Nem a szívroham…

KOPONYÁKChicagói egészségügyi kuta­tók szerint nem annyira a rák vagy a szívroham okozza az amerikaiak halálát, hanem a dohányzás, az egészségtelen életmód, a különböző fertőzé­sek és az alkohol. A Journal of the American Medical Association című szaklapban közzétett felmérés szerint a dohányzás mintegy 400 ezer személy halá­lához járult hozzá az Egyesült Államokban 1990-ben. – A ta­nulmány legfontosabb követ­keztetése az, hogy a táplálko­zási szokások, a magatartási formák és egyéb olyan tevé­kenységek szedik az áldozatu­kat, amelyek fölött az emberek uralkodni tudnának.

Ha a hazai felmérések eredményeit összevetjük ezzel az amerikai tanulmánnyal, biztosan találunk hasonlóságokat. Feltűnt, hogy azok a tipikus okok vannak felsorolva, amelyeknek a jelenléte itthon is a mindennapok szerves részét képezik ? Kiemelném a legnagyobb tételt: “….A TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK….” amihez még azok az okok csatlakoznak, amelyeken “AZ EMBEREK URALKODNI TUDNÁNAK”…!!!

Kérdésem: hát akkor miért nem uralkodnak a felsorolt tényezőkön, ha egyszer (vagy többször is, olykor már unalomig… ) tudatják velük, hogy bizonyítottan ártalmasak, sőt esetenként halálosak.?? Válasz: mert nem ismerik saját természetüket. Nincsenek tudatában örökségüknek, rossz szokásaiknak… stb. Illetve a süketség/vakság megjátszása is eredményes lehet elég sokáig. (Dénes Ottó)

Mondja el a véleményét!