Engesztelés, vagy valami más?

Jézus áldozata_00039

Az összes világvallás azt vallja, hogy az embereknek valamilyen módon fizetniük kell a bűneikért. Vannak, akik vezekléssel próbálkoznak, mások, tíz- és százmilliók, úgy gondolják, hogy a reinkarnáción keresztül valamelyik jövőbeni életükben fognak szenvedni a bűneikért.

A legtöbben úgy gondolják, hogy az életük cselekedeteiről az ítélet napján egy könyörtelen bíró fog ítéletet mondani, míg mások a megtisztító szenvedést egy köztes helyen, a Purgatórium tüzében képzelik el.

A keresztény evangélium egészen mást mond! Azt hirdeti: JÉZUS KIFIZETTE A BÜNTETÉST MINDENKIÉRT. Ez az evangélium semmivel össze nem hasonlítható dicsősége, azé az evangéliumé, amelyet Péter és Pál hirdetett. Ezt az üzenetet vitték el a bűnnel megterhelt világba (ApCsel 13,38). Ha Jézus vére megtisztít minket minden bűntől, ha ő kifizette az árat, amint a Szentírás félreérthetetlenül kijelenti, akkor mi szükségünk lenne nekünk azt újra kifizetni, vagy azokért a bűnökért újra szenvedni, amikért Krisztus már szenvedett?

Talán nem elégséges, amit Ő tett? Ó, dicsőség legyen Istennek, bőségesen elegendő! Legyetek áldottak!

REINHARD BONNKE

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?