A gleccserek olvadása miatt emelkedik az Alpok

Kommentem: Nem az a néhány milliméter izgat, hanem az a – ma még többnyire – kristálytiszta ivóvízkészlet, ami a gleccserekben található. És még többek között ezzel az eltűnéssel egyidejűleg azok a jelenségek, amiket már az éghajlat melegedő trendje hozhat magával. A kiegyensúlyozhatatlan időjárás, amibe ember – láthatóan – már jócskán belenyúlt. A tengerek vízszintjének emelkedése. A sarki jégsapkák kisebbre zsugorodása…egyszóval az emberiség mintha maga alatt vágná a fát, vagyis az élőterét öldösné teljes erőbedobással. Nem emlékeztet ez az állapot a 7 csapás némelyikére?

„A második angyal a tengerre öntötte ki a poharát. Ekkor a tenger vize olyan lett, mint a halott vére, és a tengerben minden élőlény elpusztult. (Jel. 16,3)

A harmadik angyal a folyókra és a forrásokra öntötte ki a poharát. 
Ekkor azoknak vize mind vérré változott. (Jel 16, 4)
Hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondja: „Igazságosan ítéltél, te Szent, aki vagy, 
és aki mindig voltál! Mivel szent népedet és a prófétákat gyilkolták, 
és vérüket a földre ontották, most vért adtál inni gyilkosaiknak, 
mert ezt érdemlik.” Ekkor megszólalt a mennyei oltár: 
„Igen, Mindenható Úr Isten, ítéleteid igazak és igazságosak! (Jel 16,5-7)
A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket
 tikkassza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák,
 akinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak. 
(Jel 16, 8-9)
http://www.erdekesvilag.hu/a-gleccserek-olvadasa-miatt-emelkedik-az-alpok/

Jürgen Mey, a Potsdami Egyetem kutatója szerint az osztrák Alpok keleti és nyugati peremén mért 1,5-2,3 milliméteres éves növekedés viszonylag nagy. Ennek hátterében az áll, hogy ez a Tirol, Salzburg és Karintia fölött elterülő régió közel található a glaciális maximum idejének leginkább eljegesedett területhez.

Évente 1-2 milliméterrel magasabbra emelkedik az Alpok a gleccserek olvadása miatt. Észak-Amerika és Skandinávia is folyamatosan emelkedik. Ennek oka a jégtakaró olvadása a legutóbbi jégkorszak glaciális maximumának, vagyis a sarki és kontinentális jégtakarók legnagyobb, 18 ezer évvel ezelőtti kiterjedésének ideje óta. A földkéreg reakciója a gleccserek súlyának csökkenésére máig tart – olvasható német kutatók tanulmányában a Nature Communications című tudományos lapban.gleccser-2 alpok-5 alpok-4 alpok-3

A földkéreg régi, tektonikailag stabil régiói esetében, mint amilyen Észak-Amerika és Skandinávia, régóta ismert, hogy a megfigyelt emelkedés szinte kizárólag az úgynevezett posztglaciális “visszaugrás-hatásra” vezethető vissza: a glaciális maximum végével a jég súlyának csökkenésére felfelé irányuló mozgással reagálnak.

A glaciális maximum idején az Alpokat is jég borította. A hegyvonulat jegesedése azonban jóval kisebb kiterjedésű volt, mint Észak-Amerikában vagy Skandináviában, ezért eddig a kutatók úgy vélték, a gleccserek olvadása nincs nagy jelentőséggel az Alpok emelkedése szempontjából. Sokkal inkább úgy gondolták, hogy az emelkedésért – a földkéregre nehezedő nyomás csökkenéséért – az üledék eróziója és elhordása felelős. A Potsdami Egyetem és a Német Geokutatói Központ (GFZ) munkatársai vezette nemzetközi kutatócsoport azonban rávilágított, hogy a glaciális maximum óta eltűnt jég 90 százalékban felelős az emelkedésért.

Munkájuk során a szakértők összehasonlították az emelkedést befolyásoló tényezőket, ehhez számítógépes modelleket és fúrásokból származó adatokat használtak fel. Abból indultak ki, hogy a fő jegesedési időszak után erodálódott anyagok nagy része a hegységen belül rakódott le. Ezért ez a folyamat nem járulhat hozzá az Alpok emelkedéséhez, mindössze tíz százalékban vezethető vissza az emelkedés az üledék elhordásából származó tehercsökkenésre.

A számítógépes modellek sokkal inkább arra utaltak, hogy az emelkedés leginkább a gleccserek olvadásával magyarázható. A glaciális maximum idején 62 ezer gigatonnányi jég nehezedett az Alpokra, az üledék eltűnésével pedig csupán négyezer gigatonnával csökkent a súly.

 

Mondja el a véleményét!