Az E vitamin

Már valószínűleg hallottunk arról, hogy egészségünk szempontjából a rendszeres E-vitamin jelenlétnek nagy a jelentősége. Különösen fontos a szívbetegségek megelőzésében. Mind több kutatócsoport foglalkozik az E-vitaminnal, és kutatásuk eredménye számos adattal járul hozzá jelentő­ségének bizonyításához. A következőkben az E-vitamin már régóta ismert értékein kívül, az újabb vizsgálatok eredményét ismertetjük.malom kislánnyal

Palesztin kislány az aznapi gabonát őrli. A gabona egésze (csíra és a teljes rostmennyiség) a lepény alapanyaga.

Az, ami a többi vitamin kutatá­sát kísérte, az E-vitamin felfedezé­sének útját sem kerülhette el. Amíg a modern élelmiszeripari technoló­gia nem követelte meg az élelem különféle összetevőinek a meghatá­rozását, addig az E-vitamin szerepe sem tisztázódott. Fontosságára a ga­bonafélék, különösen a búzaliszt fi­nomításakor jöttek rá, melyet az ipari feldolgozás E-vitaminban elszegényít. Az élelmezéstudományi szakemberek véleménye szerint az E-vitamin szükségletet legjobban a búzacsírából sajtolt olaj, a teljes ki­őrlésű gabonaliszt és a zöldfőzelé­kek (sárgarépa, spenót, kelvirág) tudják biztosítani, ezért ajánlatos, hogy minden nap együnk belőlük. Ez szükséges szervezetünk egészsé­gének megőrzéséhez, a különböző betegségek és stresszhelyzetek rossz hatásának leküzdéséhez.

(D.O. kiegészítése: az olajos magvakban lévő természetes zsiradék tartalmazza a legjobb összetételben az E-vitamint, mert mellé megkapjuk a  felszívódáshoz szükséges összes nyomelemet, illetve ásványi anyagot. Példaképpen a szezámmagot említeném, a “magvak királyát”, amiben a  vas jelentős mennyisége, a kálcium és a foszfor kedvező aránya, a zsiradék – 50-55% – és az ebben lévő E-vitamin, mindez a ráakasztott jelzőt igazolja. A héjatlan tökmag szintén kitűnő élelem. Cink és a szelén tartalma, kiegészül a zsiradékában lévő E-vitaminnal.)

Az E-vitamin szerepe
Tágítja a véredényeket. Gátolja az oxidációs folyamatokat, miáltal csökkenti az oxigénszükségletet. Gá­tolja a szív és érrendszeri megbete­gedését, és gyógyulásukat kedvező­en befolyásolja. Szervezetünk örege­dését lassítja. A stressz, a radioak­tív sugárzás és a környezeti mérgek káros hatását enyhíti, a szervezet ellenálló képességét fokozza, akadá­lyozza a vérrögképződést, és előse­gíti a gyógyulást.

Az E-vitamin és az emlő megbetegedése
A baltimoori Sina kórház orvo­sa, Dr. R. S. London és munkatársai tavaly rövid tanulmányban számol­tak be az E-vitaminnak az emlő fibrocitás elváltozását és a vér hor­monszintjét befolyásoló hatásáról. 26 olyan nőt vizsgáltak meg, akiknél az emlő fibrocitás elváltozása volt kimutatható. Az ellenőrző csoport 8 egészséges nőből állt. Mindannyiuk szervezetébe nyolc hónapig napon­ta 600 LE. (nemzetközi egység) E-vi­tamint juttattak. Tízen arról szá­moltak be, hogy az addig kitapint­ható göbök teljesen eltűntek a mel­lükből, a többieknél pedig kisebbek lettek, és a számuk is csökkent. Az E-vitamint ezeknek az elváltozások­nak a kezelésére alkalmasnak tart­ják, mert semmiféle kellemetlen mellékhatást nem tapasztaltak és hatására a vér hormonszintje sem változott.

Az E-vitamin és a vérrögképződésnapra
A műtét utáni tüdőembólia meg­előzésének módszerét próbálja kidol­gozni Dr. J. D. Kanowsky és munka­társai a New York-i Columbia Egye­temen. A The New England Journal of Medicine című szaklapban hat vizsgálat eredményéről számoltak be. Bebizonyosodott, hogy az E-vitaminnal és a kalciummal nem ke­zelt betegek csoportjában a trombó­zis kétszer és a tüdőembólia pedig hatszor gyakrabban jött létre.

Az E-vitamin és a szembetegségek
Az E-vitamin rendszeres szedése jótékonyan hat a szem recehártyá­jának azokra az elváltozásaira, me­lyek a magas vérnyomásnál és a cukorbajnál, a szem elfajulásos (de-generatív) betegségeinél és a szem­ideggyulladásnál észlelhetők. Habár teljes gyógyulást nem lehetett elér­ni, az E-vitamin fékezte a betegség súlyosbodását, hozzájárult stabilizá­lásához.

Az E-vitamin és a véralvadás
Élő szervezetben, ép körülmé­nyek között a visszerekben és a verő­erekben a vér áramlását semmi sem akadályozza. Ha a véredényben hir­telen vérrög képződik, a vér áram­lása leáll. Ha ez a szívben vagy más életfontosságú szervben történik, ha­lálos is lehet. Ha a végtagok ereiben keletkezik, a vérrög elszabadul és a vérárammal továbbsodródik, míg végül a nagyságának megfelelő ér-szakaszban elakad és elzárja. Mi­vel az elzárt érszakasz mögött a szö­vetek nem kapnak vért, a szerv el­hal. Az E-vitamin nem orvosság, de természetes hatása hozzájárul a vér­rög feloldásához. Ennek a hatásnak valószínűleg az az alapja, hogy gá­tolja a vérlemezkék összetapadását.
Az E-vitamin hozzájárul a friss vérrögök oldásához, de ha a szer­vezetnek gyógyulás céljából vérzés­csillapításra van szüksége, a véral­vadást nem gátolja. Az E-vitamin az érpályát tágítja, ezáltal a vérrög vagy a koleszterén lerakódás miatt szűk erekben a véráramlást meg­könnyíti.

Az E-vitamin és a zsiradékok
Az E-vitamin zsírban oldódik. Je­lenlétében a zsírok vegyi tulajdonsá­gainak pozitív változása mutatható ki. Hiánya esetén a vérzsír megköti az oxigént. Ezáltal olyan vegyület jön létre, amely károsítja a szöveti sejteket. Ha az E-vitamin elég nagy mennyiségben áll a szervezet rendel­kezésére, ezek a vegyi reakciók las­sabbak és a szöveti sejtek kellő mennyiségű szabad oxigénhez jut­nak. Az E-vitamin tehát kettős fela­datot lát el: akadályozza a káros anyagok felhalmozódását, és lehetővé teszi a sejtek jobb oxigénfelvételét.

Az E-vitamin és az öregedésNatgeo95
Noha az öregedés természetes fo­lyamat, és semmi sem tudja feltar­tóztatni, az E-vitamin hozzájárulhat életünk meghosszabbításához. A be­lélegzett szennyezett levegő ellen szervezetünknek hatásos védelmet nyújthat. A belélegzett mérgező anyagok meggyorsítják az oxidációs folyamatokat, és az így keletkezett salakanyag sietteti az öregedést. Az E-vitamin ezeket az oxidációs folya­matokat is gátolja. Egyúttal a zsí­rok oxigénfelvételét is akadályozza, ezáltal a sejtmembrán működését óvja. Ha a bázisok mellett az E-vi­tamin is jelen van, a lipidek peroxi­dációja lelassul.

Az ember egészségét nemcsak a lelki feszültség és a stressz veszé­lyezteti, hanem a füst, a radioaktív sugárzás, a nehézfémek és más kör­nyezetszennyező anyagok. Az E-vi­tamin az ilyen romboló hatásoktól védi a sejteket.

Az E-vitamin és a vörösvP1040863értest oldódás
Az E-vitamin-hiány a rosszul táp­lált csecsemőket fenyegeti, mivel megszületésük előtt ellátásuk ezzel a vitaminnal a köldökzsinóron ke­resztül leáll. A gyomor és a bélrend­szer fejletlen, az epe és a hasnyál­mirigy váladéka kevés lipázt tartal­maz, ezért a zsírban oldódó vita­minok (az E-vitamin is) nehezen szí­vódnak fel a belekből.

Az emiatt fel­lépő vörösvérsejt oldódás sárgasá­got okoz, amely általában tíz héten belül elmúlik. Ha az ilyen fellépő vashiány miatt a gyermektápszer­hez vaskészítményt adunk, az E-vi­tamin felszívódását még jobban gá­toljuk. Az anyatej megfelelő mennyiségben tartalmaz E-vitamint, ha pedig tehéntejet és tápszert adunk, a gyermekorvos ezt a vitamint víz­ben oldható formában is felírhatja.

Az E-vitamin és az apró izomrándulások
Ezt az állapotot a lábban kelet­kező bizsergő érzés jellemzi, melyet főleg elalvás előtt észleltünk. Ilyen­kor mozgáskényszerből az ember fel­kel, séta), és ez gyakran megzavarja éjszakai nyugalmát. Az izomgörcs ol­dásához az E-vitamin azzal járul hozzá, hogy a vázizmokban elősegí­ti a glikogénképzést. Az E-vitamin szedése idején ezek a panaszok nem ismétlődnek.

Az E-vitamin és az égési sérülés
Jó lenne, ha minden elsősegély­csomagba tennének E-vitamin kap­szulákat. A legkönnyebb és a leg­súlyosabb égési sebeknél egyaránt jótékony a hatásuk.

Az E-vitamin és a nemiség
Az E-vitamint közvetlenül felfe­dezése után a sajtó hasábjain megje­lent írások mint valamiféle nemi vá­gyat fokozó szert mutatták be. Ez természetesen akkor sem igaz, ha mi ilyen hatást szeretnénk neki tu­lajdonitani. Az állatkísérletek azon­ban meddőségellenes hatását bizo­nyítani tudták. Szem előtt kell tarta­nunk mindazokat a jótékony hatá­sú jellegzetességeit, melyekről a táp­lálkozásunkkal és szervezetünk kifo­gástalan működésével kapcsolatban beszámoltunk.

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?