Međugorje – és hasonlók – a mariológia tükrében

A csodás Mária-jelenések, szentek „csodatettei”, vértanúk  és az ezek köré  fonódott kultuszok minden időben a kérdőjelek sokaságát generálták a hívő és a nem hívő lelkekben egyaránt. Mi lehet oka, hogy az  „egyház”, mérhetetlenül óvatosan és akár sok évtized (évszázad) alatt sem nyilatkozik az esetekről. Az egyetlen erre illetékes a Hittani Szent Kongregáció,( leánykori nevén Szent Inkvizíció) is kivár sok időt, és még akkor sem szól, nem tiltakozik, ha a tudomány, vagy egyéb kényszerítő tények súlya kikényszerítené a helyreigazítást.

San Gennaro folyékonnyá vált vére a Milánói püspök kezében tartott ereklyetartóban.

Megfigyelésem szerint ez a titokzatosság inkább kedvez a hívek megtartása (félre)vezetése terén, mintha tiszta víz lenne a pohárba töltve. Ezzel a ködösítéssel és látszólagos távolságtartással meg lehet oldani a búcsúk, a jelenések, a csodás gyógyulások, egyszóval a misztika ködével körülvett egyházi felépítmény különleges voltát. És azt az igényt is egycsapásra, hogy olyan esetekben, ahol idők folyamán a hamisítások, a bizonyítható mellébeszélések és csúsztatások nyilvánvalókká lettek, ne történjen meg a kiábrándulás, az egyháztól való elfordulás.

Mindenki kapja meg, amire igénye van és éljen abban a tudatban, hogy hite jó alapokon nyugszik. A páli tanácsot – Vizsgáljatok felül mindent! –  immel-ámmal művelik, de nem történik semmi sem, ami a már megszerzett tömeget szétszórná. Lásd  Milánói csoda San Gennaro  évente cseppfolyósodó vérével, Pio atya stigmái, Torinói lepel, Fatima, Lourdes… stb. (Dénes Ottó)

Vizsgáljatok felül mindent! – Međugorje a mariológia tükrében

A Szűzanya nem jelent meg Međugorjéban – szögezte le Ratko Perić, a mostar-duvnói egyházmegye püspöke február 26-i közleményében. A nyilatkozat kapcsán parázs vita indult olvasóink között. Kovács Zoltán mariológust arra kértük, ossza meg gondolatait a kérdésben.

„Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg” – buzdít Szent Pál apostol (1Tessz 5,21). A Međugorjéhez fűződő rendkívüli jelenségekkel (jelenésekkel, üzenetekkel) kapcsolatban számos kérdés merül fel a katolikus hívekben és az Egyháztól távolabb állókban egyaránt. Személyes meggyőződések, hallomások alapján formált vélemények kereszttüzében nemegyszer szenvedélyes viták is kialakulnak: valóban megjelent-e, megjelenik-e rendszeresen a Szűzanya Međugorjében, és hitelesek-e a neki tulajdonított üzenetek?

A međugorjei – és egyéb hasonló jelenségek – vizsgálata a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik. Hitelességükről hivatalos nyilatkozatot mástól várni nem szabad. A Jugoszláv Püspöki Konferencia 1991-ben az úgynevezett Zarai nyilatkozatban várakozó álláspontra helyezkedett, kimondva, hogy a helyzet addigi értékelése szerint e jelenségekre a non constat de supernaturalitate megállapítás vonatkozik, vagyis az, hogy nem állapítható meg természetfölötti mivoltuk. Ez nem tévesztendő össze a constat de non supernaturalitate ítélettel, amely azt mondja ki, hogy a jelenségeknek egyáltalán nincs természetfölötti jellegük. A međugorjei jelenségeket vizsgálni hivatott római dikasztérium a mai napig nem fogalmazott meg hivatalos állásfoglalást e kérdésben.

A cikk folytatása ITT. Olvassuk tovább!

http://www.magyarkurir.hu/hirek/vizsgaljatok-felul-mindent-me-ugorje-mariologia-tukreben

2017. március 8.

Mondja el a véleményét!