Minden rossznak gyökere ….

Nagy Harácsony: a Kúria szerint sem volt sértő a HVG címlapja

A pénzimádat kifigurázása nem a vallásosokat sértő megnyilvánulás.
A Kúria sem találta a vallásos emberek közösségét sértőnek a HVG 2014. decemberi, Nagy Harácsony című címlapját. A pert Ékes Ilona Mária volt fideszes országgyűlési képviselő indította azt állítva, hogy a címlap őt mint vallási közösség tagját sérti.

© HVG
A HVG-t képviselő Nehéz-Posony Márton ügyvéd tájékoztatása szerint a volt képviselő felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria egyetértett az ügyben meghozott jogerős ítélettel, amely szerint a kifogásolt ábrázolás nem a vallásra vagy a vallásos közösségekre vonatkozott, hanem vezető politikusok pénzimádatát figurázta ki.

Kommentem: Egy magát „Keresztény”-nek nevező ország vezető grémiumában (lásd Országgyűlés) valaha helyet (el)foglaló képviselő hölgynek nem lett volna annyi érzéke a humorhoz, (lásd irónia, szarkazmus,malícia etc.) hogy álságos és meddő akciójával csak saját magáról állít ki egy értékelhető bizonyítványt , a „Megvédem a vezetőimet, pártomat, az országomat..stb.” kezdetű monodrámával?

Ha ezt lefordítanám a történelem elmúlt évezredeire – leginkább a ma már példa értékű abszolutizmusra, vagy a sötét középkorra – volna mit számon kérni a mindenkori vallási és világi hatalom összeszövődéseiben vergődő ország – világ uralkodóin. A hatalom megragadása és az azzal való (vissza)élés legfőbb célja a vagyon utáni vágyakozás kielégítése.

Nézzük mit mond a Biblia?

„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: Mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték Sok fájdalommal.” I. TIMÓTEUS 6:10

Nem zavar, ha akinek sok pénze lett, „magokat általszegezték sok fájdalommal”, ez az ő bajuk. De a példa kisugárzik és sajnálatosan rossz üzenete van. Szerezz, harácsolj, birtokolj, ne legyenek skrupulusaid…!

Elvek:  Mire jók?

Biblia:  Majd a papom megmagyarázza, hogyan értsem!

Miért ácsingózott a párt „az egyházának járó” milliárdokra? Mit csinál ezzel a hatalmas pénztömeggel? A vezetőnek miért annyira fontos, hogy milliárdos  vazallusok vegyék körül,  ha valódi cél: az ország felemelése és a fontos ágazatok (egészségügy, oktatás, innováció…) helyzetbe hozása? Megannyi megválaszolatlan kérdés. De a címlap, az ne kapcáskodjon bele a gyűjtőszenvedélyünkbe, szól a „védelem”!

2016. szeptember. 14.

Mondja el a véleményét!