Bigottság, vagy hiteles protestantizmus?

Ahogy közeledünk a Lutheri reformáció 500. évfordulójához (1517 okt.31 – 2017 okt. 31) egyre erősebben hangoznak kritikai észrevételek, amikben elsősorban az amerikai protestáns vezetők és a római pápaság  összefonódásairól olvashatunk. Illetve a nyomtatott és a képi média felületein láthatunk, mintegy élőkép gyanánt illusztrálva egy könyvet.

A nagy küzdelemcovers_212835 nem más, mint Krisztus és Sátán harca. Senki sem lehet közömbös ebben a küzdelemben, hiszen minden nap, az életnek szinte minden helyzetében döntenünk kell Krisztus és Sátán – a nagy küzdelem két fővezére között.  A könyv Kr. u. 70-től, Jeruzsálem pusztulásától egészen Jézus második eljöveteléig mutatja be az eseményeket. Eddig mintegy 35 nyelven, több, mint 10 millió példányban jelent meg.

http://igemorzsa.hu/e_g_w_konyvek/nagy_kuzdelem/tartalom.html

A könyv 1888-ban íródott, amikor az USA-ban már készülőben volt az első un.”vasárnap törvény”. A szerző (E.G.White) a bibliai történelemmel foglalkozó  könyv-sorozat utolsó kötete gyanánt összegezte mindazt, amit a Szentírás olvasása révén megismerhet az olvasó. A mai modern kor egyre gyorsuló ütemben  igazolja  vallási/politikai téren, amit Ellen G. White a XIX. század utolsó negyedében – mintegy prófétai előrejelzés és elemzés – gyanánt közzétett a Nagy Küzdelem című könyvben. Vessünk egy pillantást a Nagy küzdelem c. könyv egyik fontos gondolatára. A pápai hatalom és az USA protestánsainak legújabb-kori történetére:

 A PROTESTANTIZMUS ÉS A KATOLICIZMUS EGYETÉRTÉSBEN MŰKÖDIK
  
  Hogy a római egyház hogyan tudja felmenteni magát a bálványimádás vádjától, nem láthatjuk… És ez az a vallás, amelyet a protestantizmus kezdettől fogva oly nagy jóindulattal néz, és amely végül a protestantizmussal egyesül. Ez az egyesülés mindazáltal nem a katolicizmus változásának eredménye, mert Róma sohasem változik. Róma csalhatatlanságot állít. A protestantizmus az, ami változni fog. A részéről történő szabad eszmék elfogadása a katolicizmussal való meleg kézszorításhoz vezet. – RH June 1, 1886.

Amerikai hívő lelkek által készített kisfilm kb 20 percbe sűrítve ad át aktuális tanulság-levonást a pápaság és a protestantizmus közeledésének, a Biblia utolsó könyvében (Jelenések 13) olvasható megvalósulásáról.

Mondja el a véleményét!