Pascal és az igaz vallás (súlypontban a bibliai jövendölések)

Egy előadás  a BIBLIAI jövendölésekről.

Az irodalomtörténész szerint a Jövendölések könyve pontosan ír az iszlám vallás térhódításáról

Az iszlám mai szerepéről tartott érdekfeszítő előadást 2016-ban Szombathelyen a bibliai próféciákat elemezve dr. Reisinger János irodalomtörténész. Megtudtuk, szerinte nem az iszlám, amitől ma félnünk kell. Azt azonban, hogy ki, miben hisz, mindenki maga dönti el, hiszen a hitünk lehetőséget ad nekünk a választásra.

Az irodalomtörténész a bibliai jövendöléseket vette górcső alá. Egyet már az előadás elején leszögezett: aki hallott a jövendölésekről, az nyugodtan alhat, hiszen pontosan tudja a válaszokat. Kiemelte, a Biblia nem tartalmaz jóslásokat, az csak a pogány világban létezik. Próféciák vannak benne, jövendölések, melyek elindulnak egy bizonyos időpontból és megmutatják, hogy milyen események követik egymást. Ezt követően feltette a kérdéseket az iszlám vallás pályafutásával kapcsolatban, melyekre a történelemkönyvekből ismerhetjük már a válaszokat!

Dr. Reisinger János az időpróféciák alapján végigvezette a történelmet az iszlám megszületésétől egészen a török birodalom összeomlásáig

Fotó: Szendi Péter

– Mintegy 25 éve kutatom a Jelenések könyvét – folytatta dr. Reisinger János. – Amikor hozzánk közel értek a benne megjövendölt események, akkor azt éreztem, hogy a gondolkodóknak biztos irányvonalat mutathat. Ám csak abban az esetben, ha az olvasó szán rá időt és energiát, hogy részletesen megismerje a szerkezetét, a tagolását. Én ebben próbálok az emberek segítségére lenni. Aki végigolvassa ezt a könyvet, Jézus Krisztus kijelentéseivel szembesül. A Biblia a megváltásról, és a Megváltóról szóló kinyilatkoztatás, különösen a négy evangélium, amelyek Jézust mutatják be. A Jelenések könyvében azonban ennél többet kaphat az olvasó. Közvetlenül Jézustól származó látomásokat és üzeneteket. Az evangélium és a jövendölések szerves összekapcsolódása jelenik meg előttünk.

– A Jelenések könyve tele van szimbólumokkal – emelte ki dr. Reisinger János. – A jelképeket azonosítani kell, így tudjuk megérteni az üzenetüket. A Jelenések könyve csapássorozatokról beszél. Benne van az is, hogy a hetedik századtól Európát hosszan elnyúló csapássorozat érte. Az iszlám vallás ekkor jött létre. Mohamed próféta 622 és 632 között, 10 év alatt szinte teljesen megfordította a világ menetét.

Az utóbbi évtizedekben az iszlám hitű emberek aránya nagymértékben megnőtt az Európai Unión belül, főként az utóbbi hónapokban. Dr. Reisinger János szerint a Bibliában már vannak jövendölések az iszlámról és arról is, hogy mitől kell és mitől nem kell tartanunk. Az ő olvasatában a Biblia szerint korunkban nincs meghatározó szerepe az iszlámnak

A Vatikáni Statisztikai Hivatal jelentése 2006-ban a vallások létszámáról.

Az irodalomtörténész feltette a kérdést, ez vajon isteni vagy démoni beavatkozás volt-e! Hiszen néhány év alatt jött létre egy nagyon erős vallás, mely az addig egymással szemben álló arab törzseket is képes volt egyesíteni. Félelmetesen erős, hódító vallás született, mely évszázadokon keresztül leigázta Európát. Ha Bécsnél nem állítják meg őket, akkor Európa történelme is iszlám történelem.

– Ezeket az alapvető kérdéseket a Biblia felveti – hangsúlyozta dr. Reisinger János. – A könyv 8. fejezet 13. része a démoni erők megjelenését jövendöli meg. A Bibliában vannak időpróféciák, amelyeknek bekövetkezését pontosan ki lehet számítani. Nekem például nehéz elhinnem azt, hogy az írni és olvasni nem tudó Mohamedet bízza meg Allah, hogy írja le Isten kinyilatkoztatását. A vallás hívei ma is azt mondják, hogy a Korán jobb, mint a Biblia. Én ilyenkor nem vitatkozom, csak halkan megjegyzem. A Biblia 66 könyvből áll, 40 szerző jegyzi, ellenőrizhető több forrásból is. A Korán egy szerző műve, nem tudom ellenőrizni, hogy amit leírt, tényleg úgy történt-e.

Istenre hivatkozva már sok embert becsaptak. Jövendölések csak a Bibliában vannak, más vallásban nincsenek próféciák. Melyik vallás igaz, ha mindegyik azt vallja, hogy igaz?

Pascal szerint csak az, melyben beteljesült jövendölések vannak és tudom ellenőrizni a hitelességét. Olyan Istent nem lehet kitalálni, aki előre látja és el is mondja a jövőt.

Az irodalomtörténész az időpróféciák alapján végigvezette a történelmet Mohamed látomásától, az iszlám megszületésétől kezdve a vallás elterjedésén és hódításain át egészen a török birodalom összeomlásáig. Meddig tartott ez? A Biblia szerint korunkban nincs meghatározó szerepe az iszlámnak. Hatalma és döntő ereje a 19. század elején véget ért, de mint vallás megmaradt.

Bajdó Bettina

Mondja el a véleményét!