Duplagondol HNA egyházi változatban

Vannak még itt-ott kis és nagy egyházak, akiket közösen jellemez a bibliát elfogadó lelkület.

Ezek közül a világon szétterjedt mivoltával, és egységes tanrendszerével kiemelkedik a Dániel és Jelenések – tehát a végidőben aktuális  két kiemelkedő prófétikus könyvhöz – való következetes ragaszkodás révén létrejött Adventista Egyház.

Miként lehetséges, hogy egy országos konferencia előadásait sorjázó tudós grémium egyik-másik előadója, egymásnak és az egyházi alapelveknek homlokegyenest ellentmondó módon fogalmazza meg elemzéseit, illetve témáikat?

Az is megfontolandó, hogy nem régen – 2019 első negyedévében – az előző jónéhány generációnál még alapvető jelentéstartalommal kijelentett alapelvet  (Babilon) –  simán felülíró mondatok hogyan mutálódtak a mai meredeken ellentétes irányba? Kiegyezés a valaha még megbírált társulásokkal? Meg, vagy le tagadása annak a bibliai szakasznak, ahol az un. „Hármas Angyali Üzenet középső része eléggé határozott hangon jelenti ki a végidők hittagadó egyházi tömörüléseinek a bukását?

Merjünk válaszolni rá!

Mondja el a véleményét!