„…hány nap van hátra még?…”

„Mikor ide kijövék,
s azóta napról-napra s egyre többen
jöttek a városból kérdezni tőlem,
kicsit gúnyolva, kicsit félve-bánva,
hány nap van hátra még? S én számról-számra
közlém pontossan. S most szégyenben hagytál!
Hazudtam én, és hazudott a naptár…(Babits Mihály: Jónás könyve -részlet)

Jónás kalkulációja Ninive végpusztulásáról, és a mi időnk közti párhuzam ebben az egyetlen szóban azonos. A FÉLELEM a végpusztulástól. Kár lenne tagadni ezt a napi szintű jelenséget. A  világ történelmének minden eseményei, „csak”  a Bibliával egybevetve adnak inkább hiteles választ, mint a tudomány minden okoskodása.Tapinthatóan jelen van a gondolkodó emberekben a félelem és rettegés a Föld sorsát illetően. Mintha igazolni akarnák Jézus jövendölését,  amikor tanítványai a végidőkről tudakozódtak tőle:

” Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?

… Jézus válasza az IDŐK JELEIRŐL:

„Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt….Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem lesz soha….És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; … Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.” Máté 24, .. (részletek)

(Dénes Ottó)
Stephen Hawking szerint a Földnek 1000 éve sincs hátra

energiaéhség és ára

A legendás elméleti fizikus szerint a Földünk a 24. órában van, és ezer éve sincs hátra, mielőtt visszafordíthatatlanul tönkretesszük, ha ne változtatunk ezen.

Stephen Hawking ismét sokkolta a világot egy megdöbbentő, ámde valószínűleg igaz kijelentésével. Nemrégiben az Oxfordi Egyetemen tartott előadást, ahogy elmondta, aligha lesz újabb ezer éve Földnek és az emberiségnek, így az emberiség utolsó ezer évével gazdálkodunk.

„Továbbra is muszáj az űrbe mennünk, hogy megtaláljuk az emberiség jövőjét. Nem hiszem, hogy túlélnénk a következő ezer évet úgy, ha nem menekülünk el törékeny bolygónkról” – mondta.

Atomháborúk, a globális felmelegedés és a genetikailag megtervezett vírusok fogják kiirtani az emberiséget, de a környezetünk végleges tönkremenetele is nagyban közrejátszhatsz ebben.

A fizikus szerint az elkövetkező 30 év nagy tudományos felfedezéseinek néhánya is potenciális jelölt lehet arra a kataklizmára, mely elhozhatja számunkra a teljes pusztulást. Ezekről egy másik cikkünkben már listát is írtunk.

Már régóta sok kutató próbálta pedzegetni azt, hogy vajon mennyi ideje van hátra az emberiségnek, ha nem képes meglépni azt a technológiai ugrást, mely lehetővé teszi számára más bolygók meghódítását.

Ez az egyetlen lépés lehet ugyanis csak az emberiség túlélésének a kulcsa. A Föld előbb-utóbb elhasználódik, és rendelkezzünk bármekkora zöld tudattal is, nem fogjuk tudni egy ponton túl visszafordítani az általunk okozott pusztítást.

Még ha minden jól megy, akkor is 2050-re 9-10 milliárdan is lehetünk a bolygón, holott a Föld számára a legoptimálisabb emberi populációs létszám félmilliárd és egymilliárd közé tehető.

A Föld erőforrásai a hatalmas fogyasztói igények és energiafelhasználása alatt szépen lassan ki fognak merülni.

De vajon mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy más bolygókra is eljussunk, és képesek legyünk élhetővé tenni azt, vagy élhető kolóniákat létrehozni rajtuk? Stephen Hawking szerint az elkövetkező 100 évben még nem leszünk erre képesek, de 200 éven belül elérhető közelségbe kerülhet más bolygók kolonizálása.

Ez viszont azt eredményezheti, hogy az elkövetkező 150-200 évben nagyon kell vigyáznunk a jövő technológiai felfedezéseivel, nehogy a saját koporsónkat ássuk meg valamelyikkel.

Bármilyen gikszer üt is be, nem leszünk képesek elhagyni a Földet, így az saját bölcsőnk mellett jövőbeli sírunk is lehet.

Ha mondjuk egy genetikailag módosított vírust engednénk önhibánkon kívül szabadon a Földön, az könnyen pokollá változtathatja az egész bolygót. De egy globális világháború kitörése is végzetes következményekkel járhatna, ha nukleáris fegyverekkel vívnánk meg.

Minden azon múlik, mennyire leszünk óvatosak az elkövetkező 200 évben.

Ha ugyanis sikerül átvészelni, akkor onnantól kezdve más planétákat is meghódíthatunk, így esélyeink megsokszorozódnak a túlélésre. Hiszen, ha mondjuk a Földi populációnk váratlanul kipusztulna, a más bolygókra vándorolt emberi kolóniák még fenntartanák az emberi faj túlélésének zálogát.

http://avilagtitkai.com/articles/view/stephen-hawking-szerint-a-foldnek-1000-eve-sincs-hatra


Összegezés:

” … Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem él örökké. A tök sem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak ujabb Ninivék
és jönnek uj Jónások, mint e töknek
magvaiból uj indák cseperednek,
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi
az én szájamban ugyanazt jelenti.” 

Péter apostol erről írt, amikor a végső ítéletet és előzményeit vázolta prófétai előrelátással: II. Péter 3, 4-14.

„Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, és azt mondják: „No, hol van (Krisztus) megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad úgy, ahogy a teremtés kezdetétől volt.”
De ezek szándékosan tagadják maguk előtt, hogy az ég ősidőktől fogva volt, és a föld is azóta, hogy az Isten szavára a vízből és a víz által létrejött. Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is.
De a mostani eget és földet ez a szó megmentette, hogy az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára megmaradjon a tűznek. Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket, az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap.
Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson.
Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja…..
Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.
Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.”

2016. november 18

 

Mondja el a véleményét!