Misztikus szupermarket?

Az alanti (Müller P.) “levelet” egy régi, kedves barátom küldte, azzal a megjegyzéssel: ÉN ELHISZEM!
Nos ez minden érzékszervemet felajzotta és azonnal “tollat ragadtam”, hogy amíg még nem késő, rávilágítsak néhány alapvető problémára.
Előbb azonban fussuk át, hogy ne a levegővagdosás hibájába essünk.
Ezt mondja Müller Péter 2012-vel kapcsolatban:

Földünkön jelentős energetikai változások zajlanak, melyek minden
ember életét érintik. Felgyorsult életünknek jó páran ismerik az okát,
azonban sokan kétségbeesetten, értetlenül állnak a változások előtt.
Átalakulásunk oka, a jelenlegi sűrű anyagból való felemelkedés egy
magasabb rezgésszámú dimenzióba, ahol az alacsony rezgésű energiák már
nem hatnak ránk, (félelem, gyűlölet, irigység, féltékenység stb.) vagy
már nincsenek is jelen.

Tudom, hihetetlennek tűnik, mert a látszat gyakorta mást mutat, de
ezek az energiák már nem sokáig lesznek életképesek.
Sokat hallhatunk, olvashatunk a dimenzióváltásról, hogy zajlik majd,
de biztosat senki nem tud, mi is fog történni valójában. Számos könyv
foglalkozik régóta a témával, több verzió is elképzelhető. Az
emelkedés célja, hogy tudatunkat megtisztítsuk és egónkat kordák közé
szorítva, lelkünket megnyitva kapcsolódjunk isteni énünkhöz. Ez a
folyamat már régóta elkezdődött, idáig azonban nem volt ennyire
szembeötlő a változás. A folyamat a maja naptár szerint 2012-ben éri
el a tetőpontját. Mit jelent ez?

Azt érezzük, felgyorsul az idő. (Az időt egyébként csak mi, emberek
érzékeljük, más dimenziókban nincs se tér, se idő.) A Földet érő
energiák rezgése fokozatosan emelkedik, az anyag sűrűsége csökken.

Mivel jár ez a jelenség?

Tudatunk kitágul, egyre többször használjuk intuitív érzékelésünket.
Fejlődik finom érzékelésünk, egyre többen tudnak összekapcsolódni
Isteni énükkel, másokkal is tudati szinten. Testünk is változáson megy
át, ennek következtében sokszor érezhetjük magunkat fáradtnak,
idegesnek, levertnek ok nélkül. Komoly hangulathullámzások törhetnek
ránk a semmiből. Ez azért van, mert testünk nehezen alkalmazkodik a hozzánk érkező, új energiákhoz, amíg beépül. Nem kell tőlük megijedni,
hagyjuk, hogy beépülhessenek az új energiák. „Feküdjünk rá arra a
bizonyos hullámra és hagyjuk, hogy vigyen magával előre”. Sokkal
gyorsabban túljutunk a nehezén!

Tudati szinten gondolataink egyre többször és egyre pontosabban
valósulnak meg. A pozitív, teremtő gondolataink is, de a félelmeink,
nehézségeink ugyanígy. Ezért is fontos, hogy figyeljünk
gondolatainkra, és tudatosan fogalmazzuk meg azokat. Egyre többen foglalkoznak ezotériával, nyitnak alternatív gyógymódok felé, aminek
megvan az előnye, és a hátránya is. Ha nem vagyunk elég
körültekintőek, és túl gyorsan akarjuk életünkbe a változásokat
behozni, akkor bajt is okozhatunk, elsősorban magunknak, de
környezetünknek is.

A két legfőbb erény, amit mindenkinek meg kell tanulni, ha szeretne a változásokban részt venni: türelem és alázat. E kettő nélkül könnyen
kicsúszhat lábunk alól a talaj! De ha betartjuk a szabályokat, akkor
megtapasztalhatjuk a bőséget és szeretetet életünkben!
Ahogy emelkedik a rezgésszint, úgy növekszik a stressz, feszültség az
emberek között. Vannak emberek, akik nem akarják a változásokat, és nem
képesek ezeket az új rezgéseket befogadni. Ők maradnak a saját rezgés-
szintjükön, viszont azok, akik emelkednek, már nem tudják elviselni a durva energiákat. Ilyenkor a két tábor energiája egymásnak feszül.

Sokszor tapasztalhatjuk, hogy régi barátok, ismerősök maradnak el
mellőlünk és új ismeretségek születnek. A hazugságok, önáltatások
ideje lejárt. Mindenkinek szembe kell néznie saját félelmeivel,
megoldatlan ügyeivel. Mindenki saját magáért felelős, persze
útmutatást kérhetünk, de az úton egyedül kell végigmennünk. Nem
szabad elfelejtenünk, sosem vagyunk egyedül!

Azok, akiknek azonos a rezgésük, csoportokba szerveződnek és együtt
haladnak tovább az úton. Lesznek, akik utolérnek minket és
felzárkóznak, de lesznek, akik végleg elmaradnak. Amikor becsukódik
mögöttünk egy ajtó, kinyílik előttünk egy új. Ezt ne felejtsük el! Ne
rágjuk magunkat azon, hogy mi lesz majd, hanem éljünk a jelenben,
tanulva a múltból! Ez a feladat!

„Aki megtalálta „középpontját”, messzire sugárzik! Hívójele bejárja
a világot, és akinek szól, meghallja és válaszol. Rokonlelkek, ha
tiszták, állandó adásban-vételben vannak. Ne félj, hogy társtalan
maradsz. Szíved adásban van, és megtalálod a veled „egyívásút”. Minden az „adó” erején és tisztaságán múlik.”

„Ha csillagodat követed, életed is megváltozik. Régi
szokások, szemléletek és társak is elmaradnak. Mások jönnek helyettük.”
Az egónk az egyetlen ellenségünk, ami visszavethet fejlődésünkben.
Az, aki elhiteti velünk, hogy nem vagyunk méltók a változásra, az
emelkedésre, hogy nem is érdemeljük meg a tudást. Ne higgyünk neki! Az egyik legerősebb fegyver a szeretet, amely mindent elsöpör, és nincs
ellenség, mely szembe szállna vele. Jelenünkben szívcsakránk megnyitása a feladat, ami korántsem olyan egyszerű, mint amilyen könnyű leírnom.
Sok sérelmet, fájdalmat, és feldolgozatlan traumát cipelünk
magunkban, (életek óta) aminek feldolgozására és megbocsájtására most jött el az idő.

Bontsuk le falainkat! Merjünk hinni, bízni és szeretni! Még ha
védtelenek is leszünk általa, sebezhetők, de a régi színjátékok már nem folytathatók . „Magadat kell átalakítani, ha sorsodon változtatni akarsz. Ha belül változol, megváltozik a „kívül” is. Lelked sugárzása messzire hat, átvarázsolja a külvilágodat. De magadon kell kezdeni! Ha külső harmóniára vágysz, először magadban kell összhangot teremtened.

Ha szeretetre vágysz, szeretned kell! Ha társra vágysz, alkalmassá kell válnod a társulásra.” Akiben ez a „benső mágnes” működni kezd, nem akarja a másikat sem elnyomni, sem manipulálni – úgy vonz, hogy mindenkit meghagy a maga szabadságában. Az emberek ezt megérzik. A vonzásnak ezt
az ellenállhatatlan erejét szeretetnek hívjuk.”
Szép és örömteli emelkedést mindenkinek!

Vessük alá egy alapos és hiteles boncolásnak ezeket a ma oly népszerű szerzőtől származó sorokat! !
A  gyerekkorom óta szorgalmasan tanulmányozott bibliai próféciák tanulmányozása indított arra, hogy nem csak barátomnak, de minden hívő lelkületű és érdeklődő embernek áttekintéssel és elemzéssel szolgáljak, azért, hogy a – látszólag – mindent elöntő misztikus/ezoterikus hullám egyik  Magyarországon  közismert írójától származó gondolatokat ne fogadjátok úgy, mintha maga a Teremtő Isten szólna földi közvetítőn keresztül.

Ez a jelenség egy előre megjövendölt – egyre terjedő – „hullám”, amit  a bibliai alapállású hívők különösen aggódva figyelünk, mivel ebben az „Idők jeleinek” egyik jellemző szegmensét látjuk felelevenedni.

Egyelőre kedves filozófusomat idézem:” ..Az illúziók pedig szubjektíven a legkevésbé sem láncok, s így senki sem mond le róluk könnyen, bár objektíven béklyói lehetnek a cselekvésnek, és jobbára azok is, ha azzá válnak.” (Ancsel Éva: Etikai tanulmány a tudásról és a nem tudásról. Nem tudjuk, mert tesszük c. fejezetből)

Szeretném, ha  véletlenül sem esne senki áldozatául a  mai kort (New Age!!) átlengő ezotériának. Meg az igen érdekes, de valójában nagyon veszélyes illúzióknak.
„Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van. Aztán ismerjük el az igazságát, de egyben tárjuk fel a téves nézőpontot. Ettől megnyugszik, mert azt látja, csupán annyi hibát követett el, hogy nem vette figyelembe a kérdés minden oldalát; márpedig azon nem bosszankodunk, hogy nem vettünk észre mindent, azt azonban nem szívesen ismerjük el. hogy tévedtünk; talán azért, mert az ember természete olyan, hogy mindent nem láthat meg.” (Spinoza)

Tehát a körüljárást ajánlja a filozófus is.
Kezdjük!
Az ágakat nyesegetni nem érdemes, ha a fa törzse beteg. Ássunk le a gyökerekig!
A nagy európai írók egyike már kerülgette az Ember Tragédiájának  kiinduló pontjait.A “mi” Madáchunk nagy műve is ezzel a kezdettel nyitott:

LUCIFER
S nem érzéd-é eszméid közt az űrt,
Mely minden létnek gátjaul vala
S teremtni kényszerültél általa?
Lucifer volt e gátnak a neve, Ki a tagadás ősi szelleme. –
—-
Te anyagot szültél, én tért nyerék,
Az élet mellett ott van a halál,
A boldogságnál a lehangolás,
A fénynél árnyék, kétség és remény. –
Ott állok, látod, hol te, mindenütt,
S ki így ösmérlek, még hódoljak-e?
—–
LUCIFER
Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy,
S egy talpalatnyi föld elég nekem,
Hol a tagadás lábát megveti,
Világodat meg fogja dönteni.

Ez a téma már sokkal előbb megihletett egy angol írót: John Miltont.Az Elveszett Paradicsom című műve erről szól ,csak az ő fogalmazása mint egy kinagyított részlet a nagy egész drámából, tárgyalja a mennyei lázadás történetét. Úgy, amint azt korának hadászati szokásai is az olvasóval elég jól megérttették, illusztrálták.
A lényeg mindkét műben az, amit a biblia egészének légköre, témája sokféle nézőpontból is feldolgozott.
Az úgynevezett: NAGY KÜZDELEM, ami a két nagy résztvevő között folyik az ember teremtése előtti idők óta. Ez az, amiről a mai korig sok merész elképzelés és írói mű született, de egyik sem tudott olyan pregnáns módon és a lényeget illetően “beszámolni”, mint a jelenések könyvének 12. fejezete.

Az alkalmazott szimbólumok megértése és a maguk helyén való alkalmazása adja meg a kulcsot a fenti állítások igazolására.
Előbb alaposan és inkább többször, mint felületesen olvassuk el az alábbi részt a jelenések könyvéből.

Jelenések könyve 12. rész
1.
És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
2.
A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben.
3.
Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;
4.
És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.

5.
És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.
6.
Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.
7.
És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
8.
De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.
9.
És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.
10.
És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
11.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.
12.
Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.
13.
Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szűlte.
14.
De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.
15.
És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.
16.
De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott.
17.
Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;
18.
És álla a tengernek fövenyére.

Mit jelentenek:
ASSZONY, SZÜLÉS, SÁRKÁNY, (7 fej és 10 szarv) CSILLAGOK az égen (1/3-ad rész), PUSZTA, (1260 nap menedék,) VIASKODÁS, MIHÁLY, BÁRÁNY, FÖLD ÉS TENGER, ÖRDÖG (Ez elég egyértelmű szó) ideig, időkig, és az időnek feléig, (ez idői meghatározás, ahogy az a szövegből kitetszik), A VÍZ,(mint szimbólum), a FÖLD, ami elnyeli a FOLYÓVIZET, az ASSZONY MAGVA, kiket jelöl? az ISTEN PARANCSOLATAI, mi az és hogyan értendő? Hol található írásban? ….stb.
Óriási jelképhalmaz, ahol van bőven magyarázatra és találgatásra lehetőség.

Hol találhatók a felvetett kérdésekre szakszerű válaszok? A jelképek vajon csak ebben a könyvben, illetve ebben a fejezetben (12.) vannak ilyen különösen sűrű elhelyezkedésben jelen?
Folytassuk a jelképek elemzésével és megértésével.Ezek után a kiindulópont ( a Müller – féle “levél”) a maga  misztikával tűzdelt fogalmaival együtt fog elsüllyedni a varázslók-szellemidézők és egyéb társaik hasonlóan zavaros műveivel együtt a tisztelt érdeklődők  látóköréből.

Remélem!
A jelképek megértéséhez némi segítséget szeretnék adni a következő blogbejegyzésekben, (Bibliai jelképek), amiben a leginkább gyakori és közkeletű szimbólumokat lehet könnyen megérteni. Türelmet és hitet kérek, így a “siker” garantált.

Elsőként egy idézet: „Aki az írás értelmét nem magából az írásból veszi, az ellensége az írásnak.” (Pascal)

(Dénes Ottó)

Mondja el a véleményét!