Egyház, vagy valami más? (Vatikán: nem egyházak a protestánsok)

A Hittani Kongregáció DOMINUS IESUS nyilatkozata  Jézus Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról
2000. augusztus 6.

Vannak dátumok, amiket nem lehet átlépni, mintha csak egy esemény lenne a sok közül.  A közvéleményre – a szekulárisra éppúgy, mint az egyházira, a protestánsra éppúgy, mint a római katolikusra, – a meglepetés erejével hatott, hogy a Vatikán és a Lutheránus Világszövetség képviselői 1999.október 31-én Augsburgban aláírtak egy közös dokumentumot  a megigazulás tanításáról. Reflexiókban bővelkedő idő következett.Először a Katolikus egyház nyilatkozott 2000 augusztus 6-án. A HETEK-ből idézek egy rövid cikket. (Dénes Ottó)

Vatikán: nem egyházak a protestánsok
Kizárólag a Római Katolikus Egyház Jézus Krisztus egyetlen és igaz egyháza – szögezi le a Vatikán által a héten megjelentetett nyilatkozat. A dokumentum szerint a többi felekezet „fogyatékos”, mivel nem ismerik el a római pápa tekintélyét. A nyilatkozat röviddel azt követően jelent meg, hogy a Vatikán a latin nyelvű miserend szerepét is hivatalosan felértékelte.
A L’Osservatore Romano  által adott fotón XVI. Benedek pápa azon a terven halad tovább, hogy több egyházat rábírjanak a régi latin mise használatára. Ez aggodalmat keltett azok között, akik féltek a Vatikán  liberalizáló reformjaitól . (AP Photo / L’Osservatore Romano, HO)

A hittani kongregáció által kiadott 16 oldalas nyilatkozat szerint a protestáns felekezetek a leginkább „sérültek”.

A Vatikán ezen hivatalos álláspontja szerint még az „egyház” megnevezés is „nehezen értelmezhető” a protestáns közösségek vonatkozásában.

Ez a dokumentum megerősíti azokat a téziseket, amelyet az akkor Joseph Ratzinger által irányított hittani kongregáció 2000. szeptember 5-én kiadott „Dominus Iesus” pápai nyilatkozata tartalmaz.

A protestáns felekezetekkel kapcsolatos radikális állásfoglalásra a nyilatkozat szerint azért volt szükség, mert számos katolikus teológus korábban félreértette a Vatikán ezzel kapcsolatos álláspontját.

A szöveg a „reformációból eredeztethető egyházi közösségek” elnevezéssel különbözteti meg a protestáns és az anglikán felekezeteket az „igazi egyháztól”. Ennek ellenére Augusztin di Noia, a Hittani Kongregáció helyettes titkára szerint a nyilatkozat célja nem az volt, hogy csorbítsa az ökumenikus dialógus iránti katolikus elkötelezettséget, csupán a „katolikus identitás” megerősítéséről van szó.

A protestáns felekezetek egységesen elítélték a vatikáni nyilatkozatot. „Felmerül bennünk a kérdés, hogy valóban mindannyian a kereszténység egységéért imádkozunk-e” – fogalmazott a több mint 100 országban 75 millió protestáns hívőt tömörítő Református Világszövetség nyilatkozata.

Az anglikán egyház is megdöbbenéssel reagált a nyilatkozatra, amely szerintük a nemkatolikus egyházak vélt „hiányosságait” kihangsúlyozva komoly akadályt gördített az ökumenikus mozgalom elé.

„A dokumentum kommentárja szerint »a katolikus ökumenizmus paradoxon«. Paradox álláspont a katolikus egyház részéről azt kommunikálni ökumenikus partnerei felé, hogy a keresztényeknek vissza kell térniük az »igaz katolikus egyházhoz« és hogy valójában csak Római Egyház rendelkezik Krisztus egyházának »teljes identitásával«, az összes többi közösség »fogyatékos«” – visszhangozza egyházának felháborodását Gregory Cameron, az anglikán egyház ökumenikus követe.

David Phillips anglikán lelkész szerint a pápai dokumentum „semmilyen újdonságot nem tartalmaz”. Phillips szerint a nyilatkozatból egyértelműen látszik, hogy a Vatikán saját hataloméhsége által miként szakította darabokra a kereszténységet. A vatikáni álláspont szerint ugyanis ahhoz, hogy egy felekezet „igaz egyház” legyen, szükséges azt az „elképesztő” tézist elfogadnia, miszerint a római pápa Péter apostol örököse és Krisztus földi helytartója.

„Sem a Biblia szövege, sem a történelmi tények nem támasztják alá ezeket az állításokat, amelyek a múltban nemcsak megosztották a kereszténységet, de az inkvizíció alapját is képezték” – fogalmaz Phillips.

Pátkai Mihály

Mondja el a véleményét!