Dr Reisinger János: MS mester és Jézus második visszajövetele

Kedves hallgatóink, a képzőművészeti sorozat végén, témánk  MS mester Feltámadásának egy részlete, ami  azért van jelen, mert ma  arról szeretnék beszélni, hogy a Biblia  központja Jézus Krisztus.m-s-mester_feltamadas-esztergom

Érdekes könyv a Biblia, mert 66 könyvet foglal magába, de mind a 66 könyv Krisztusra mutat. Akkor is, amikor nem mondja ki a nevét. Ezért mondta Luther Márton, hogy „vedd ki Krisztust a Bibliából, és mondd meg, hogy mi marad belőle.”

Ez nagyon találó kérdés, hogy vedd ki Jézust a Bibliából, és mondd meg, hogy mi marad belőle.
Az egész Bibliának a központja a megváltás kérdése, a szabadítás kérdése. Hogy a rosszból, a bűnből egy valaki tudja az embert valóságosan megszabadítani, az élet összes nehézségéből és problémájából egy valaki tud kiutat mutatni, és ez Jézus Krisztus. Ez elég kizárólagos kijelentés. Sokan ezért meg is neheztelnek a Bibliára, hogy miért kizárólagosit. De a Biblia azt mondja, hogy senki más nem tudja az ember problémáit megoldani, csak az az Isten, aki itt járt közöttünk, és aki megmutatta azt, hogy mik is a megoldásai emberi problémáinknak.
Jézus Krisztusnak a földön való megjelenései közül az átlagember általában az első megjelenést tartja a legfontosabbnak, amikor 2000 évvel ezelőtt Jézus itt volt. Én nagyon sok embertől hallom azt, hogy jaj, ha én akkor élhettem volna, amikor Jézus itt járt. Ha én láthattam volna Őt, ha közelében lehettem volna, akkor hinnék.
A mai előadáson azt szeretném kicsit részletezni, hogy a Biblia szerint miért nagyobb a második megjelenése Jézusnak, mint az első. Jézus Krisztusnak összesen három megjelenéséről beszél a Biblia.
Az első megjelenés, ami 2000 évvel ezelőtt történt.
A második megjelenés, ami előttünk van.
A harmadik megjelenés, ami a Milleniumi ítélet után kerül sorra, ami a föld újjáteremtésével azonos.
Én most csak az első két eljövetelt állítom párhuzamba, amire Pál apostol az Efézusi levélben azt mondja, hogy azért nagyobb a második eljövetel, mint az első, mert az első eljövetel a váltságot mutatta. Mi az, hogy megváltás.
A második eljövetel pedig a teljes váltságot mutatja be.
Ez nagy különbség.
Az első eljövetelkor Jézus azt szemléltette és érzékeltette, hogy hogyan lehet megszabadulni a rossz fogságából. Kinek-kinek, akit ez foglalkoztat, aki ezt elfogadja.
A második eljövetellel azonban az egész világtörténelmet kiemeli a rossznak, vagy, ahogy máshogy mondja Pál apostol, a rothadandóságnak a fogságából. Ez is egy brutális kifejezés, de hát a világunkon minden elrothad, minden leépül, minden elpusztul. Az egyik legfélelmetesebb tapasztalatunk ez a pusztulás az egyéni életben, a megöregedés és aztán a halál. Hogyan emeli ki Jézus Krisztus majd a világot a rothadandóság fogságából, mi lesz az a teljes megváltás.
Most úgy szeretnék kedves hallgatók erről beszélni, ahogy MS mester is a Feltámadás című festményébe elrejtette ezt a dolgot, hogy amikor Jézus feltámadásáról szól, és a feltámadt Jézus mutat az égre.

A háttérben még itt vannak a keresztre feszítésnek a mozzanatai, ahogy leemelik Jézust a keresztről, és a két főember, ahogy rendezi a temetést, Nikodémus és Arimáthiai József. Jézus, ahogy felfelé mutat az ujjával, mögötte itt van, de szinte ilyen látomásosan van itt, ilyen sejtelemszerűen van itt ez a templom. Amelyről már akkor megjegyeztem, amikor ősszel kezdtük ezt a sorozatot, hogy MS mester itt valami nagyon nagy dolgot tudott.
Ő is tudta, hogy Jézus első eljövetelével nem fejeződik be a megváltás. Jézus eljött először, és megmutatta, hogy nem szükségszerű a rossz. A világunkon az egyik legelterjedtebb okoskodás szerint a mi számunkra kikerülhetetlen, hogy rossz dolgokat tegyünk meg. Jézus az első eljövetelével azt bizonyította, hogy nem szükségszerű a rossz. Mi tudunk jót is tenni, nemcsak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan is, ha nem veszítjük el a kapcsolatot Istennel. A világon nem szükségszerű a rossz. Jézus inkább meghalt, minthogy egy rossz dolgot elkövetett volna. Ezzel győzött. Inkább az életét adta, minthogy egyetlen egyszer egy meggondolatlan szót hagyjon kicsúszni a száján. Hogy egyetlen egyszer visszavágott volna valakinek, vagy rosszat tett volna valakinek.
Soha. Soha.
Ezért tökéletes megváltó, ezért tökéletes szabadító. Mindig föl lehet rá tekinteni, mint aki mindig legyőzte a rosszat, de emberi természetben. Ugyanígy megszületett egy földi édesanyától, Máriától, és ugyanígy végigélte az életet, mint mi. De a megváltás műve nem fejeződik be ezzel, hanem Jézus mutat fölfelé, hogy folytatja tovább a megváltás művét.
Itt van ez a templom, ez a gyönyörű szép templom, ami jelzi is, hogy mi következik Jézus feltámadása és mennybemenetele után.
Mi következik?
A Biblia szerint az következik, hogy Jézus Krisztus a mennyből ugyanúgy nyomon kíséri minden egyes ember életét, és fogadja az Őhozzá forduló embereknek a kéréseit. A mennyei templomról szóló tanítás elevenedik meg egy XVI. sz. eleji festőnek a művén.
A mennyei templomról szóló tanítás. Jézus meghalt a Golgotán, ezt a Biblia így is mondja, hogy Ő lépett a helyébe a báránynak, az ószövetségi megáldozandó báránynak. Ő az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.pdvd_098
Jézus, amikor itt járt a földön, ezt a bárány szolgálatot végezte, de miután feltámadt és a mennybe ment, kik azok, akik az Ószövetségben naponként végezték a szolgálatot? Ott ezek a papok voltak.
A papok. Jézusnak elindul a papi szolgálata, a mennyei papi szolgálata. Ugyanazt teszi, amit a földi papokkal szemléltetett. A földi papok közbenjárók voltak, képviselték az emberek fohászait és kéréseit, és Jézus miután meghalt a Golgotán, feltámadt és a mennybe ment, folytatja a megváltás művét, a mennyei papi szolgálatával, a mennyei szentélyben. Jézusnak a Biblia három szolgálatát állítja elénk.
Az áldozatát, amit itt a földön megvalósított.
A papi szolgálatát, amit feltámadása után a mennyben kezd végezni.
És mi a harmadik, amit Jézus tesz az emberiségért, minden emberért? A papok hétköznapi, mindennapi szolgálata után, volt az ószövetségi áldozati rendszerben egy olyan szolgálat, ami egy évben csak egyszer valpdvd_099ósult meg, ez volt a főpapi szolgálat. A főpap egy évben egyszer, a mi októberünknek megfelelő hónapban, a hetedik hónapnak a tizedik napján, levetette a díszes ornátusát, egyszerű lenvászon öltözetet vett fel, és csak ő, a papok sohasem, csak a főpap, belépett a Szentek Szentjébe, a templomnak a középső részéből a legbelső részbe, a Szentek Szentjébe, és ott az év közben megbánt bűnök végleges eltörlését kérte az Istentől.
Erről már a zsidók is tudták, hogy az ítélet előképe volt. Jézus Krisztus, mint bárány, mint pap, és főpap. És ebből egy olyan festő is tudott valamit, akitől talán nem volt várható, mert 1506-ban, amikor ő ezt a képét festette, a Biblia nem volt az emberek kezében. Még nincs reformáció, még nincs 1517, még nincs új, nemzeti bibliafordítás. Nálunk az 1590-ben valósult meg. De többen latinul olvasták a Bibliát, vagy máshogy fértek hozzá. És lám, a művészek közül is egy magyar művész ennek tudatában volt, hogy Jézusnak a működése, tevékenysége nem fejeződött be a Golgotán, amikor az életét adta az emberért. Hanem Jézus folytatja tovább az emberért való küzdelmét, hogy emberek ott lehessenek az örök életben. Hogy emberek visszakaphassák az élet jogát. De az élet jogát csak az kaphatja vissza, csak azokat támaszthatja fel Jézus az örök életre, akikről bebizonyosodik, hogy ők tényleg élni akartak.
Tényleg élni akarnak. Mit tetszenek gondolni, hogy kik azok az emberek, akik tényleg élni akarnak? Mert ez olyan természetesnek tűnik, hogy mindannyian élni akarunk. Nem? És mindannyian fájlaljuk a leépülést és a halált. Mindannyian megrendülünk, akár fiatal, akár idős ember halálának a hallatán. Hát mindenki élni akar! Igen, ezt könnyű mondani, hogy mindenki élni akar, de a valóságban mi nem olyan életet élünk, amivel ezt bizonyítanánk. A valóságban mi önpusztító és világot pusztító életet élünk. Ki az, aki felhagy az önpusztítással, és a világot pusztítással, vagy más néven ki az, aki szembefordul a maga hazugságaival és önzésével? Ki az, aki komolyan szembefordul ezzel? Ki az, aki tanúságát adja annak, hogy ő igazságban szeretne élni? Az Isten törvényei szerint szeretne élni. Igen, az szeretne élni, aki visszatalál az Isten törvényeihez. Az életet adó Isten, életet fenntartó törvényeihez. És ez is Jézus második eljövetelekor válik nyilvánvalóvá.
Jézus második eljövetelekor azt mondja a Biblia, csak az igaz emberek fognak föltámadni. Kimondja Péter első levele 4. fejezet 17. verse. Nagyon fontos ige 1Pét 4:17: Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Amikor Jézus eljön, csak azoknak adja vissza az életet, akikről Ő az életben bizonyította Isten, a mennyei Atya előtt, hogy ezek az emberek tényleg összhangba kerültek az élet törvényeivel. Felhagytak az élet pusztításával. Felhagytak azzal, hogy rosszat tegyenek, és felhagytak azzal, hogy a rosszra rosszal válaszoljanak. Talán tőlem többször hallani, elnézést, hogyha ismétlem, de egy nagyon kedves tanárom mindig arra tanított, hogy a fontos és nagy dolgokat nagyon sokszor ismételjük. Ő azt mondta nekünk, hogy a legfontosabb dolog, amit ismételni kell, hogy az egész élet egy mondatba elfér:
Nem bántani, és nem megbántódni. Vagy más szóval nem sérteni, és nem megsértődni.
De azt mondta, hogy figyeljetek, a második kifejezésen nagyobb hangsúly van szinte, mint az elsőn.
Mert el lehet hinni, hogy sok ember nem akarja a másik embert megbántani, ha már mégis megtörténik, az valahogy úgy csúszik be az életébe. Nem szántszándékkal teszünk rossz dolgokat. Figyelmetlenségből, gyengeségből, betegek vagyunk, lesújtottak, és akkor valami kiszalad a szánkon, vagy valami meggondolatlan dolgot teszünk, és megbántjuk a másik embert. Általában az emberek a bűneik 99%-át jóindulatból teszik.
Még nagyobb a baj. Rosszindulatból csak egy százalékot teszünk. Hát akkor jót akarva is rosszat teszünk? Ennyire nagy a baj az életünkben, hogy mindenki azt mondja, hogy én csak jót akartam.
Én csak jót akartam.
És akkor is rosszat teszünk? Mennyivel könnyebb lenne a helyzet, hogyha rosszat akarnánk, és csak akkor tennénk rosszat. Az legalább kontrollálható. Nem? Hogy jót akarva is csak a rosszat tesszük, erről szól Pál Római levelének a 7. fejezete.
Ez borzalmas. No, de még borzalmasabb az, hogy sokszor mi levonjuk a következtetést, megbánjuk azt, hogy mi rosszat tettünk. De nagyon sokszor nem is azzal van a baj, hogy bántunk, hanem azzal, hogy megbántódunk. Nem is azzal van a baj, hogy sértünk, hanem azzal, hogy megsértődünk. Én a Bibliát megismerve, az egyik legálnokabb emberi problémának a megsértődést tartom.
Erről is kérték egyszer a hallgatók, hogy külön beszéljek, és több ízben is próbáltam ezt a Biblia szerint megvilágítani, hogy a sértődés tulajdonképpen az emberi életnek a legveszedelmesebb állásfoglalása. A sértődés az egy leplezett harag vagy gyűlölet, de olyan jól be van csomagolva, hogy az embernek nem tűnik föl. Mert, ha valaki átkozódva, szitkozódva, káromkodva odavág a másik embernek, hát mindenki megbotránkozik, és azt mondja, hogy hát hogy beszél, miféle magatartás ez.
De sokszor az ilyen emberek dühe egy-két nap alatt elpárolog. Aki viszont nem így vág vissza, hanem megsértődve, megbántódva őrizgeti magában az őt ért bántásokat, sérelmeket évekig, évtizedekig, hát ott milyen nagy a baj. Ezért én ezt egy nagyon nagy megfogalmazásnak tartom, hogy nem sérteni, és nem megsértődni, nem bántani, és nem megbántódni. Azoknak az embereknek adja majd vissza Jézus az életet, azoknak az embereknek hirdet majd örök életet, akik ennek az egyszerű, de csak az Ő segítségével megvalósítható dolognak eleget tettek. Nem sérteni, és nem megsértődni, nem bántani, és nem megbántódni. Azért is nagyobb Jézus második eljövetele, mert akkor Ő vissza fogja adni az életét az összes olyan embernek, aki ezt a mértéket megütötte.
Tessék elgondolni, mert a Biblia ezt nagyon életszerűen mondja el, hogy Jézus második eljövetele mivel lesz egyenlő.
Jelenések könyve 19. fejezetében látjuk azt a látomást, hogy megnyílik az ég, és jön Jézus. Angyalseregek kíséretében. De amikor jön Jézus az első Thessalonikai levél 4. fejezete mondja el, hogy nem érinti a földet. Nagyon életszerűen, nagyon aprólékosan mondja el, hogy nem érinti a földet. Elragadtatunk ővele együtt a levegőégbe, mondja az 1Thess 4-ben Pál apostol. De kik ragadtatnak el? Egyrészt azok, akiknek visszaadja az életét, tehát a világtörténelemben eddig meghalt összes ember, aki ”igaz ember” minősítést kap Krisztus ítéletében, föl fog támadni.
Döbbenetes dolog lesz. Pl. Michelangelo az Utolsó ítélet című freskóján próbálta ezt ábrázolni, de hát beletörött a bicskája.245113_861770728_big-1
Majd látni fogjuk. De emellett, az élő emberek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, mert két csoportból fog állni az új emberiség. A meghalt igazakból, akik feltámadnak, és az élő igazakból, akik nem látnak halált, akik el fognak változni. Hogy ez mennyire biztosan így fog bekövetkezni, erre is fölhívnám a Bibliaolvasók figyelmét.
Ha a Biblia valamiről azt akarja bizonyítani, hogy biztosan be fog következni egy jövőbeli esemény, akkor a jövőbeli eseményt múlt időben mondja. Ez egy érdekes nyelvtani sajátossága a Bibliának. Pl. Jézus második eljöveteléről ezt olvassuk Júdás levelében: A teremtés utáni hetedik nemzedékben…
Mikor volt a teremtés utáni hetedik nemzedék? Az kb. ötezer évvel ezelőtti eset: Énók. A teremtés utáni hetedik nemzedékben Énók már prófétált Jézus második eljöveteléről a következő szavakkal, jegyzi föl a Júdás levele:
„Ezt mondta Énók, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével”.
Tehát nem azt mondta, hogy el fog jönni, nem azt mondta, hogy ötezer vagy hány ezer év múlva el fog jönni, így prófétált Énók, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével.
Tehát múlt időben.
Ezt úgy nevezik, hogy prófétikus múlt idő.
Múlt időben beszél, egy messze jövőbeli eseményről. Miért? Hogy mi ebben higgyünk. Mert a Biblia azzal is számol, hogy az emberi természet hitetlen. Az ember természete folytán kinek hisz?
Önmagunknak hiszünk. Más embereknek hiszünk.
Istennek hinni? Soha.
Az emberi természet ezzel nem békél meg. Az ember Istennek nem hisz. De hogyha Isten a Szentlélek által utat talál az ember szívéhez, és az ember megváltozik, akkor az emberben egy olyan hit épül fel, hogy a jövőbeli dolgokról annyira bizonyos, hogy azt már múlt időben mondja. Ezért beszélt Énók így, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével.
Jézus második eljövetele egy óriási valóság. Jézus második eljövetele sokkal fontosabb, mint az első eljövetele. És milyen megdöbbentő dolog, hogy a Biblia, amikor egybeköti a két eljövetelt. Amikor másodszor kiadtam ezt a könyvemet, hogy „Merre halad a történelem?”, akkor a belső címoldalra fölhelyeztem az összes bibliai idői próféciát.
Nem sok ilyen prófécia van. Összesen 18-20 idői prófécia van a Bibliában. Különböző színekkel érzékeltettem ezeket az idői próféciákat.
Tehát amikor ezeket az idői próféciákat az ember jelzi, a leghatalmasabb idői prófécia a második eljövetellel kapcsolatos prófécia. Ezt piros színnel jelöltem.
A piros színnel jelzett 2300 éves prófécia, a Bibliának a leghosszabb idői próféciája. Tessék meggondolni, 2000 év, és még 300! Dupla annyi, mint a magyar történelem. És Isten egy ilyen hatalmas próféciával mondta meg előre, nem azt, hogy Jézus mikor jön el másodszor, erre nézve nincs kijelentés.
Idői kijelentés nincsen. De, hogy mielőtt eljönne Jézus, mikor kezdi meg az ítéletet, az igazak fölötti ítéletet, annak a kezdő időpontját jelzi a 2300 éves prófécia. De ezt a 2300 éves próféciát Isten, ami itt piros színnel van jelölve, az első eljövetelt megjövendölő próféciához kötötte.
Tudniillik nagyon sok ember, nemcsak ateista ember, vagy zsidó vallású ember, keresztény ember se tudja, hogy Isten, Jézus első eljövetelét időileg pontosan előre jelezte.pdvd_090
Itt sárga színnel jelöltem a számegyenesünk baloldali részén, hogy a Jézus Krisztus első eljövetelére vonatkozó idői kijelentés, az ún. 490 éves jövendölés,  hozzá van kötve a 2300 éves próféciához.
Ezért, ha valaki megdöbben, vagy talán most hall először ezekről a bibliai összefüggésekről, azzal tudnám megnyugtatni, hogy azért hall most először erről,
– pedig hát minden évben a keresztény világban a Karácsony egy kitüntetett ünnep,- mert ha nem beszélünk a 2300 éves próféciáról, akkor nem beszélünk az első eljövetelt megjövendölő 490 éves próféciáról sem.
Vagy megfordítom. Ha beszélnének a Jézus első eljöveteléről szóló 490 éves próféciáról, akkor beszélni kellene a második eljövetel előtti ítélet elkezdéséről szóló próféciáról is.
Nem tudom, hogy ez érthető-e?
A két prófécia egymáshoz van kötve. Ha beszélek az egyikről, a másikról is beszélni kell. Ha beszélek a másodikról, az előzőről is beszélni kell. Korunkban azonban az emberek erről nem beszélnek. A vallásfelekezetek sem beszélnek. Az egyházak sem beszélnek. Ez számomra, amikor még nem ismertem a Bibliát, több mint gyanús volt. Emlékszem, hogy amikor előadói pályafutásomat a 80-as években a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kérésére kezdtük meg, szerte az országban hívtak bennünket előadásra. Egyszer egy alföldi nagyközségben meghívott egy keresztény közösség, hogy Karácsonykor menjek el hozzájuk, és beszéljek arról, hogy miért is jött Jézus a világra.
Délelőtt ennek a lelki összefüggéseiről beszéltem, és az ebédszünetben megkérdeztem, hogy ismerik-e a 490 éves próféciát. Senki nem ismerte. Pedig ez egy felnőtt keresztségen alapuló közösség, egy józan közösség volt. Olyan embereket ismerhettem meg ott, művészek, orvosok, tanárok, hogy feltételeztem, hogy a Bibliát a magyar átlagnál egy kicsit mélyebben tanulmányozzák, és ismerik. De senki nem ismerte.
Délután akkor erőt vettem, és nekivágtam ennek a dolognak. Volt egy tábla, és ott lerajzoltam ezt a 490 éves próféciát, amely nem Jézus születésnapját jövendölte meg előre.images-2
Ez is egy érdekes dolog. Nem ismerjük Jézus születésnapját.
Nemhogy a napját nem ismerjük, a hetét, a havát, sőt még az évét sem ismerjük. Nem tudjuk pontosan, hogy 26 végén, 27 elején született Jézus. De a Biblia szerint ez érdektelen. Nem érdemes vele foglalkozni. Jézus első eljövetelének nem a születésnapja volt a központi eseménye.
Jézus első eljövetelének a legfontosabb része az ő áldozata volt. És ezért ez a sárga színnel jelzett 490 éves prófécia a következőket jövendölte meg időileg pontosan Jézusról: mikor kell fellépnie, 27-ben teljesedett be a prófécia, időszámítás szerint 27-ben.pdvd_090
Hogy fel kell lépni a Messiásnak, három és fél évig kell tanítania, és valóban 31 tavaszán ölték meg Jézust, 31 Húsvétján adta az életét. 27 őszétől 31 tavaszáig éppen három és fél év telik el.
Ez a második dolog, amit megjövendölt a prófécia, hogy Jézus mikor adja az életét.
A harmadik dolog, amit megjövendölt a prófécia, hogy miután a zsidók nem fogadják el Messiásnak, Isten ad még a zsidók számára három és fél évet. Tehát Jézus működése is három és fél év volt, de mennybemenetele után még kap a zsidó nép három és fél évet. Az apostolok nem mehettek semmilyen más nemzethez, csak a volt Palesztinában hirdethették az igét.
34-ben, amikor végleg elutasította a nép és a vezetői Jézust, akkor indul el a pogány misszió, tehát akkor indul el tulajdonképpen a kereszténységnek a világra kiterjedő missziója. Ezt viszont jelölte ez a prófécia. Én akkor, ahogy említettem Önöknek, nem ismertem a Bibliát, és sokáig küszködtem is, 2-3 évig mentem előadásokra, és olvastam a Bibliát, sokat küzdöttem, mert nem értettem a Bibliából. Higgyék el, hogy mindannyian így kezdjük a pályafutásunkat. Sokan panaszkodnak, hogy nem értik a Bibliát, mondom mindenkinek, hogy tessék elhinni, hogy én hogy nem értettem a szövegeket, azt Ön el se tudja gondolni. Ön sokkal jobban érti, mint én, mert én aztán olyan sötét voltam, mint az éjszaka.
De bennem világosságot ezek a próféciák gyújtottak.
Több szempontból is. Pl. ki az az Isten, aki ennyire pontosan látja előre a jövőt? Pedig senkit nem korlátoz. Senkit nem kényszerít. Hogyhogy Isten ennyire világosan látja előre a jövőt? És Isten jónak látta kijelenteni ezeket a jövendöléseket. Miért? Mert ha Isten előre megmond valamit, és az beteljesedik, az mindig perdöntő előny.
Akkor a Világirodalmi Lexikonnak is sokat dolgoztam, és ott a zsidó szócikkek szerkesztője, a nem olyan régen meghalt Raj Tamás rabbi volt. Schweitzer József pécsi rabbi volt, aztán innen került Budapestre, ővele is többször találkoztam, és úgy kérdezgettem, hiszen én nem vagyok zsidó származású, nem is tudok héberül, az életemben nem is tudtam teológiával foglalkozni, meg bibliai tudományokkal. Mindenkinek csak azt szoktam mondani, hogy valahogy én nem ismerem olyan jól a Bibliát, de én szeretem a Bibliát.
Megszerettem ezt a könyvet. Mert ebben tisztaság van, rend van, utána lehet járni mindenkinek, mindennek, kiszolgáltatja magát a kontroll lehetőségének. És mondom a Raj Tamásnak egyszer ott a világirodalmi lexikonban, hogy lehet, hogy a Messiásról van idői prófécia?
És zsidó emberek, akik értenek héberül, ezt eredetiben elolvashatják Dániel könyve 9. fejezetében van ez a prófécia. Mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy Dániel könyve 9. fejezetét semmiképpen se kerülje ki a Biblia olvasása során. Dániel könyve 9. fejezetében van az, hogy mennyi idő múlva kell megjelennie a Messiásnak, hogy három és fél évig fog tanítani, és aztán a haláláról ír ilyen döbbenetes erővel, hogy kiirtatik a Messiás, és senkije sem lesz. Így mondja: kiirtatik. Kegyetlenül elbánnak Jézussal. Kiirtatik a Messiás, és senkije sem lesz.
Se emberek, és Isten is el kell, hogy forduljon tőle. És ezt az események előtt csaknem 600 évvel kijelentette az Isten ennek az idői próféciának a keretében. Jézus első eljövetelére kb. 200 jövendölés van.
És kérdeztem a Raj Tamást, hogy ennek nem hisznek a zsidó emberek? Hát ez nem az Újszövetségben van! A zsidók azt mondják, hogy ők az Újszövetséget nem fogadják el, az egy keresztény koholmány, de ez az Ószövetségben van! Ez Dániel könyvében van! Szegény Raj Tamás azt mondta, hogy majd utánanéz. Kb. majdnem vártam 25 évet, és aztán meghalt. Választ nem kaptam rá.
Azt mondta egyszer az egyik tanítványom földühödve ezen, hogy hogyhogy én tudnám, hogy ez igaz. Hát a zsidóknak kell ezt tudniuk, az ő szent könyvükben, az Ószövetségben van. Elkezdett email-ezni a rabbiképzőnek egyik professzorával, hogy hogyhogy ő egy Sola Scriptura nevű főiskolán szerez hírt ezekről a dolgokról, mert ő keresztény ember, de sehol nem hallja a keresztény egyházakban ezeket a tanításokat, hát hogyhogy erről a zsidó nép nincs meggyőződve?
A válasz kb. ez volt, hogy Dániel könyve az nálunk egy vitatott könyv, meg az nem is prófétikus könyv, a sorok között van a jelentése, nem szólt semmit erről, bele sem ereszkedett ennek a próféciának a vizsgálatába.
A hallgatóm nagyon meg volt döbbenve, hogy ezredévekig valamit el lehet kendőzni? Ki lehet kerülni? Számomra ez egy vakító bizonyosság volt, hogy Isten előre megmondta, hogy mikor lép föl a Messiás. Szó szerint pontosan minden teljesedett. Az első eljövetellel kapcsolatos próféciák mindegyike hajszálpontosan teljesedett. Pedig Isten olyan aprólékos dolgokra is fölhívta a figyelmet, hogy pl. amikor a Messiást elvetik, azután a várost, Jeruzsálemet, és a Szent Helyet, a Jeruzsálemi Templomot elpusztítja egy következő fejedelem népe. Tehát még ezt is kijelentette Isten, hogy jön a zsidó-római háború, jönnek a rómaiak, és négy évig tartó háborúskodás után, de nem Titusz, aki vezette a csapatokat, nem az a jövendő császár, aki Vespasianus után lett császár, Titusz akkor hadvezér volt még csak.
Nem Titusz rombolta le Jeruzsálemet, így mondja a prófécia: „egy következő fejedelem népe”.jeruzsalemi-templom
Ha Önök elolvassák Josephus Flaviusnak a zsidó háborúról szóló könyvét, ott valóban egy szemtanú leírásában benne van, hogy Titusz nem akarta lerombolni a Jeruzsálemi Templomot,mert egy gyönyörű építmény volt. De az ellenőrizhetetlenné vált katonái, akik már négy éve ott harcoltak, akik gyűlölték a zsidókat, irtózatos antiszemitizmus volt Róma részéről. Egy meggondolatlan katona fogott egy fáklyát, bedobta a templomba, és a száraz fa lángot kapott, elkezdett lobogni, égni a templom, Titusz jött a lován ülve, és adta a parancsokat, hogy megfékezni a tüzet. Ahogy ezt leírja Josephus Flavius, szinte úgy beleborzong az ember.
Nem tudták megfékezni a tüzet.
Nem Titusz gyújtatta fel a templomot, a népe gyújtotta fel. És ez benne van egy próféciában egy ilyen kis, de sokatmondó, nagyon pontos megjelöléssel, még véletlenül sem azt mondja a prófécia, hogy a várost és a Szent Helyet elpusztítja egy következő fejedelem. Nem, a fejedelem népe. Tehát amikor az ember ezeknek utánajár, és azt mondja, hogy az első eljövetellel kapcsolatban hajszálpontosan minden teljesült, akkor lépjünk át arra a próféciára, aminek a kezdő időpontja ugyanaz, mint a 490 éves jövendölésnek. A 2300 éves prófécia, ami a második eljövetele előtti eseményeket jövendöli meg.
És hogyhogy ezzel nem foglalkoznak az emberek? Senki nem foglalkozik ezzel. Vagy egy töredék kis rész foglalkozik ezzel, nem jut el az emberekhez az, hogy az istenhitnek az alapja egy matematikai bizonyosság.
Az istenhit az nem egy érzés, hogy én úgy hiszem, hogy van Isten, jaj, de jó!
Én is vallásos ember vagyok. Az istenhit az bizonyosságon alapul. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak: „én meg vagyok győződve arról, hogy Jézus Krisztus az én, nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra”.
Meg vagyok erről győződve. Az istenhit az mindig bizonyosságon alapul. És a mi emberi világunkban mi a kétségbevonhatatlan bizonyosság? A matematikai bizonyosság. Mert erről szoktuk mondani, hogy 2×2 a matematikában mindig 4. Lehet, hogy máshol nem, megoszlanak a vélemények, hogy a főkönyvelésben mindig 4-e, vagy bizonyos emberek beszédében a 2×2 az mindig 4-e, de a matematikában ugye Önök sem hallottak más megoldást? A 2×2 mindig 4. Ilyen matematikai tisztasággal, világossággal Isten előre kijelentett dolgokat.
Amikor még gyerek voltam Mosonmagyaróváron, de a Karácsonyok mindig nagyon szépek voltak, és mindig felolvasták a Jézus születéséről szóló bibliai kijelentéseket, és ott a templomban, jó hidegben, vacogva, a 60-as években úgy hallgatta az ember, és egy csomó kérdés föltolult, és mentünk a lelkészhez, és kérdeztük, hogy ez hogy van, az hogy van, amaz hogy van. Hát bizony nagyon kevésre tudtak megválaszolni.
Pl. egy ilyen kérdés: Honnan tudták ezek a napkeleti bölcsek, honnan tudták, hogy ez a messiási idő? Megjelenik egy csillag? Hát mennyi csillag van az égen! Egyébként az nem olyan formájú csillag volt. Én kérdeztem csillagászokat, hogy van-e olyan csillag?, ami elindul Babilóniából, és megáll Jeruzsálem felett. És néhány km-re utána pedig Betlehem felett egy jászol felett. Ilyen csillag nincs. Csak egy angyalsereg, egy vakító angyalsereg lehetett. Nagyon sok angyali jelenés van Jézus születéstörténetében.
Kérdezgettük, hogy honnan tudták ezek a napkeleti bölcsek? Dániel hol teljesített szolgálatot? Mezopotámiában. Innen tudták a napkeleti bölcsek. Dániel könyvéből. Tudták, hogy ez a messiási idő. A messiási idő. A 490 éves prófécia a vége felé siet. Most kell megjelenni az emberiség Messiásának. Honnan tudta Heródes, az edomita, a félig zsidó Heródes, honnan tudta? Miért nem mondta a bölcseknek, hogy ugyan, menjetek már haza? Majd 50 év múlva jelenik meg a Messiás, 100 év múlva, nem a mi korunkban lesz. Miért nem ezt mondta Heródes? Azért, mert még egy elvakult diktátorban, egy ilyen vérbősz politikusban is megvolt az a jóérzés, hogy beüzent a papjainak, és megkérdezte, hogy mikor és hol kell megszületnie a Messiásnak?
És akkor a papok egyik része azt mondta, hogy Mikeás megírta, hogy Betlehemben. És valóban Mikeás könyvében ott találjuk a jövendölést, hogy
„te Efratának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik a Megváltó”.
És tessék figyelni megint a nyelvtani alakra, „akinek származása öröktől fogva, eleitől fogva van”. Nem lesz. Mert aki örök, az van.
Jézus mindig így mutatkozott be: Én vagyok.
Aki van, az a vagyok. Az nem lesz. Az eljövendő Messiásról nem úgy nyilatkozott Mikeás próféta, hogy majd lesz, majd megszületik itt, nem. Aki meg fog születni, az már azelőtt is volt.
Ő a nagy Van. Ő a nagy Vagyok.
Aki így mutatkozik be: Én vagyok a világ világossága, én vagyok az élet kenyere, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Mikeásnál megtalálták ezt az igét, igen, megmondta az egyik prófétánk, hogy Betlehemben fog megszületni.
És Dániel?images-2
Dániel pedig megmondta, hogy mikor fog fellépni. Azt nem, hogy mikor fog megszületni, de hogyha megmondta, hogy mikor fog fellépni, abból néhány évtizedet visszaszámoltak. És nem mondta azt még Heródes sem a napkeleti bölcseknek, hogy menjetek haza. Mert már rég eljött, vagy majd jóval ezután fog eljönni ez az idő.
Mindenki pontosan tudta.
Mit is tudott mindenki pontosan?
Most, hogy ennyi mindent át tetszettek velem gondolni, most világlik ki egy bibliai kifejezésnek, egy sokszor előforduló bibliai kifejezésnek az értelme. „Betelt az idő”.
Mit jelent ez, hogy betelt az idő? Ezt jelenti, ami Önök előtt van. Az Isten által kijelentett idő, a 490 éves prófécia a vége felé siet. Betelik. Befejeződik. Betelt az idő.
Amikor Keresztelő János föllépett, mit mondott? Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Amikor Jézus fellépett, mivel kezdte a tanítását?
Betelt az idő, térjetek meg. Betelt az idő.
Kedves hallgatóink, a 2300 éves prófécia kezdete, beteljesedése 170 éve a hátunk mögött van már. Mit mondjak akkor én, hogy betelt az idő? Akkor arra mondták, hogy betelt az idő, ami ott, előttük teljesedett be. Most ami már elkezdődött 170 évvel ezelőtt, mert amiből kiindul mind a két prófécia, az időszámításunk előtt 457. Ezt megmondja Isten a prófépdvd_089tának, hogy honnan kell számítani ezeket a történelmi időket.
Ha 457-ből kivonom a 490-et, akkor kapom meg a 34-et és a 27-et, az utolsó hét év kezdő és végpontját. Ha 457-ből kivonom a 2300-at, megkapom 1843-44-et. És 1844 mióta már a hátunk mögött van?
Mit kell akkor most mondani? Akkor lehetett volna mondani, hogy betelt az idő, Jézus elkezdte az ítéletet. És ha Jézus elkezdte az ítéletet, akkor még egyszer mondom, mert erről sincs szó, ha Jézus elkezdte a mennyei ítéletet, amikor halad előre ez az ítélet, miben fog befejeződni? Milyen célban ér véget ez az ítélet? Hogy Jézus eljön, bezárja a földi történelmet, feltámasztja a valaha élt igaz embereket, igaznak nyilvánított embereket, elváltoztatja az élő igazakat, akik őt várják, és egy új emberiség fog megszületni. Olyan új emberiség, akik összhangba kerültek az élet törvényével.
Akik nem fogják a földet pusztítani. A Jelenések könyve 11. fejezet 18. versében hangzik fel ez a kijelentés, hogy „Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják”.
Elég rövid, és velős kijelentés. Nem? Mi folyik ma a földön? Ma a földön a földnek a módszeres pusztítása folyik. A levegőnek, a vizeknek, az élővilágnak, az állatfajoknak, a növényzetnek, de legfőképpen a földön élő embereknek a módszeres pusztítása. 2000 évvel ezelőtt jegyezte fel ezt a Jelenések könyve 11. fejezet 18. verse:
Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják.
Az emberi történelem előre haladtával az életet pusztító, és az élet törvényeivel összhangba kerülő emberiségre válik szét az emberiség, és csak az egyik emberiség marad életben. Isten senkire nem erőlteti rá az életet. Isten mindenkinek az örök életét szeretné, hiszen az életét adta ezért Jézus, de aki nem akar élni, de a cselekedetei szerint nem akar élni, mert a szájával mondja, hogy élni akar, de a cselekedetei szerint az életet pusztítja, Isten nem adhat neki életet. Ezért is döntő dolog Jézus második eljövetele.
Ahogy említettem Önöknek,

Jézus első eljöveteléről 200 prófécia beszél.

A második eljövetelről 400 prófécia beszél.

El tetszenek gondolni, hogy 400 próféciát ne értsen meg az ember? Miért nem értik ezt az emberek? Miért nem ismertem én sem? Miért nem értettem én sem? Csak azért, mert nem adták a kezembe a Bibliát, nem hívták fel a figyelmemet az egyszerű összefüggéseire, hanem mindig azt mondták, hogy a Biblia érthetetlen. Nagyon sok ember mondja nekem: Nem merem olvasni a Bibliát, mert először is vastag, másodszor is pedig, mert ezt legfeljebb a papok meg a lelkészek értik. Kedves hallgatók, ha egy mondatot el tetszenek tőlem fogadni, csak ezt az egy mondatot tessenek tőlem elfogadni.
Csak az nem érti meg a Bibliát, aki nem olvassa.
Ez az én jelmondatom. Aki nem olvassa, értem, hogy nem érti, mert én sem értettem, amíg nem olvastam. Csupa problémám volt. Hát, ha Isten van, miért engedi meg, hogy legyen rossz? Hogy jött létre a rossz? Meg nem mese ez az egész teremtéstörténet? Meg Paradicsom, meg stb. Amíg nem olvastam a Bibliát, amíg nem voltam kíváncsi arra, hogy a Biblia érdekes szerkesztésű könyv, valamit nem értesz az egyik helyen?
Olvasd tovább, egy másik hely meg fogja világítani. Ez egy döbbenetes könyv. 1600 éven át írták, kb. 40 szerző, a legváltakozóbb foglalkozású szerzők. És olyan összhang van itt, hogy egy gombostűt nem lehet leejteni. Nincs hiány az összefüggések között, nincsenek szétpattant láncszemek meg össze nem illő lánc. Minden láncszem összeér. És ha valamit nem értesz Mózes 1. könyve 4. fejezetében, akkor majd megérted a János 1. levele 3. fejezetében.
Csak olvasd el! Olvasd, olvasd! Az nem érti meg a Bibliát, aki nem olvassa.
Aki nekem azt mondja, hogy nem érti a Bibliát, rögtön tudom magamban, hogy nem olvassa.
No, de én is ilyen voltam, 25 évig nem olvastam. Közben persze adtam a látszatát egy régi világban,- amely hát ugye ateista világ volt,- adtam a látszatát, hogy én vagyok a vallásos és a keresztény, de nyomokban nem ismertem a Bibliát. Nekem a hályog akkor hullott le a szememről, de ez már 2-3 évvel azután volt, hogy ilyen előadásokra jártam. Budapesten földalatti módon voltak ilyen előadások, ilyen Szamizdat kiadványok, régi szép idők. Szamizdat kiadványok és illegális előadások.
Egyszer még visszajönnek ezek az idők. És már eljártam ide 2-3 évig, és én is mindenkinek panaszkodtam, hogy nem értem a Bibliát, bonyolult ez a Biblia. És tetszenek tudni, hogy mi volt ebben a hazugság? Hogy csak előadásokra jártam, úgy gondoltam, hogy az elég. Hazamentem, és mint Jézus mondta az egyik példázatában, mint a magok, amelyek elhullottak, de nem voltak előkészítve, hogy be is hulljanak a földbe, jöttek a madarak és kicsipdesték, és két nap múlva már azt sem tudtam, hogy miről volt szó.
Amikor 2-3 év után rávettem magamat, emlékszem még a pillanatra is, albérlők voltunk, és egyik este hazamentem, és a konyhában, ahogy leültem, a család már lefeküdt, a házinénink már elaludt, leültem a konyhaasztalhoz, és Pál apostol Római levelét elkezdtem olvasni. És azon vettem észre magamat, hogy mind a 14 páli levelet elolvastam, és reggel 4 órára jár az idő. De akkor már a 0,01%-ból 0,4%-ra mentem föl a Biblia ismeretében. Azon az éjszakán valami megvilágosodott előttem, tudniillik az, hogy a hiba nem a Bibliában van, hanem bennünk.
A Biblia úgy van megszövegezve, hogy egy óvodás gyerek is megérti.
A Bibliában olyan kérdések vannak, amelyek emberi kérdések. Emberi problémák megvilágításai. Hogyhogy mi nem értjük a Bibliát? Nem olvassuk. Akkor világosodott meg az előttem, hogy nem a Biblia van rám szorulva, ahogy méltóztassam kimondani én a tanár meg irodalmár, hogy hát azért jó könyv ez a Biblia, mert azért megüti azt a minimális mértéket, hogy lehet olvasni. Akkor a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam, mindig a munkatársaim a Bibliát könyvecskének gúnyolták. Azt mondták ez a könyvecske.
Shakespeare-hez képest micsoda ez a kis könyvecske! Rájöttem arra, hogy nekem van szükségem a tiszta beszédre, a világos beszédre, mert úgy összekavarodtam a gondolkodásomban, hogy nem látom az alagútnak a végét.
Ha a Bibliának az igazi hatását kell érzékeltetni, tessenek elolvasni Ezékiel könyve 37. fejezetét. Ez egy döbbenetes látomás. Azt mondja Isten Ezékiel prófétának, aki Babilóniában teljesített szolgálatot a fogság idején, hogy Ezékiel menj ki egy völgybe, és ott a völgyben egy látomást mutatok neked, mondd meg, hogy mit látsz. És Ezékiel kimegy a völgybe, és látomásban lát egy óriási csontmezőt.
Mit látsz Ezékiel? Sok csontot látok, és nagyon kiszáradt csontok ezek. Tehát sok is a csont, meg nagyon kiszáradt csontok ezek. Tessenek elképzelni egy ilyen nagyobb fajta sírkamrát. Én voltam egyszer Pannonhalmán, ott gyűjtik külön helyen ezeket a koponyákat meg emberi csontokat, félelmetes dolog. Nemcsak Shakespeare írta meg ezt a Hamletben, hogy itt a koponya, és akkor beszélgessünk egy rég volt ember koponyájával. Vannak ilyen sírkamrák. És Isten ilyet mutatott látomásban Ezékielnek. De ezt nem azért mutatta Isten, hogy a halottakat jelképezze.
Az élőket jelképezi ez.
Mit látsz Ezékiel? Sok csontot látok, és nagyon kiszáradt csontok ezek. Igen, az élők jelképei ezek. A néped, a zsidó nép jelképe ez a sok csont meg kiszáradt csont. És most jön a nagy kérdés: Ezékiel, megélednek ezek a tetemek? Megélednek? Lesz ebből élet? Ez az élőkre vonatkozik.
A halottakkal már semmi probléma, azok már befutották földi pályafutásukat, Krisztus egyszer ítél fölöttük, vagy örök életre támasztja fel őket, vagy véglegesen visszavonja az életet tőlük. Tehát a probléma mindig az élőkkel van. Most 7 milliárd ember él a földön. A probléma az, hogy kik ezek az emberek? Kik vagyunk mi? Mit akarunk mi? Mit mutat a világ aktuális történelme? Mi felé megy ez a világ? Nem olyanok vagyunk mi is, mint a kiszáradt csontok? Mint egy nagy csontmező? Megélednek ezek a tetemek? Lesz ebből az emberiségből még emberiség? Egy pécsi színész szokta mindig tőlem kérdezni, biztos ismerték, Bánffy György. Mindig őt kértem föl, hogy az előadásomon olvasson fel bizonyos részleteket, és ő mindig le volt sújtva, főleg a rendszerváltás utáni években, egyszer azt mondta nekem:
Te, lesz ebből az emberiségből még valami normális massza? Hisz ez már nem emberiség, amit itt csinál, itt ezen a földön. És tessenek elképzelni, hogy erre a kérdésre mit válaszol Ezékiel. Megélednek ezek a tetemek? Önök mit válaszolnának? Lesz a kutyából szalonna? És a próféta így válaszol: „Te tudod Uram”.
Csodálatos válasz. Nem azt mondja, hogy soha nem lesz, hogy ez az emberiség sárkányfogvetemény, ahogy mondja Vörösmarty, hogy az emberfaj sárkányfogvetemény, nincsen remény, nincsen remény. Az ember önző, tömegméretekben gyűlölködik, az egész emberi történelem a botrányok és a vérontások sorozata, nem, ebből soha nem lesz semmi jobb. A próféta azt mondta: Te tudod Uram.
Csodálatos válasz. És most jön a lényeg, Isten azt mondja, hogy prófétálj ezeknek a tetemeknek. Hallják az isteni beszédet ezek a halottak, hallják az isteni beszédet. Ezek a nagyon kiszáradt csontok hallják az én beszédemet. Prófétálj nekik Ezékiel, és Ezékiel elkezd nekik beszélni. És ahogy megszólaltatja a tiszta szót, a tiszta világos beszédet, az Isten szavát, a tetemek között csörgés, mozgás, csont csonthoz, ín ínhoz tapad, elkezdenek zörögni a csontok. Kezdenek megéledni a tetemek. Csodálatos a látomás, mert kifejezi azt, hogy mi tesz bennünket emberré, mikor kezdünk emberek lenni: amikor halljuk a Teremtőnk beszédét.
Amikor ezt befogadjuk, amikor örömmel azt mondjuk, hogy van Istenünk, és az Isten beszél hozzánk. De lélek még nem volt a tetemekben. Volt csont, volt ín, volt hús, de lélek még nem. Akkor azt mondja Isten a prófétának: Ezékiel, másodszor is prófétálj a tetemeknek. Ez is egy nagyon jelentőségteljes része a látomásnak, mert rögtön, ahogy szokták mondani, nem lehet egy embert a skatulyából előhúzni.
Azért beszéltem arról, hogy Jézusnak kellett, hogy legyen egy szolgálata, hogy megölettessék, mint bárány, meg kellett valósulnia annak, hogy Jézus Krisztus megölettessék, hogy feltámadjon. Kell, hogy legyen, mint pap, és kell, hogy legyen, mint főpap. Itt is, az Ezékiel látomásában, amikor másodszor is prófétált a tetemeknek, akkor már emberi lélek is adatott beléjük. Akkor már visszanyerték az emberhez méltó formájukat.
Kedves hallgatók! A Bibliától gyors csodát ne várjunk. De aki nem hagyja abba a Biblia olvasását, ember lesz. Aki olvassa, olvassa. Tele voltak kérdőjelekkel a lapjaim, ezt nem értettem, azt nem értettem, tudják mit mondott erre a jelenségre Kierkegard a dán bölcselő?
Azt mondta: Ne azzal foglalkozz, amit nem értesz a Bibliából, tegyél oda egy kérdőjelet. De amit megértettél, arra építsd a holnapodat és a holnaputánodat. Mert valamit csak megértünk. Azt ne mondjuk, hogy 0%, amit megértünk. Hát ne azzal foglalkozzunk, amit nem értünk meg, azzal foglalkozzunk, amit megértettünk, hogy azt hogy lehet életté váltani. És hogyha tovább olvassuk, tovább olvassuk, akkor a kérdőjelek kiegyenesednek, és felkiáltójelekké válnak. Egyre többet fogunk megérteni a Bibliából, ha nem hagyjuk el az olvasását.
Két bibliai szereplőről, Dániel prófétáról és Máriáról, Jézus édesanyjáról mondja a Biblia, hogy amikor kaptak Istentől üzenetet, nem értették.
Nem értették. Se Dániel nem értette, és Mária is, hogy értette volna azt, ami az egész világtörténelemben csak vele történt meg? Hát senki mással ilyesmi nem történt meg, hogy férfi nélkül gyermek alakul ki a méhében. Hát ilyen nem volt, ilyen csak egy volt, hát persze, hogy nem értette. De ott van mind a kettejükre nézve az a szép félmondat, hogy nem értették, de szívükben forgatták.
Nekem is ez a tapasztalatom, és ezt tanácsolom Önöknek, ha valamit nem tetszenek érteni a Bibliából, legalább tessenek megjegyezni. És forgatni, szívünkben forgatni.
Pl. nem értettem nagyon sokáig, hogy a Biblia elején, hogyha az Isten az egész földet az ember számára adta, akkor miért csak egy körülhatárolt területre helyezte az embert? Hát az egész földet az ember számára alkotta. Akkor Ádámot és Évát miért egy lehatárolt Édenbe, egy kertbe helyezte? Bár ez ugye fél földrész volt. A Nílus és az Eufrátesz közötti termékeny félhold, ez a Paradicsom. Na de akkor sem értem, ez az egész földhöz képest csak egy tört rész. Miért nem az egész földet adta rögtön, miért csak egy kertet az első emberpárnak? De szívemben forgattam, és nem humorizálni szeretnék, de egyszer kapálás közben értettem meg.
Otthon szépen kapálgatok ugye, Arany János is kezdi így egy versét, hogy kertészkedem, mélán, nyugodtan, gyümölcsfáim között bíbelek. Hát nekem akkor gyümölcsfáim éppen nem voltak, új helyre költöztünk, hát kapálgattam a gazt, és közben bevillant nekem, hogy Jézus, tehát ez van a Biblia elején, Mózes 1. könyve 3. fejezetében, 2-3. fejezetében, Lukács evangéliuma 16. fejezetében pedig Jézusnak van egy ilyen mondása, hogy „aki a kevesen hű, az sokon is hű lesz. Aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis lesz”.
És akkor értettem meg, hogy hogy függ össze a két bibliavers. Isten azért nem adta nekünk az egész világot, csak egy kihasított kis részét, mert először mindig a kicsiben kell bizonyítani a rátermettséget. Utána aztán majd lehet egy emberre többet bízni. Még többet. Ez lenne a normális menete most is az életnek, nem? Először legyél inas, utána lehetsz segédmunkás, de vezérigazgató majd 30 év múlva legyél, ne 5 éven belül, mint ahogy most csinálják. Nem? Az életnek a rendje, hogy az ember a kicsiből elindulva jusson a nagy felé vagy fölfelé. A Bibliának egyik része megvilágosítja a másik részt.

Arra is emlékszem, arra a pillanatra, amikor fény gyúlt az elmémben, hogyha ez a két prófécia egymáshoz van kötve, hát akkor ezért nem beszélnek egyikről sem.

Mert ha az egyikről beszélnének, akkor a másikról is kellene beszélni. A legbiztosabb mód, hogy el kell süllyeszteni mind a kettőt. És akkor az emberek újra az alagútban érezhetik magukat. De Isten a világosságot, a Bibliát azért adta nekünk, hogy tényleg megértsük az életet, megértsük Isten szándékait, és legfőképpen megértsük Jézus Krisztust. Azért milyen megdöbbentő, hogy a Bibliában van ilyen mondat, hogy: „Nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent”. Római levél 3. fejezet: Nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Megkérdezem Önöktől, hogyha mi nem keressük és nem értjük meg Istent, aki mindig tökéletesen működik, akkor mi várható, mit fogunk az életből megérteni? Hát a legtökéletesebb lényt nem értjük meg. Nem értjük meg a gondolatait, a szándékait, nem értjük meg, hogy hogyan akar bennünket megszabadítani, nem értjük meg, hogy miért adta az életét értünk, nem értjük meg, hogy hogyan akar kiszabadítani bennünket ebből a borzalmas önigazolásból, amiben élünk, ebből a sok-sok hazugságból, amivel körülvettük magunkat. Ha ezt nem értjük meg, akkor mit értünk meg?
Ugye, az életben először a nagy dolgokat kellene megérteni. Utána lehet majd a többi dolgot megérteni, ami a szakmánk, vagy a hivatásunk, de először a nagy dolgokat kellene megérteni. Miért is vagyunk itt, ezen a világon? Létezik-e élet, örök élet? Először ezeket a dolgokat kellene tisztába helyezni. Jézus Krisztus ismerete ezért minden ismeret fölött van. És Jézus Krisztusra nézve minden kijelentés számunkra döntő kijelentés.
És Jézus második eljöveteléről azért beszél kétszer annyit a Biblia, mert a megváltás műve a második eljövetellel lesz teljes. Jézus a megváltás művét diadalra vezette a Golgotán, de a megváltás műve csak akkor lesz befejezve, amikor Jézus az őt követőknek visszaadhatja az életet, mégpedig az örök életet. Az előtt nincs teljesség, nincs befejezés. Ezért minden szem erre a pillanatra szegeződik.
Ezért a Bibliának az utolsó könyve, a Jelenések könyve már a 14. fejezetben azt mondja, hogy: Láttam az ég felhőin ülőt, akinél ott volt egy éles sarló. Mert elhangzik a mondat, hogy a föld aratnivalója megérett, és ereszd neki a sarlót. Így látja Jézust jelképes formában, hogy eljön Jézus, és összegyűjti, mint amikor régen sarlóval a markot összefogták, learatták, kévékbe kötötték, tehát ez a régi bibliai jelképrendszer, hogy Jézus eljön, és összegyűjti azokat az embereket, akik élni akarnak, akik összhangba kerülnek az élet törvényeivel. Már a 14. fejezetben ott van. Akkor a Jelenések könyve miért áll 22 fejezetből? Ha már a 14. fejezetben ott van, hogy ereszd neki a sarlót?
Azért, mert a Jelenések könyve így szemlélteti, hogy a földi történelemnek a legválságosabb ideje a végidő. Jézus meg is esküszik a Jelenések könyve 10. fejezetében, erre a 2300 éves jövendölésre egyébként, hogy több idő nincs. Ezt így fordítják általában a Bibliák, hogy több idő nincs. De én azért hadd fordítsam le egy kicsit másképpen. Több haladék nincs.
Több kinyilatkoztatott időperiódus pedig nincs. A világ az 1840-es évektől kezdődően a történelmének az utolsó szakaszába érkezett. Most, amely történelmet mi élünk, ez a történelemnek a legvégső drámai szakasza. Azért olyan tragikus a mi történelmünk, mondja a Biblia, a végén, főleg a végén nagyon tragikus, mint ahogy a tragédiáknak is a végén van valami nagy tragédia, mert Isten ellensége pontosan tudja, hogy kevés ideje van hátra. Pontosan tudja, hogy ő nem fog válogatni az eszközökben, el akarja hitetni, ha lehet, a választottakat is. Mindent rombolni, mindenkit elámítani, mindenkit becsapni. Hát ezért csöpög a mi történelmi időnk a hazugságoktól, az ámításoktól. Ezért jajdul fel az egyik legnagyobb magyar költő, Vörösmarty Mihály, hogy: irtózatos hazugság mindenütt. Ez a Gondolatok a könyvtárban c. versében van.
Irtózatos hazugság mindenütt. Ezért éljük most a tömegmanipuláció korát, ezért csapják be az embereket reggeltől estig. És az emberek önmagukat is. Hogy mondta a német bölcselő: Ha másokat százszor csapunk be, ezerszer önmagunkat. És igaza van. Az emberi történelem az utolsó, drámai szakaszába érkezett. És Isten erről a szakaszról mond a legtöbbet a Bibliában. Már a 14. fejezetben megjelenik Jézus, mint aki az ítélet befejezéseképpen összegyűjti az övéit, a 15. fejezet még visszatekint a hét utolsó csapásra, a 16. fejezet leírja ezt a hét utolsó csapást, a 17. fejezet visszatekint, hogy az emberiség világegységet, igen a globalizáció benne van a Jelenések könyve 17. fejezetében.
Az emberiség egy célt lát maga előtt: egyesülni. Megmenteni a világot azzal, hogy politikai rendszerek vallásokkal, egyházak állami szervezetekkel fogjanak össze, mert az embertömegek kritikus állapotban vannak, a fiatalok előtt nincs életcél, és az emberiség csak ebben gondolkodik, hogy az összefogásban lesz az erő. Az összefogás menti meg a világot. És erre mondja ki a Biblia azt, hogy hirdessük, a keresztények hirdessék, hogy Isten előtt a világ összefogása elesett. Isten azt mondja, hogy a világ összefogása csak siettetni fogja a tragikus végkifejletet.
Gyerekekhez, alsó tagozatba szeretek legjobban járni, meg óvodákba. És nyolcéves gyerekektől megkérdeztem Miskolc környékén: Gyerekek, sok önző ember össze fog fogni. Mi lesz ebből? Ugye önzetlenség? Ha a sok mínuszt összeadjuk, ebből ugye plusz jön? Senki nem hiszi el nekem a gyerekek közül. A felnőttek közül pedig majd mindenki elhiszi. Hogy lehet ez?
Pilinszky János mondja az egyik versében, hogy
„gyermekkorunkban meg kellene halnunk, tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, de mi tovább élünk, toldozgatva-foldozgatva a jóvátehetetlent”.
Nagy igazság, ugye? Kivéve egy embertípusra, aki hitre jut. Mert a hitre jutott embert nem lehet elámítani. Miért nem lehet elámítani a hitre jutott embert? Mert a hitre jutott ember jobban hisz a Bibliának, mint a világ összes tudósának vagy politikusának. És ha a Biblia azt mondja, – 2000 évvel ezelőtt megjövendöli a Biblia, – hogy az emberiség az összefogásban látja a világ megmentését, a Jelenések könyve 17. fejezetében ott van a világösszefogás. Félelmetes látványban, látomásban állítja Isten elénk, hogy milyen lesz ez a világösszefogás.
Politikai rendszerek vallásfelekezetekkel hogy fognak összefogni, és hogy próbálják lerészegíteni a népeket. Hogy van megoldás, hogy lesz megoldás. És hát most egy ilyen emberiség sorai között élünk.
Fülep Lajos, aki szintén sokat élt Zengővárkonyban meg ezen a vidéken, már 100 évvel ezelőtt megírta, hogy a modern kornak mi a legnagyobb problémája. Fülep Lajost különben én ezért becsülöm, nem másért. Hogy ő meg merte írni, amit senki nem mert, hogy a modern kornak mi a legnagyobb problémája.
A kényelemszeretet.
Az emberek nagyon szeretik a kényelmet, ha kiszolgálják őket, fizikailag, lelkileg, és ezért a tömegek mindent elfogadnak. Miért örülnek az emberek a vásárlásnak, a szupermarketeknek, a fogyasztói társadaloménak? Ezer száj bírálja a fogyasztói társadalmat, hogy borzalmas, hogy hova zülleszti le az emberiséget, mégis az emberiség, mintegy zarándokutakat tesz minden nap vagy minden héten jó néhányszor.
Miért? Mert a kényelem lett a mi korunknak az istensége. Fülep Lajos 100 évvel ezelőtt leírta, hogy a kényelemszeretet miatt az emberek nem akarnak majd dolgozni, nem is szeretnek majd dolgozni, hogy az emberek várják a készet, várják a könnyen megszerezhetőt, várják azt, hogy akadály nélküli legyen, hát éljünk, éljünk, hát úgy kell élni, hogy semmi küzdelem, semmi erőfeszítés. Szenvedés? Ugyan kérem! Messze ívben elkerüljük. Még az anyai kínok szenvedését is. Hát egy ilyen emberiséget valaki a kisujja köré tud csavarni. Amikor diák voltam, gimnazista voltam, mindig azt hittem, hogy a legerősebb itt a földön az emberiség. Most már idősebb fejjel azt mondom, hogy a leggyengébb láncszem itt a földön az emberiség, a tömegek.
A legerősebb láncszem meg te vagy. Te, aki hiszel Isten szavának, te, akit megerősít az Isten, hogy igen, lesz Isten szerinti megoldás, de csak azoknak, akik gondolkoznak, elfogadják Isten segítségét, hagyják, hogy Isten megváltoztassa őket, és akik valóban élni szeretnének és az örökkévalóságban minden igaz emberrel együtt szeretnének élni. Két út van a mostani emberiség előtt. Ezt Jelenések könyvéből tanulhatjuk meg, mi ez a két út.
Az egyik út a világegység, a globalizáció,
a másik út, amit a Biblia mond, a megtérés, az Istenhez való megtérés. És az Istenhez tért embert Isten személyesen fogja megvédeni egy olyan időszakban, amelyről én azt mondanám, hogy világomlás idejét éljük. Amikor omlásveszély van, azért kockázatos a dőlő fal körében tartózkodni. A világ összeomlik. De Isten meg fogja védeni, és azokra nem omlik rá a világ, akik az élet törvényeivel összhangba kerültek.
A Jelenések könyve 18. fejezete egyébként az egész európai egységnek és az egész világegységnek az összeomlása. Benne van a Jelenések könyve 18. fejezetében, hogy a pénzvilág, hogy a bankárvilág, a kereskedővilág és még a művészvilág is, hiszen ne tessék elfelejteni, hogy ma az embereket nemcsak a pénzzel kábítják.
Kábítják pl. a zenével is. Vagy amit zenének neveznek. Kábítják az ún. művészetekkel, amiket ma művészeteknek neveznek.
Én pl. azért jöttem el a Magyar Tudományos Akadémiáról, mert én nem nevezem művészetnek azt, amit hovatovább már az Akadémián is művészetnek neveznek. Nem nevezem művészetnek az obszcenitást, nem nevezem művészetnek az exhibicionitást, nem nevezem művészetnek azt, amikor valaki, az akadémiai székfoglalójában egy író csak szexuális kérdésekről tud beszélni. Ezt nem nevezem művészetnek. Nagyon nagy ajándék Isten részéről a szexualitás, de ha valaki azzal nem tud intim módon bánni, nem hiszem el, hogy becsüli. És amikor művészet címén mindenről, mindenhogyan, mindenkor lehet szólni, és ezt még meg is tapsolják, azt mondom, hogy nekem itt mi keresnivalóm van? És 11 év után azt mondtam, hogy viszontlátásra Magyar Tudományos Akadémia, mert én irodalomnak és művészetnek nem fogom azt nevezni, ami az én lelkiismeretem és meggyőződésem szerint nem az.
A Bibliában is vannak félelmetes történetek, hogy pl. Potifárné hogy akarja megszerezni Józsefet. Tessenek elolvasni Mózes 1. könyve 41. fejezetében, hogy József hogyan beszél Potifárnéval, aki őt meg akarja szerezni.
Ezt a mondatot soha senki ne felejtse el, hiszen mindenkinek az életben lehetnek kísértései, problémái. Azt mondja József:
„A te férjed mindenét rám bízta, az egész vagyon fölött gondviselővé tett, csak egyvalakit tiltott meg tőlem, ez te vagy. Hogyan követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Istennel szemben?”
Nem azt mondja, hogy te gonosz némber vagy, azt mondja, hogy én hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot. Tetszenek érezni, hogy az igazság és a szeretet hogyan fonódik össze? Ebből az egy mondatból többet tanultam, mint a romantika óta eluralkodó összes ilyen szerelmesnek nevezett regényből, versből, drámából. Mert benne van az igaz viszonyulás az Isten egyik legnagyobb ajándékához. A Munkácsy vetítésen is azért szoktam mindig mondani, hogy szegény Munkácsy, egyetlenegy, egyetlenegy rossz lépésének köszönheti a halálát, amit 13 évesen szerzett be.
És mondom is az iskolákban, hogy gyerekek, vannak dolgok, amiket egyetlen egyszer sem szabad elkövetni az életben. Pl. az Erzsébet-hídról soha ne ugorjatok a Dunába. Rendben van? Ezt mindenki megígéri, állítólag meg is tartják. nem sok ilyen híradás van, hogy az Erzsébet-hídról, mint az Arany János látomásában a Margit-hídról beleveszekednek az emberek a Dunába. Vannak törvények a nemek közötti kapcsolatokra is, és hogyha egyetlen egyszer is megsérted ezt, messzire ható következményei lesznek nemcsak másokra, de főleg magadra nézve. Érdemes a tűzzel játszani?
Kedves hallgatók, ilyen könyv a Biblia. Annyi mindenre tanít meg bennünket, így mondja Jób könyvében a 35. fejezet: „Többre tanít bennünket Isten a mezei vadaknál.”
Hát a mezei vadakat mire tanítja az Isten? Az ösztönükön keresztül tanítja őket, hogy mit hogyan kell. Az állatvilág viszonylag normálisan működik. Kivéve mondjuk a ragadozóknak az elfajult természetét. Na de az állatvilághoz képest az embervilágban micsoda zűrzavar van! Mert az ember nem hagyja tanítani magát. Hát Isten többre tanít bennünket a mezei vadaknál és az ég madarainál, mondja. Azt mondja itt a Biblia, hogy az emberek az erőszak miatt kiáltoznak, és a hatalmasok karjai miatt panaszkodnak, hogy nem jól élek, elveszik a pénzemet, nagyon nehéz, nagyon rossz, minden nagyon rossz. Itt görnyedezek, és gürcölök az életben.
Egy se mondja, hogy hol van az Istenem, és egy se mond hálát az Istennek, mindig csak panaszkodnak a más emberek elnyomása miatt. Mondja Jób 4200 évvel ezelőtt. Kedves hallgatók, aki a Bibliát kézbe veszi, komolyan veszi, komolyan veszi Jézus kijelentéseit, Jézus eljöveteleit, biztos, hogy más emberi életet fog élni. De ezt ne nekem tessék elhinni.
Saját maga, mindenki saját maga tapasztalatából jusson el arra a meggyőződésre, hogy a Teremtőnk szava az a halotti állapotból fel tud támasztani bennünket. Mindenki életében ez a feltámadás ez végbe mehet. Feltámadt emberek lehetünk itt a földi életben. Mert ez is bibliai szóhasználat, hogy a bűn fogságában mi tulajdonképpen a halál életét éljük, mi egyáltalán nem vagyunk magunknál. Akkor, amikor feltámadunk, megismerjük Krisztust, és ezeket a bizonyosságokat megismerjük. Mert ezek bizonyosságok, ez 2×2=4. Itt nem lehet mellébeszélni. Itt valóban csak egyvalamit lehet megakadályozni, hogy az emberek ne olvassák. Kérem Önöket, hogy ne adják meg magukat ennek, hogy ne olvassák.
Nyissák meg a Bibliát, és kezdjék olvasni, és ami irodalmat még e mellé teszünk, ezt nem a Biblia elébe tesszük, csak nagyon a háttérbe, mert pl. fiataloknak azért szoktam az előbb idézett József történetéről szóló könyvet ajánlani: Isten küldött egy embert. Ez Józsefnek a Biblián alapuló élettörténete. A világösszefogáshoz ezért ajánlom ezt a kis füzetet, amit több mint 20 éve megjelentettünk már. Ha úgy tetszik ez a füzet is próféciát mond: Mi az ökumenizmus? Ami előttünk van, ez a nagy világösszefogás, a vallások megélénkülése, keresztény egyházak és államoknak az itt Magyarországon való döbbenetes összefonódása. Kérem, olvassák el. Egy-két óra alatt el lehet olvasni, hogy mi van ennek a hátterében, és a Biblia erről mit mond. Vagy amit Jézus mondott a példázataiban, hogy az egész emberi életet megvilágította. Itt van a Krisztus példázatai c. könyv. De aki a tíz vázlatpróféciát csak vázlatszerűen, csak a Bibliának a prófétikus csontvázát meg akarja ismerni, itt van A Biblia tíz vázlatpróféciája.
Kedves hallgatók, biztosak lehetnek abban, hogyha én festőkről fogok a jövőben beszélni, olyan festőket fogok majd útba ejteni, akik habár évszázadokkal ezelőtt éltek is, de van mondanivalójuk a mi számunkra. Michelangelo is és Rembrandt is élőbb, mint valaha. És lám ezek a festők alkalmat adnak arra, hogy sok mindent szóba hozzunk, amit egyébként még a templomokban sem hoznak szóba. De nem is akarom ezeket a hasonlításokat folytatni, én arra kérem Önöket, hogy tessenek úgy elővenni a Bibliát, hogy napokig egy-egy könyvet teljesen elolvasnak. És valóban ízlelni azt, hogy milyen az Isten beszéde, ami tiszta, átlátható, ellenőrizhető és életadó, amiből erő támad.
Köszönöm a figyelmet.

Mondja el a véleményét!