Új vallás Biblia nélkül!

Korunk  nagy vallási zűrzavarában már fel sem tűnik egy-egy újabb és még újabb valláspótlék, amivel az emberiség ősi ellensége sikerrel meg tudja szédíteni azokat, akikben tisztességes szándékok és törekvések bújnak meg. Megdöbbentő az, hogy a vallási mozgalmakhoz mindenben hasonló szerkezeti elemek milyen sikeresen veszik le lelki lábaikról a jobb után vágyakozó lelkeket.

Ezzel a Kísértő már el is érte célját. Lehet jót tenni, segíteni a rászorulókat…stb. Közben azt az illúziót éltetni, hogy Istent (melyiket a sok közül?) tisztelik. Azonban a Biblia-nélküliség szellemi-lelki világában megbújtatott ideológián élősködő mozgalmak önbecsapásai  nem ezen életben, hanem a Jézus Krisztus által bemutatottak elvek által fogják meghatározni az örök üdvösséget. (Dénes Ottó)

Több tiszteletet a woke vallásnak!

2023. július 9.

A társadalmi igazságosság haladó baloldali körökben népszerű mozgalmát sokan veszélyes vallási szektának tekintik, vagy lekicsinylőn valláspótléknak bélyegzik. A woke-izmus az összehasonlító vallástörténész szerint is az új vallásokhoz hasonló sajátosságokat mutat – és éppen ezért megilleti a vallási tolerancia és a tisztelet.

Nem ítélkezni akarok a társadalmi igazságosság új vallása fölött, hanem tiszteletet mutatni és más vallásokhoz hasonlítva megérteni. Fontosnak tartom a vallásokat, hiszem, hogy segítenek jobbá tenni a világot” – írja C.D. Cunninghnam a Public Square magazinban.

A hagyományos vallásoktól való Nyugat-szerte tapasztalható elfordulás korántsem jelenti, hogy az emberek lemondtak a spirituális és transzcendentális igényekről. Az elmúlt években a társadalmi igazságosság haladó eszméit zászlajukra tűző baloldali woke mozgalmakat előszeretettel hasonlították a vallásokhoz pejoratív éllel. Lekicsinylően szekuláris vallásnak vagy valláspótléknak, sőt hamis vallásnak is nevezték, a woke progresszívokat az inkvizítorokkal, nézeteiket pedig a vallásos vakbuzgósággal állítva párhuzamba.

A patkolt összehasonlító vallástörténész Cunningham nem pálcát akar törni a woke-izmus fölött, inkább szisztematikusan megvizsgálja, hogy megtalálhatók-e benne a vallási mozgalmak sajátosságai. Ami a legfontosabbat, az Istenre vonatkozó tanokat illeti,

Cunningham nem tartja kivételesnek, hogy a társadalmi igazságosság vallásának nincsenek saját istenségei.

Számos olyan vallási mozgalom létezik ugyanis a buddhizmustól a taoizmusig amely nem ismer isteneket. Mint ahogyan az sem egyedi eset, hogy a mások által vallásnak nevezett csoportok tagjai magukat nem tekintik önálló szektának, inkább csak valamilyen életforma-közösségnek.

Rituálék és mítoszok dolgában a woke ideológia mindenesetre hasonlít a vallásokra.

Saját tabui és normái vannak, a rendszerszintű diszkriminációra és az elnyomásra vonatkozó nézetei pedig önálló és átfogó világnézeti alapokat teremtenek. Az egyéni identitást szentnek és sérthetetlennek tekinti. És a woke hitnek megvannak a saját szent szövegei (Cunningham itt a rendszerszintű rasszizmus és elnyomás, illetve a posztmodern társadalomkritikák alapműveit említi). A rítusok, tabuk és szent tanok alkotják a woke moralitás és életvezetés szabályait, és egyúttal kijelölik az üdvözülés útját. Sőt, a woke csoportoknak önálló ikonográfiájuk is van, legalábbis Cunningham ide sorolja a melegbüszkeség-zászlókat és a Black Lives Matter mozgalom szimbólumát, a felemelt ökölbe szorított fekete kezet.

Cunningham már az egyházi intézményesülés jeleit is látni véli a woke szervezetekben és online fórumokban, amelyek egyúttal a hittérítés legfőbb csatornáiként is funkcionálnak.

Megjegyzés: A lényeg, amiben már megvannak az Új Világ (A szép, új világ?) kellékei ahhoz, hogy valódi vallásként működjenek.(Dénes Ottó)

Mindebből Cunningham azt a következtetést vonja le, hogy a társadalmi igazságosság woke mozgalma valóban olyan, mint egy új vallási irányzat, amely jól tükrözi a kor szellemiségét, és spirituális segítséget nyújthat a modern világban helyét kereső egyénnek, egyúttal morális iránytűként szolgálva hozzájárulhat a világ jobbá tételéhez. Ha így van, akkor viszont a woke-izmusnak is kijárna a tisztelet és a vallási tolerancia – véli Cunningham.

És nem tréfál.

Forrás: Metazin 2023 július 9.

https://www.metazin.hu/index.php/item/4405-tobb-tiszteletet-a-woke-vallasnak

Mondja el a véleményét!