Próféciák korunkról

Január végén Dr. Reisinger János irodalomtörténész három előadást tartott a pécsi Tudásközpontban időszerű témákról: az iszlám, a jelenlegi Európa és az Amerikai Egyesült Államok szerepe a bibliai jövendölések tükrében. Folytatásként újabb három előadásra várjuk Önt szeretettel.

A Biblia és a Korán összehasonlítása miért fontos kérdés?

Az iszlám hívei a Koránt szent könyvnek tartják, és azzal érvelnek, hogy amit a zsidóság nem hajtott végre az ószövetséggel, valamint a kereszténység sem az újszövetséggel, azt a Korán valósítja meg, egyetlen emberen keresztüli kinyilatkoztatásként.

A Bibliát 1600 éven át mintegy 40 szerző jegyezte le és egységes gondolatrendszert alkot, mind a mai napig ellenőrizhető módon. A Korán Jézus Krisztus kereszthalálát kifejezetten tagadja. Pascal Gondolataiban írta, hogy minden vallás magának tulajdonítja a kizárólagos igazságot, ilyen alapon nem hisz egyikben sem. A Bibliában található isteni jövendölések beteljesedését, különösen az idői próféciákat viszont magunk is nyomon követhetjük.

Mit jelent a modern kori ökumenizmus?

Az oikumené görög kifejezés az egész lakott földet jelenti. Ez az mozgalom ugyanis nem csupán a keresztény vallások egységét szorgalmazza, hanem minden létező vallás közös nevezőre hozásától várja a földi történelem jobbra fordulását. Egységet kíván létrehozni az iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus, a törzsi vallások, de még a New Age különböző irányzatai és a kereszténység között is. A Bibliában erről is találhatunk nagyszabású jövendölést a Jelenések könyvének 17. fejezetében.

Négyszáztíz évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejezte be Károlyi (Károli) Gáspár tudós reformátor, gönci (Abaúj megye) munkatársaival , a legfontosabb XVI. századi magyar nyelvemlék, a Vizsolyi Biblia nyomtatását.
Képünkön a Vizsolyi Biblia egyik eredeti példányának első oldala. MTI Fotó

Miképpen kapcsolódik ehhez Jézus második eljövetele?

A feszültségek nemzetek között, de az Istennel és emberekkel nem megbékélő egyes emberek szívében is felgyülemlő indulat és harag belátható időn belül végezne az élettel. Ezért az ökumenikus mozgalommal szemben hangoztatott bibliai választ szerint Jézus második eljövetelével úgy avatkozik közbe, hogy az örök élet jogát adja megváltottainak, amiképp erre az evangéliumokban többször is részletes ígéreteket tett.

Milyen reménységet nyújtanak a bibliai jövendölések ma nekünk?

Biblia mindig a reménység könyve volt. Ma is az. Olcsó reménység helyett azonban főleg azoknak, akik gondolkodnak és életük problémáit kérdés tárgyává teszik, Istentől várva megoldást. „Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, aki keresi őt” – int Jeremiás próféta 2600 éve. Jézus sokat ismételt szavai szerint ma van-e fülünk a hallásra?

Reisinger János az irodalomtudomány kandidátusa. 33 éve járja az országot bibliai, irodalmi és művészettörténeti előadásokkal. Mintegy 30 könyv és füzet írója, előadásai hozzáférhetők: www.sola.hu, www.bibliacentrum.hu, www.eletadotv.hu, www.kerak.hu

 

Mondja el a véleményét!