Híres emberek Jézusról

KOMMENTÁR NÉLKÜL
image
Ernest Renan francia gondolkodó, ateista: „Bármi­lyen meglepetéseket hoz is a jövő, egyvalami biztos: Jézust senki sem fogja felülmúlni.”
Rousseau Jézust Szókratésszel összehasonlítva ezt mondta: „Ha Szókratész élete és halála egy bölcs élete és halála volt, akkor Jézus élete és halála egy is­tené.”
Napóleon: „Én ismerem az embereket, de Jézus Krisztus nem pusztán ember volt.”
Lord Byron költő: „Ha valaha egy ember Isten volt, vagy Isten egy ember, Jézus mindkettő volt.”
Philip Schaff történész: „Jézus Krisztus bizo­nyossága olyan biztos, mint az én személyazo­nimageosságom.”
Dr. Frederick F. Bruce: „Néhány ember eljátszik Krisztus mítoszával, legendájával, eszményképével – akik így tesznek, nem történeti kutatás alapján teszik.”
Dr. Frederick F. Bruce: „Néhány ember eljátszik Krisztus mítoszával, legendájával, eszményképével – akik így tesznek, nem történeti kutatás alapján teszik.”
Ambrose Fleming professzor, a Londoni Egyetem nyugalmazott elektrotechnika­tanára, akit Anglia legkiválóbb tudósának választottak, a következőket mondta Jé­zusba vetett hitéről: „Nincs semmi az egész Bibliában, ami a tudomány embe­rének problémát okozna Jézussal kapcso­latban.”
Simon Greenleaf professzor, a Harvard Egyetem jogi tanszékének vezetője köny­vet írt A jogi bizonyítékok alapelvei címmel. Három tanítványa felvetette, hogy a pro­fessimagezor alkalmazza a könyvében leírtakat Krisztus feltámadására: vizsgálja meg az ezzel kapcsolatos bizo­nyítékokat. Greenleaf eleget tett a kérésnek. Vizsgálatai végezté­vel ezt mondta: „Nincsenek jobban dokumentált történelmi bi­zonyítékok, mint a Jézus Krisztus feltámadása mellett szólók. Meggyőződésem, hogy ezek a bizonyítékok bármelyik angliai vagy egyesült államok­beli esküdtszéket meggyőzhetik arról, hogy Krisztus feltámadt a halálból.”
Kari Barthtól, akit a „nagy svájci gondolko­dó”-ként tartanak számon, megkérdezték, melyik volt az a gondolat, amely a legmé­lyebben érintette. így válaszolt: „Jézus sze­ret, jól tudom.”
Frank Morrison brit jogász elkezdett írni egy könyvet, amelyben tagadni akarta Jézus feltámadását – de végül a könyve nem olyan lett, amilyennek eredetileg eltervezte. A Krisztus feltámadását alátámasztó bizonyítékokat e kétkedő jogász olyan meggyőzőimage­nek találta, hogy kénytelen volt elfogadni őket. Ki mozdította el a követ? című könyve végül is a Krisztus feltámadása mellett szó­ló bizonyítékokat taglalja.
Paul Althaus, Erlangeni Egyetem: „A feltámadás hírét egyetlen napig, egyetlen óráig sem lehetett volna fenntartani Jeruzsálem­ben, ha a sír üres voltát nem állapították volna meg tényként minden érintett számára.”
Bono, a U2 énekese: „Az én Szentírás értelmezésem Krisztus személye által vált tisztá­vá, egyszerűvé. Krisztus azt tanítja, hogy Is­ten szeretet. Mit is jelent ez? Számomra Krisztus életének tanulmányozását. A szere­tet úgy mutatja meg magát, mint egy szalmá­ban, szegénységben született gyermek: nincs ennél védtelenebb helyzet, minden rangot nélkülöz…

Nem hagyom, hogy a vallásos vi­lágom túl bonyolulttá váljon. Azt hiszem, tu­dom, mi Isten. Isten a szeretet, és amennyire készen állok, hogy átformáljon ez a szeretet, és hogy e szeretet szerint cselekedjek, ez az én vallásom. A helyzet akkor válik ne­hezebimagebé, amikor megpróbálom megélni ezt a szeretetet. Mert ez nem is olyan könnyű. Ha Krisztus keresztjét nézem, ott látom fent az összes bűnömet és mindenki másét. Ezért felteszem ma­gamnak a kérdést, melyet már sokan feltettek: Ki ez a férfi? Az, akinek mondja magát, vagy csak egy vallásos idióta? Csak ennyi a kérdés. És nem kell, hogy bárki is érveljen mellette vagy ellene. Én tudom a választ.”
Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”
(János evangéliuma 8,12)

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?