Európa kifakadt a médiatörvényre

Egy “vidéki” nagyváros napilapja élve a szabad sajtó lehetőségével, egy kicsit kitekintett Európába, miként néznek ránk, kis félázsiai országocskára. Vihar egy pohár vízben? Mi vár(hat) ránk, ha átlépjük az új év küszöbét? A teljes – kommunikációs – anarchia? Vagy ellenkezőleg, valamiféle középkori hagyomány újraélesztése?? A jól bevált (titkos?)  feljelentések világa, ahol elég az éj leple alatt becsúsztatni a Dominikánus kolostor kapuján lévő kis ládikába az irigyelt, vagy utált szomszédról felírt szösszenetet? Az eljárás korrektségét az akkori hatalom (egyházi és világi karöltve) “garantálta”. Nos erre kényes Európa? Miért, hát nem ezt hagyta ránk (is)? Hogy “ott” már valódi szabadság van, ahol mindenki azt ír/mond, amit akar? Lássuk a cikket!
Mottó: Idézni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes! (József A. után szabadon) 008_thumb
Diktátornak és hazudozónak nevezték tegnap Or­bán Viktort vezető euró­pai politikusok és újságok a hétfőn elfogadott médiatörvény miatt. Az EBESZ és az Európai Bizottság is aggódik.
Gyükeri Mercédesz – Vég Márton:  Felháborodással fogadta a nem­zetközi közvélemény az új ma­gyar médiatörvényt. A hétfőn el­fogadott szabályozást az európai mértékadó sajtóban is élesen kritizálták. Az Orbán-kormány számára a legnagyobb pofon, hogy Angéla Merkel német kan­cellár is óva intette Magyaror­szágot attól, hogy a sajtóval kap­csolatosan megsértse a jogálla­miság elveit. „Berlin nagy figye­lemmel követi a magyar médiá­ra vonatkozó törvények alakulá­sát” – fogalmazott Christoph Steegmans. A kormányszóvivő­ helyettes hangsúlyozta: Buda­pest az EU következő soros elnö­keként különleges felelősséget visel azért az összképért, amely az unióról a világban kialakul. 006_thumb
Az elnökség ellátásával kap­csolatos kételyeinek adott han­got a Reutersnek adott interjújá­ban Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter. A politikus az Európai Bizottság közbenjárását követelte, mondván, a magyar médiatörvény „egyértelműen sérti az EU szerződéseinek szel­lemét és betűjét.” Ez „felveti a kérdést, egy ilyen ország méltó- e az EU vezetésére”. A szocialista politikus egyenesen Fehérorosz­országhoz hasonlította Magyar­országot. „Mostanáig Lukasenkót tekintették az utolsó dik­tátornak Európában. Az új törvénnyel nem ez lesz a hely­zet” – mondta.
Kemény szavakkal bírálta a törvényt Martin Schultz, az Eu­rópai Parlament szocialista frak­ciójának vezetője és a zöldek is.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) sajtószabadság-felelőse, Dunja Mijatovic is megszólalt. Szerinte az új médiatörvényünk megsérti az EBESZ sajtószabad­ságra vonatkozó előírásait, és ve­szélyezteti a szerkesztői szabad­ságot és a média sokszínűségét. A megvalósított hatalomkon­centráció „példa nélküli az euró­pai demokráciában”. Bírálta a törvénynek azt a részét is, amely minden médiumtól megköveteli, hogy regisztráltassa magát a mé­diahatóságnál, továbbá azt, hogy több szabálysértést, például a nem kiegyensúlyozott tájékozta­tást nagyon nagy büntetéssel sújt a törvény. „Pontosan meg­határozott irányelvek nélkül az újságírók nem tudhatják, mikor követnek el törvénysértést” – je­gyezte meg ennek kapcsán a sajtószabadság-felelős. Az EBESZ szerint az új rendszer veszélyez­teti a közszolgálati média politi­kai függetlenségét is. 007_thumb
A kritikák tegnapra az Euró­pai Bizottságot is elérték. A tes­tület nem hivatalos vizsgálatot indít a törvény miatt, hogy min­denben megfelel-e az Európai Unió jogszabályainak.
Több vezető német napilap is foglalkozott a médiatörvénnyel. A konzervatív Die Welt címolda­lán közölt, Magyarország mint vezéri állam (Führerstaat Ungarn) című írásában Michael Stürmer vezető publicista meg­állapítja: „Orbán Viktor kor­mányzó Fidesz pártja eltökélte, hogy az egyszer megszerzett ha­talmat, kétharmados többsége birtokában, egyhamar nem adja ki a kezéből. Olyan ez, mintha a tekintélyelvű, antiszemita 30-as években megállt volna a film, és most ismét peregni kezdene.”
A Handelsblatt a ha zugságon ért politikusokat kipellengérező „A nap Pinocchiója” rovatában közölt rövid írást Orbán Viktor fényképével és tőle származó idézettel. Magyar nyelven fejez­te ki szolidaritását a magyarok­kal a Gazeta Wyborcza legbefo­lyásosabb rendszerváltó lengyel politikai napilap főszerkesztője. Adam Michnik szerint a „száj­kosár-jogszabályok” fenyegetik a jogállamot, lerombolják a de­mokráciát és jogfosztottá teszik a társadalmat.
Bírálatok007_thumb

veszélyezteti a közszolgálati média függetlenségét
nagyon nagy büntetéssel sújt
fenyegeti a szerkesztői szabadságot
kormánypárti emberek a médiatanácsban
FORRÁS: EBESZ A kormány válasza AZ MSZP tegnap nyílt tevéi­ben kérte fel Schmitt Pál ál­lamfőt, kérjen előzetes nor­makontrolt az Alkotmánybí­róságtól a médiatörvényről. MINDEZ nem hatotta meg a kormányt. „Orbán Viktor mi­niszterelnök a szerdai kor­mányülés szünetében telefonon beszélt Jean-Cl
aude Juncker luxemburgi minisz­terelnökkel, aki világossá tette külügyminisztere nyilat­kozatával kapcsolatban, hogy az nem a kormány ál­láspontja” – közölte Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvi­vő. Hozzátette: a külügymi­niszter a szocialista munkás­párt tagja. Hangsúlyozta: a médiatörvény leginkább bírált részletei szinte egytől egyig megtalálhatók más EU-s országok médiatörvé­nyeiben is. (kiemelés D.O.) L. Simon László, a sajtóbizottság fideszes elnöke szerint a támadások nagy része alaptalan és mél­tatlan, ráadásul olyanok fogalmazzák meg ezeket, akik el sem olvasták a törvényt —

Kommentár:

Nahát, hogy egyesek mire vetemedtek?? Még el sem olvasták a törvényt, de merészen bírálnak és az ország rossz hírét költik!! Pedig, ha ismerték volna az Európai – hasonló – törvényeket, bizonnyal feltűnt volna, hogy itt is – ott is hasonló szabályok, elvek mentén működtek a sajtó és a médiára vonatkozó összes törvények. Meg aztán a luxemburgi külügyminiszter minek beszél – mint magánember, ugye – ha egyszer a főnöke azonnal meghazudtolja ?? Nem egyeztetett mielőtt ide jött ?? Ma már léteznek telefonok, amik besegítenek a pontos tisztázásba, szerencsére!! merkel-s-orbn_02_thumbA Handelsblatt sem szégyelli, hogy egy olyan államférfiúi erényekkel – sohasem hazudott… stb – megáldott karizmatikus embert, mint 2/3-os miniszterelnökünk, a Pinokkió rovatban hozzon le?, Hát ez vérlázító. A Die Welt publicistája  sem ért a dologhoz, annyi szent!! Nem értik, hogy amikor egy párt(ember) 8 évet vár arra a pillanatra, hogy végre RENDET tegyen ebben a nagy magyar vircsaftban, ne cikizzék, ne a 30-as éveket emlegessék, amikor itt már a jövőt építi? Többek között a nyuggerekét is !! Nem tudom mi baja van az EBESZ-nek azzal, hogy minden média regisztráltassa magát ?? Hát titokban akarnak létezni ?? A nagy állami lajstrom csak jó lehet ? Itt aztán nincs mellébeszélés, meg rágalmazás, meg TÉNYFELTÁRÁS !? OKNYOMOZÁS ??!!  Minek? Ahol rend van., ott nincsenek izgató, vagy felkavaró hírek, hiszen azokat egy erre szakosodott HÍRGYÁR-ban készítik. Itt vigyáznak arra, hogy a zembereket ne izgassák föl mindenféle fals dolgokkal ! Hát ez csak jó lehet, hiszen a GONDOLATOKBAN esetleg megbújó izgalmak  amúgy csak árthatnának a nyugalomra vágyó állampolgároknak?? Ezért kell a gondolatrendőrséget –végre – üzembe helyezni.

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?