A Világbank elnöke szerint veszélyes szakaszba lépett a világgazdaság (Dánieli prófécia beteljesülése a küszöbön?)

.Nem vagyok euroszkeptikus. Azonban a realitások és az ismert történelmi előzmények fényében bizonytalan az EGYSÉGES EURÓPA létrejötte. A terv  sok száz éves és már jó néhány egységesítő próbálkozást megért, de még eddig egyetlen egy sem bizonyult tartósnak. “Én megmondtam, én szóltam, ezért tehát ne reklamáljanak…”mondhatnák a jövőkutatók, jósok, azonban egy lottóötös megjóslására  sem futja erejükből, […]

Olvass tovább

A jeruzsálemi templom

Az “Első” tehát a Salamoni templom rekonstrukciója a bibliai leírás és a régészeti leletek alapján. Az épületegyüttesben az udvar – a szentély – a szentek szentje – hármas tagozódása látható. Az épület magasabban épített részében a szentély és ezen belül a szentek szentje elnevezésű részek helyezkedtek el.A minta (berendezkedési szempontból)a pusztai vándorlás során használt frigysátor […]

Olvass tovább

Keresztényüldözések története (15. rész)Életükkel tanúskodtak

A 16. század elején Európa-szerte hatalmas igény volt az emberekben az egyház átfogó megújulására. A hivatalos egyház körében a romlottság minden téren jelen volt, s a lesújtó állapotok gyökeres változásért kiáltottak. Közszájon forgott a papok és szerzetesek szexuális erkölcstelensége, amiben már hosszú évtizedek óta élen jártak a reneszánsz pápák. Hangos elégedetlenségek forrása volt a pápaság […]

Olvass tovább

Prágai tavasz Husz János reform­mozgalma – A keresztény­üldözések története – 13. rész

A híres angol reformátor, John Wyclif tanításai nagy hatással voltak a cseh Husz Jánosra is. Wyclif nézeteinek csehországi terjedését nagyban segítették a dinasztikus kapcsolatok – Vencel cseh király testvére, Anna, 1382-től II. Richárd angol király feles ége volt – és az ennek kapcsán gyakorivá váló angliai egyetemjárások. Jan Hus, azaz Husz János jómódú földművesek gyermekeként született […]

Olvass tovább

Fájdalmak férfia

Krisztus a vargával (Juhász Gyula)

Egy Húsvéti vers, amiben egy jellemző emberi magatartás tökéletes ábrázolása van beillesztve a Jézusi történetbe.ű Mikor szamárnak hátán a szent városba tartott, – Az üzletek bezárva, virágosak a parkok – Ott állt Ahasvér varga a nép első sorába És tele tüdejéből rikoltozott: Hozsánna! Mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, – A virgácsok bíborral borították […]

Olvass tovább

Katolikus egyház: legyen hangsúlyosabb az erkölcs a közszolgálati médiában

Ez NEM ÁPRILISI TRÉFA! Ezt kéretik komolyan venni A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia médiaügyekért felelős püspöke szerint az egyháznak társadalmi súlyának megfelelően kell megjelennie a közszolgálati médiában. Az MKPK szakértői a közeljövőben kidolgozzák észrevételeiket a Közszolgálati Kódexhez. Társadalmi súlyának megfelelően jelenjen meg az egyház a közszolgálati médiában – mondta Kiss-Rigó László, a Magyar Katolikus Püspöki […]

Olvass tovább

A lugano-i tanulmány UTÓPIA? VÉLT, VAGY VALÓS VESZÉLY?

Egy vitára serkentő tanulmány, amiben a mai hazai szélsőségek hangját is kihallani vélem.A tanulságok levonásait az olvasókra bízom, remélve, hogy korrekt és tárgyilagos hozzászólások is segítik a végső eredményt. Az összeomlást vizionáló nézetek ma népszerűek, de a pesszimista forgatókönyv nem az én színpadom, helyette a biblikus megközelítést ajánlom, amiben az Ultima Ratio az Isteni kézben […]

Olvass tovább

ARMAGEDDON–egy súlyos tévedés II. rész

Ha a szó eredetét keressük, csak a bibliában, ott is csak EGYETLEN alkalommal látjuk leírva. Jelenések könyve 16, 16. Néhány interneten olvasott “magyarázatot” idézek tanulságul, hogy derék emberek kezdeményei néha elég közel járhatnak a leginkább valószínű szövegmagyarázathoz. Hogy melyik lehet a VALÓDI, azt csak az örökkévalóságban fogjuk megtudni, bár előfordulhat, hogy ott nem lesz erről […]

Olvass tovább

ARMAGEDDON–egy súlyos tévedés I.rész

Azzal is kezdhetném, hogy éppen most nézek egy filmet a Spektrumon. A címe: Az armageddon után. Túlélési tippek a földi civilizáció pusztulása utáni időkre. Valódi horror, egy néhány ötlettel megspékelve. Ne csodálkozzanak, de bosszant, ha a biblia szavait, képeit, történeteit össze-vissza kevergetik, mintha csak kártyalapok lennének, vagy az okoskodáshoz, a nagyotmondáshoz háttértároló szerepét betöltő merevlemez, […]

Olvass tovább

Méné Tekel – Belsazár lakomája (A Bibliai Szabadegyetem előadásaihoz)

Rembrandt: Belsazár lakomája „És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és persáknak.”  (Dániel könyve 5. […]

Olvass tovább

Harc a Szent-földért. A keresztényüldözések története (10.)

Keresztesek a dzsihád ellen A történelem egyik legtöbbet tanulmányozott, ám manapság a politikai korrektség által sokszor félreértelmezett időszaka a keresztes háborúk korszaka. Az európai kereszténység több évszázados halogatás után a tizenegyedik század végén megkísérelte – átmeneti sikerrel – visszaszerezni az iszlám uralma alól Jeruzsálemet és azt a térséget, ahol a hitük megszületett. A keresztes államoknak […]

Olvass tovább

Küzdöttek a Szóért A keresztény­üldözések története (12.)

A 14. század utolsó évtizedeiben újabb jelentős európai keresztény reformmozgalom bontakozott ki, ezúttal Angliában, amelynek kezdeményezője John Wyclif oxfordi teológiaprofesszor volt. Wyclif célul tűzte ki az egyházi élet bibliai alapokra helyezését, a hitgyakorlat és a hitelvek Szentíráshoz igazítását és a bibliai látásmód, értékrend széles körű terjesztését. John Wyclif (más írásmód szerint Wyciffe, 1330 k.–1384) az oxfordi […]

Olvass tovább

A keresztényüldözések története (16. rész) A visszatérés prófétái

A keresztény cionizmus történelmi gyökerei A „keresztény cionizmus” kifejezés nem fogalmi ellentmondás, ahogy talán első hallásra tűnhetne, hanem a protestantizmuson belül elsőként a 17. századi Angliában, majd más országokban is megjelent és mára világszerte elterjedt mozgalmat takar. Míg a zsidóság körében kialakult politikai cionizmus történetét viszonylag alaposan feldolgozták, azoknak a keresztényeknek a munkássága és motivációja […]

Olvass tovább

Ország és hatalom – A keresztényüldözések története (8.)

Az államegyház árnyai A Nyugatrómai Birodalom bukásával nem szűnt meg, sőt inkább felerősödött az államvallás és a tényleges kereszténység mellett kitartó hívők közötti konfliktus. A birodalom helyét a pápai állam vette át, a császár utódai „Krisztus helytartói” lettek. Akik nem fogadták el az új rendet, azoktól megvonták a keresztény megnevezést, és kirekesztették őket az egyházból, […]

Olvass tovább

Vértanúk és hitvallók a második században A keresztényüldözések története (5.):

Halhatatlanok  Jézus nem áltatta követőit illúziókkal, amikor elébük tárta, hogy elkötelezett híveit, tanítványait milyen fogadtatás várja saját környezetük és kortársaik részéről, ha teljesítik küldetésüket. Azonban az is távol állt tőle, hogy mindezzel az önsajnálatra vagy a vallásos szenvelgésre adjon tanítványainak okot. Hiszen fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy bizonyságtevői akkor lesznek maradéktalanul boldogok földi pályafutásuk során, ha […]

Olvass tovább

Nérótól Diocletianusig: A keresztényüldözések története (4.)

Caesar kontra Khrisztosz Nérótól Diocletianusig: A keresztényüldözések története (4.) „Győztél, Galileai!”: állítólag ezekkel a szavakkal búcsúzott az élettől Julianus császár, aki az aposztata, vagyis hitehagyott néven vonult be a történelembe. ő volt az utolsó keresztény­üldöző pogány uralkodó a Római Birodalomban. Bár ekkorra a kereszténység már csaknem fél évszázada egyenjogúvá vált a pogány vallásokkal, Julianus bővében […]

Olvass tovább

Keresztényüldözések a történelemben (3.)

Az apostolok vére Keresztényüldözések a történelemben (3.) „A mártírok vére: mag.” Az ősi keresztény mondás szerint egyetlen, hitéért a halált is vállaló hívő tanúságtételéből sok-sok újabb keresztény születik. A görög martürosz szó egyszerűen csak tanút jelent, de a korai keresztények azt tekintették a legvégső értelemben a hit tanújának, aki ha kellett, élete árán is kitartott […]

Olvass tovább