Egyedül üdvözítő

A protestantizmus nagy „bűne”,hogy EGYHÁZNAK meri magát nevezni. Ha a meghonosodott – bár nem reális – kifejezést és írásmódot kizárólagosan kisajátítja egyik keresztény felekezet,esetlegesen a létszámára építve, abból automatikusan következik, hogy a többi(ek) már nem használhatják.Olvasásra ajánlom egy katolikus teológus,  Hans Küng: A katolikus egyház története c. kiváló művét. Elolvasása után megértjük, hogy a szerző miért kapott szájzárat és miért „persona non grata” saját szeretett és védett egyházában.(Dénes Ottó)

Vatikán: nem egyházak a protestánsok

Kizárólag a Római Katolikus Egyház Jézus Krisztus egyetlen és igaz egyháza – szögezi le a Vatikán által a héten megjelentetett nyilatkozat. A dokumentum szerint a többi felekezet „fogyatékos”, mivel nem ismerik el a római pápa tekintélyét. A nyilatkozat röviddel azt követően jelent meg, hogy a Vatikán a latin nyelvű miserend szerepét is hivatalosan felértékelte.

A101A hittani kongregáció által kiadott 16 oldalas nyilatkozat szerint a protestáns felekezetek a leginkább „sérültek”. A Vatikán ezen hivatalos álláspontja szerint még az „egyház” megnevezés is „nehezen értelmezhető” a protestáns közösségek vonatkozásában. Ez a dokumentum megerősíti azokat a téziseket, amelyet az akkor Joseph Ratzinger által irányított hittani kongregáció 2000. szeptember 5-én kiadott „Dominus Iesus” pápai nyilatkozata tartalmaz. A protestáns felekezetekkel kapcsolatos radikális állásfoglalásra a nyilatkozat szerint azért volt szükség, mert számos katolikus teológus korábban félreértette a Vatikán ezzel kapcsolatos álláspontját.

A szöveg a „reformációból eredeztethető egyházi közösségek” elnevezéssel különbözteti meg a protestáns és az anglikán felekezeteket az „igazi egyháztól”. Ennek ellenére Augusztin di Noia, a Hittani Kongregáció helyettes titkára szerint a nyilatkozat célja nem az volt, hogy csorbítsa az ökumenikus dialógus iránti katolikus elkötelezettséget, csupán a „katolikus identitás” megerősítéséről van szó.

A protestáns felekezetek egységesen elítélték a vatikáni nyilatkozatot. „Felmerül bennünk a kérdés, hogy valóban mindannyian a kereszténység egységéért imádkozunk-e” – fogalmazott a több mint 100 országban 75 millió protestáns hívőt tömörítő Református Világszövetség nyilatkozata.
Az anglikán egyház is megdöbbenéssel reagált a nyilatkozatra, amely szerintük a nem katolikus egyházak vélt „hiányosságait” kihangsúlyozva komoly akadályt gördített az ökumenikus mozgalom elé.

„A dokumentum kommentárja szerint »a katolikus ökumenizmus paradoxon«. Paradox álláspont a katolikus egyház részéről azt kommunikálni ökumenikus partnerei felé, hogy a keresztényeknek vissza kell térniük az »igaz katolikus egyházhoz« és hogy valójában csak Római Egyház rendelkezik Krisztus egyházának »teljes identitásával«, az összes többi közösség »fogyatékos«” – visszhangozza egyházának felháborodását Gregory Cameron, az anglikán egyház ökumenikus követe.
David Phillips anglikán lelkész szerint a pápai dokumentum „semmilyen újdonságot nem tartalmaz”. Phillips szerint a nyilatkozatból egyértelműen látszik, hogy a Vatikán saját hataloméhsége által miként szakította darabokra a kereszténységet. A vatikáni álláspont szerint ugyanis ahhoz, hogy egy felekezet „igaz egyház” legyen, szükséges azt az „elképesztő” tézist elfogadnia, miszerint a római pápa Péter apostol örököse és Krisztus földi helytartója.
„Sem a Biblia szövege, sem a történelmi tények nem támasztják alá ezeket az állításokat, amelyek a múltban nemcsak megosztották a kereszténységet, de az inkvizíció alapját is képezték” – fogalmaz Phillips.

Pátkai Mihály

Mondja el a véleményét!