Lelkipásztor kerestetik !

Egy gyülekezetnek nem volt pásztora, újat kellett választani. Ez minden közösség számára fontos pillanat. Ki lesz az utód? A remény mindig ott van, hogy a következő talán jobb lesz, mint az előző volt. Tehát, vigyázat!
Egy egyházi gondnok nagyon kíváncsi volt, milyen lelkipásztort is szeretne magának a gyülekezet. Ezért egy maga által írott levelet vitt magával a gyülekezet vezetőinek gyűlésére, és úgy olvasta fel, mintha egy jelentkező levele volna. A levél így hangzott:
Testvérek, hallottam, hogy a ti közösségetek pásztort keres, és engem érdekelne a hely. Vannak egyes pozitív erényeim, melyeket értékesnek ítélnétek. Abban a kegyelemben van részem, hogy kellő erővel és meggyőződéssel prédikálok, és írói készségemmel is jelentős sikereket értem el. Azt mondják rólam, hogy jó szervezőkészségem van. Valóban igazolni tudom ügyességemet, mivel több város gyülekezeti vezetője voltam már. De bizonyos embereknek vannak kifogásaik ellenem. Már 50 éves vagyok, de egy közösségnél sem töltöttem három évnél több időt. Némely gyülekezetet el kellett hagynom, mivel nyugtalanságot okoztam közöttük. Be kell vallanom azt is, hogy háromszor vagy négyszer börtönben is ültem, de nem azért, mintha valami rosszat tettem volna. Az egészségem kívánnivalókat hagy maga után, mivel kétkezi munkát végeztem, hogy megélhessek. Gyülekezeteim elég kicsik voltak, habár nagyvárosokban volt a székhelyük. Néhol nézeteltéréseim adódtak más vallási közösségek vezetőivel. Hogy az igazságnál maradjak azt is el kell mondanom, hogy egyesek bíróság elé idéztek és testi sérüléseket is okoztak. Az adminisztráció sem ment a legjobban. Ismert vagyok arról, hogy elfelejtem néha azt, akit megkereszteltem. Szeretnék az önök segítségére lenni, és tőlem telhetően mindent megtenni az önök közösségéért.

Amikor a levelet felolvasta, megkérdezte az egyházi gondnok, hogy nem érdekelné-e a vezetőséget ez a jelentkező. A visszautasító válasz így hangzott:
– Csak nem foglalkozhatunk egy beteges, civakodást szító és feledékeny pályázóval!
Tulajdonképpen még sértve is érezték magukat, hogy egy ilyen egyáltalán ajánlkozni is mer.
– Na, azért legalább a nevét mondja meg! – kíváncsiskodott egyikük.
A válasz így hangzott:
– Pál apostol.

Valentin de Boulogne: Pál levelet ír (Blaffer Foundation Collection, Houston, TX.)
Bejegyzés megtekintése a Facebookon ·

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?