Skip to main content

Minden rossznak gyökere ….

Kommentem: Egy magát állandóan “Keresztény”-nek nevező ország vezető grémiumában (lásd Országgyűlés) valaha helyet (el)foglaló képviselő hölgynek nem lett volna annyi érzéke a humorhoz, (lásd irónia, szarkazmus,malícia etc) hogy álságos és meddő akciójával csak a saját intelligenciájáról (nota bene mellesleg a pártjáról is)  egy értékelhető bizonyítványt állít ki, a “Megvédem a vezetőimet, pártomat, az országomat..stb.” kezdetű monodrámával?

Ha ezt lefordítanám a történelem elmúlt évezredeire – leginkább a ma már példa értékű abszolutizmusra, vagy a sötét középkorra – volna mit számon kérni a mindenkori vallási és világi hatalom összeszövődéseiben vergődő ország – világ uralkodóin. A hatalom megragadása és az azzal való (vissza)élés legfőbb célja a vagyon utáni vágyakozás kielégítése. Nézzük mit mond a Biblia?

“Mert Minden rossznak gyökere a pénz szerelme: Mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték Sok fájdalommal.” I. TIMÓTEUS 6:10

Nem zavar ha, akinek sok pénze lett, “magokat általszegezték Sok fájdalommal”, ez az ő bajuk. De a példa kisugárzik és sajnálatosan rossz üzenete van. Szerezz, harácsolj, birtokolj, ne legyenek skrupulusaid…! Elvek? Mire jók? Biblia? Majd a papom megmagyarázza, hogyan értsem!

Egy un “keresztény” vezető -aki mellett egy politikai párt (KDNP) is stabilan áll, mint szürke eminenciás, aki sugdos és tanácsol, ha kell, ha nem, miért nem az elveinek” (?) megfelelő, sokszor és lendületesen mondogatott krisztusi szegénységet/egyszerűséget propagálja? Miért ácsingózott a törpepárt “az” egyházának “járó” milliárdokra? Mit csinál ezzel a hatalmas pénztömeggel? A vezetőnek miért annyira fontos, hogy milliárdos “gázszerelők” vegyék körül,  ha valódi cél: az ország felemelése és a fontos ágazatok (egészségügy, oktatás, innováció…) helyzetbe hozása? Megannyi megválaszolatlan kérdés. De a címlap, az ne kapcáskodjon bele a gyűjtőszenvedélyünkbe, szól a “védelem”!

Nagy Harácsony: a Kúria szerint sem volt sértő a HVG címlapja

A Kúria sem találta a vallásos emberek közösségét sértőnek a HVG 2014. decemberi, Nagy Harácsony című címlapját. A pert Ékes Ilona Mária volt fideszes országgyűlési képviselő indította azt állítva, hogy a címlap őt mint vallási közösség tagját sérti.

© HVG

A HVG-t képviselő Nehéz-Posony Márton ügyvéd tájékoztatása szerint a volt képviselő felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria egyetértett az ügyben meghozott jogerős ítélettel, amely szerint a kifogásolt ábrázolás nem a vallásra vagy a vallásos közösségekre vonatkozott, hanem vezető politikusok pénzimádatát figurázta ki.

2016. szeptember. 14.

Mondja el a véleményét!