38-39. fejezetében és Jelenések könyve 20. fejezetében fordul elő. Három fejezet, és megérted, hogy mi az, hogy Góg és Magóg.

Az Armageddon, a Góg és Magóg az a végletekig való gonoszság, de a végleteknél Isten megállítja. Eddig és ne tovább. Senki nem mondhatja Istenre, hogy Isten a zsarnokság és kényszer Istene. Isten mindenkinek lehetőséget adott, beleértve Sátánnak is, hogy bizonyítsa, hogy az ő életrendje igaz.

Hát de nem igaz. Pusztulás, romlás jár a nyomában, akkor is, ha embermilliók fogadják el.

Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti őket.

Kedves Hallgatók, én a 400 jövendölésből néhány tucatot tudtam csak kiemelni. Önökre vár a felfedezés. Tessék olvasni a Bibliát, a Biblia nagy örömhírt közvetít, nagy evangélium van a Bibliában, nem lesz örökké tartó a gonoszság.

Náhum próféta hozzáteszi, hogy azért várt ennyire az Isten, hogy ne legyen kétszer veszedelem. Mert amikor újraindul,- ezt Náhum könyve 1. fejezete 8-9. verse mondja, – az emberi történelem, amikor az igazakkal újraindítja Isten az emberi történelmet, ki lenne az az igaz ember, akinek a fejében az motoszkálna, hogy jaj, de jó lenne kipróbálni megint azt, hogy mit jelent Isten ellen lázadni.

De jó lenne kipróbálni, hogy mit jelent Istennek ellentmondani. Az Istennek, aki az élet, a szeretet, az igazság. Ez senkinek nem fog eszébe jutni. De azért nem fog eszébe jutni, mert mindenkiből kitisztult a bűn, a bűnnek az emléke sem marad meg, és ezért kellett Jézusnak ennyit várni.

Jézus hosszútűrő, de nem végtelen tűrő. A hosszú tűrés, az nem végtelen tűrés. A végtelen tűrés az annyit jelentene, hogy végtelenségig éljünk együtt a rosszal.

Önök szerint ez jó lenne?

Isten hosszútűrő, bizonyos időt mindenki kap, de Isten lezárja a kegyelmi időt, a gonoszságnak egyszer vége lesz, és csak azok az emberek maradnak meg, akik valóban az élet törvényei szerint akarnak élni. Ha Önök ezt valami csodálatos, ünnepélyes, örömteli ígéretek formájában el akarják olvasni, olvassák el Jézus búcsúbeszédeit, János evangéliuma 14-15-16. fejezetében.

„Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az Atyám házában bőségesen elegendő hely van. Ha nem volna, megmondtam volna néktek. Én elmegyek, hogy ahol én vagyok, majd ti is ott legyetek…”

Így várja az embereket Jézus, és így lehet készülni Jézus második eljövetelére. Ez a globalizációval, az ökumenizmussal szemben az isteni ajánlat.

Köszönöm a figyelmet!

 

 

Mondja el a véleményét!