Károli Biblia citátumokkal

Forrás: https://github.com/gabordobrei/karoli-biblia-citatumokkal

SZENT BIBLIA

AZAZ  ISTENNEK Ó ÉS ÚJ TESTAMENTOMÁBAN FOGLALTATOTT EGÉSZ

SZENT ÍRÁS

MAGYAR NYELVRE
FORDÍTOTTA
KÁROLI GÁSPÁR
Könyvtárunkban az 1990-es évek első felében úttörő vállalkozásként elkészült első HTML-kódolású, online elérhetővé tett e-szövegünk: a Biblia, Károli Gáspár magyar fordításában.
Forrásszövegként az Arcanum kiadó
„Biblia : teljes szövegű adatbázis Károli Gáspár fordítása alapján” című, 1991-1992-ben kiadott CD-ROM-ját használtuk.


AZ ÓTESTAMENTOM KÖNYVEI

[1 Móz.]
MÓZES ELSŐ KÖNYVE A TEREMTÉSRŐL
[2 Móz.]
MÓZES MÁSODIK KÖNYVE A ZSIDÓKNAK ÉGYIPTOMBÓL KIJÖVETELÉRŐL
[3 Móz.]
MÓZES HARMADIK KÖNYVE A LÉVITÁK EGYHÁZI SZOLGÁLATÁRÓL
[4 Móz.]
MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE AZ IZRÁELITÁK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL VALÓ KÖNYV
[5 Móz.]
MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE A TÖRVÉNY SUMMÁJA
[Józs.]
JÓZSUÉ KÖNYVE
[Bir.]
BIRÁK KÖNYVE
[Ruth.]
RUTH KÖNYVE
[1 Sám.]
SÁMUEL ELSŐ KÖNYVE
[2 Sám.]
SÁMUEL MÁSODIK KÖNYVE
[1 Kir.]
A KIRÁLYOKRÓL ÍRT I. KÖNYV
[2 Kir.]
A KIRÁLYOKRÓL ÍRT II. KÖNYV
[1 Krón.]
KRÓNIKA I. KÖNYVE
[2 Krón.]
KRÓNIKA II. KÖNYVE
[Ezsdr.]
EZSDRÁS KÖNYVE
[Nehem.]
NEHÉMIÁS KÖNYVE
[Eszt.]
ESZTER KÖNYVE
[Jób.]
JÓB KÖNYVE
[Zsolt.]
ZSOLTÁROK KÖNYVE
[Péld.]
BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI
[Préd.]
A PRÉDIKÁTOR SALAMON KÖNYVE
[Én.]
SALAMON ÉNEKEK ÉNEKE
[Ésa.]
ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Jer.]
JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNVE
[Siral.]
JEREMIÁS SIRALMAI
[Ezék.]
EZÉKIEL PRÓFÉTA KÖNYVE
[Dán.]
DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVE
[Hós.]
HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Jóel.]
JÓEL PRÓFÉTA KÖNYVE
[Ámós.]
ÁMÓS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Abd.]
ABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Jón.]
JÓNÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Mik.]
MIKEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Náh.]
NÁHUM PRÓFÉTA KÖNYVE
[Hab.]
HABAKUK PRÓFÉTA KÖNYVE
[Sof.]
SOFÓNIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Agge.]
AGGEUS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Zak.]
ZAKARIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
[Malak.]
MALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

 


AZ ÚJ TESTAMENTOM KÖNYVEI

[Mát.]
A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM
[Márk.]
A MÁRK ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM
[Luk.]
A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM
[Ján.]
A JÁNOS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM
[Csel.]
AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI
[Róm.]
PÁL APOSTOLNAK A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE
[1 Kor.]
PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVELE
[2 Kor.]
PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT MÁSODIK LEVELE
[Gal.]
PÁL APOSTOLNAK A GALÁTZIABELIEKHEZ ÍRT LEVELE
[Eféz.]
PÁL APOSTOLNAK AZ EFÉZUSBELIEKHEZ ÍRT LEVELE
[Fil.]
PÁL APOSTOLNAK A FILIPPIBELIEKHEZ ÍRT LEVELE
[Kol.]
PÁL APOSTOLNAK A KOLOSSÉBELIEKHEZ ÍRT LEVELE
[1 Thess.]
PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT ELSŐ LEVELE
[2 Thess.]
PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT MÁSODIK LEVELE
[1 Tim.]
PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE
[2 Tim.]
PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT MÁSODIK LEVELE
[Tit.]
PÁL APOSTOLNAK TITUSHOZ ÍRT LEVELE
[Filem.]
PÁL APOSTOLNAK FILEMONHOZ ÍRT LEVELE
[Zsid.]
A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL
[Jak.]
JAKAB APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES LEVELE
[1 Pét.]
PÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE
[2 Pét.]
PÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE
[1 Ján.]
JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE
[2 Ján.]
JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE
[3 Ján.]
JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES HARMADIK LEVELE
[Júd.]
JÚDÁS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES LEVELE
[Jel.]
JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

 

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?