Varázslók, mágusok, spiripiszkos technikák és a politika

Spirituális háború a Fehér Házért

Michael M. Hughes wicca-pap, a „mágikus ellenállás” vezetõje.

Idézet a Bibliából.”Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.” (Jelenések, 16.14.) Máté 24:24 „Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a választottakat is.”

Mágusok tömeges szeánszot hirdettek Trump megbuktatá­sára

A különböző okkult praktikák használata már az egykori Szovjetunió, később pedig Oroszország vezetőitől . A parapszichológiai hadviselés a hetvenes-nyolcvanas évek óta kitört a titkos intézetekből, és „demokratizálódott”. Ennek egyik jele, hogy a közösségi platformokon az elmúlt hetekben meghirdették a „mágikus ellenállási mozgalom” megszervezését.  A főáramú médiát is bejárta a hír, hogy egy ismert amerikai wicca-mágus, Michael M. Hughes felszólította az amerikai profi boszorkányokat, mágusokat és wicca-papokat, fogjanak össze Donald Trump megbuktatására.

Hughes azt kezdeményezte, hogy havonta egyszer, egyeztetett időpontban és módszerrel alkalmazzanak tömeges úgynevezett „megkötözés-rituálét” az elnök eltávolítására. A kezdeményezők külföldi „szakemberek”, boszorkánykörök és amatőr okkultisták csatlakozását is várják, akiknek részletes leírást adnak, mikor, mit és hogyan csináljanak. Hughes a szellemvilág démonainak a mozgósítására a „fogyó hold éjszakáját” tartja a leghatékonyabbnak, méghozzá pontban éjfélkor. Az első tömeges rituálét február 24-én tartották, New York-i idő szerint 24.00-kor. A cél az, hogy egyszerre, egyetlen időpontban a „lehető legnagyobb energiát fókuszálják a kijelölt célra”.

Kommentár: Döbbenetes hasonlóságot lehet fölfedezni ennek a gyertyás szertartásnak, a Katolikus egyháznak ugyanerre a célra kifejlesztett módszerével.  Idézet a „Bűnös búcsú” c. HVG  cikkből.

„A mindmáig érvényben lé­vő tridenti átkokkal kapcsolatban fontos megje­gyezni, ezek nem pusztán az alapvető protes­táns hitelvek elítélését jelentik, hanem kifejezet­ten az adott hitelveket valló emberek személyé­re irányuló átkok. Hogy mennyire, azt a kapcso­lódó szertartás mutatja. Mise keretében, harang-zúgás közepette, az illetékes püspök vezetésével, számos pap közreműködésével folytatták le. A főoltár előtt, teljes liturgikus díszben, a püspök vezetésével felsorakozott papok mindegyike égő gyertyát tartott a kezében, amely a kiátkozott személy(ek) lelkét, szellemét jelképezte. Az égő gyertyákat a püspök vezetésével úgy kellett egy­szerre a földhöz vágniuk, hogy azok mind ki­aludjanak.

Miután így végeztek az illető(k) lelké­vel, szellemével, a miseszertartás keretében a ki­átkozott személy(ek) testét helyezték átok alá, romlást, bomlást, pusztulást mondva ki rá tető­től talpig.” 

Megj. Jézus szeretetét és a bűnösökhöz lehajló irgalmát nyomokban sem tudtam felfedezni sem a katolikus, sem a Wicca szertartásban. 

. A mágikus rítust mindaddig négyhetente megismétlik, amíg Trump nem távozik, vagy nem válik képtelenné hivatala betöltésére. A rítushoz alkalmazott eszközök és varázsigék között vannak, amelyeket a szervezők vuduszertartásokból vettek át, de felhasználnak évszázados szabadkőműves átokformulákat is. Arra kérik a csatlakozókat, hogy az általuk leg- előnytelenebbnek gondolt Trump-fotót vágják ki, és „egy kihunyó gyertya utolsó lángjánál égessék el, hogy a kanóc lobbanásával minden erő elszálljon Trumpból és embereiből”.

Morvay Péter 2017. 03.03. (XXI/09)

Mondja el a véleményét!