Luther élettörténete III. rész

Luther élettörténete III. rész

A pécsi Tudásközpontban f. hó 12-én kezdődött Luther életmű-sorozat első és második része a reformátor ifjúkorával és a Worms-i birodalmi gyűlésig terjedő életszakaszának  ismertetésével foglalkozott.

A befejező rész a pécsi Tudásközpontban – 2017 május 03-án 19 órakor – a történelem izgalmakban bővelkedő XVI. századának legmeghatározóbb részét taglalja.

Miként alakult ki Lutherben hitvilágának átalakulása a skolasztikus merevségtől a középkori egyháztörténelem fordulatát eredményező Worms-i birodalmi gyűlésig.

Visszatekintés az előző este témájára:

A Wormsi birodalmi gyűlés Lutherrel foglalkozó szakaszának „végjátéka”, amikor a fejedelem (V. Károly) az ülés végére érve szerette volna már rövidre metszeni “a szerzetes” ügyét:

Részlet egy avatott történész Richard Friedenthal: Luther élete és kora c. könyvéből.

“Luther válasza, amelyről maga mondotta, hogy „szarva, foga nincs”, így hangzott:

„Ha nem győznek meg a Szentírás bizony­ságával vagy világos észokokkal — mivel nem hiszek egyedül sem a pápának, sem a zsinatoknak, amelyek nyilvánvalóan gyakran té­vedtek, és ellentmondtak egymásnak —, úgy a lelkiismeretemhez és Isten Igéjéhez vagyok kötve. Ennélfogva “nem tudok, és nem akarok visszavonni semmit, mert nem bátorságos bármit is a lelkiismeret ellen cselekedni. . . Isten en­gem úgy segéljen.

Mondja el a véleményét!