Misszió egy megváltozott világban (Dr. Gottfried Oosterwal)

Ez a könyv korábban elkészített és nyilvánosságra hozott tanulmányok gyűjteménye, amelynek témája: napjaink missziójának kihívása. Ez a téma sokkal többet foglal magában, mint amit erről korábban ismertünk.

Az első fejezet napjaink missziójának leltára, amelyben hangsúlyt nyer az, hogy a misszió minden keresztény ügye; bemutatja a rugalmasabb missziói erőfeszítések jelentőségét. A fejezet záró felszólításaiban a hetednapi adventista misszió végzésének lehetőségeiről olvashatunk.

A második fejezet elsősorban nyílt hozzájárulás dr.Edward Heppenstall egyik írásához, amelyből az adventisták sok éven át merítettek impulzust a Krisztusért végzett szolgálatukhoz. Ebben a fejezetben analizálom a misszió fogalmának fejlődését a Hetednapi Adventista Egyházban. Ez a fejezet kifejti azt a felfedezést, amelyet az adventisták tettek még nem is olyan régen, amely egyben egy kihívás is; az tudniillik, hogy misszióterületük az egész világ – mintegy három milliárd nem keresztény – teljesen eltekintve az elvilágiasodó keresztények egyre fokozódó számától, és azoktól, akik csak névleg keresztények és akiknél hiányzik a Jézussal való mély, személyes kapcsolat.

A harmadik fejezet – Advent misszió a hetvenes években – vizsgálja a Hetednapi Adventista Egyház missziójának mai helyzetét, és azokat a következményeket, amelyek a misszió stratégiájára, formájára, módjára, valamint prioritására való tekintettel adódnak. Ez a fejezet első-sorban a „Mission Emphasis Week” (missziós hét, amelyen a misszió gyakorlatát hangsúlyozzák) részére íródott az Andrews University-n, 1970 februárjában, és még ugyanebben az évben a Spectrum c. folyóiratban megjelent.

Valamennyi válaszunk a korunk missziója által felvetett sok kérdésre – mint pl. milyen új formákat és módszereket igényel misszióvállalkozásunk, vagy a helyes irány és a fontossági sorrend eldöntése – a misszióról alkotott fogalmunktól függ.

Nyilvánvaló tehát, hogy világos, bibliai alapokra épülő missziói teológiára van szükségünk.

Mit jelent a misszió? Mi a célja?

Milyen összefüggés van az egyház missziója és Krisztus missziója között. Erre a kérdésre keresi a választ a negyedik, „Krisztus és a mi missziónk” című fejezet. A mai generáció kereszténységét arra kell ösztönözni, hogy a misszió bibliai fogalmát újból felfedezze, mert ennek hiányában minden missziós mozgalom – mint az iránytű nélküli hajó – segítség nélkül vergődik. Ez a fejezet, amely protestáns és katolikus teológusok tanulmányi csoportja számára készült – az adventista misszió fogalmának rövid kifejtése. Krisztusnak, a mennyei szentélyben végzett szolgálatát szemlélve lesz képes az adventista egyház lényegesen hozzájárulni a misszió keresztényi megértéséhez.

A „misszió” és „misszionárius” kifejezéseknek napjainkban sokféle zavaros jelentése van, mind az egyházban, mind az egyházon kívül. Nem ismeretlenek előttünk olyan kifejezések mint „Apolló-misszió”, „külmisszió”, „kereskedelmi misszió”. A világ több területén a misszió és misszionárius kifejezést az imperializmussal és kolonializmussal való történelmi kapcsolata miatt, többé nem lehet használni. Nem kellene-e felcserélni ezeket a kifejezéseket — int ahogy erre javaslatok is történtek – más meghatározásokkal, mint pl. apostol? A válasz ezekre a kérdésekre nagyrészt attól függ, hogy mit ért a Szentírás a misszionárius fogalom alatt. Ennek meghatározását kísérli meg az ötödik fejezet.

A teljes művet itt olvashatja: Dr. Gottfried Oosterwal Misszió egy megváltozott világban. További könyvekért és írásokért látogassa meg keresztény könyvtárunkat!

Mondja el a véleményét!