Tanítványság, vagy elfogadás

A keresztség elválasztása az egyházba való belépéstől, az Újtestamentumtól idegen és ellentétes is vele, mert az Újszövetség a kereszt­séget az egyházba való belépés rítusaként ismeri.1 Krisztus Mt 28: 19-ben adott útmutatásától is idegen, mert itt Jézus azt parancsolta kö­vetőinek, hogy menjenek el és tegyék az embereket tanítványokká. Jé­zus korábban meghatározta, hogy ez többet jelent az Ő elfogadásánál. Jézus kijelentette, hogy a tanítvánnyá tevésnek a keresztség előtt kell megtörténni, nem pedig utána. Miután egy személy tanítvánnyá vált, további folyamatos tanításban részesül, oktatást kap arról, hogy mit jelent tanítványként élni – így az új tanítvány másokat is tanítvánnyá tud tenni.

1 lKor 12:13

Mondja el a véleményét!