Vérré vált vizek? 7 csapás?

Elég széles körben szétterülő publikációkat, kommenteket gerjesztett egy Facebook bejegyzés, amiben a Csendes Óceán, Fukushimától – Amerikáig terjedő térségét az elhalt és rákbeteg állatok láthatóan szaporodó mennyisége jellemzi. Biztosan sokakban megszólalt a vészcsengő, amit az ismert bibliai igéknek a tudatunk előtt  felbukkanó szövegei mondanak. Sőt kiáltanak!

fukushima-hatasa-usa Fukushimai sugárszennyezett víz terjedése

Jelenések könyvének az erre is értelmezhető versei nagyon megrázó képet festenek a vízi lények hatalmas változatosságát felölelő életének, immár nem a jövőjéről, de az ittlévő jelenéről. Olvassuk és gondoljuk át, mert ezeket a sorokat a kereszténység szent könyve 1900 éve ismeri. Legfeljebb – még – nem érthette meg, amíg az idézett bejegyzésben – és más, hasonló tudósításokban –  meg nem jelentek a közösségi és egyéb oldalakon.

Jelenések könyve 16. fejezetének a 3-tól terjedő verseit olvassuk.

A második csapás 3 A második angyal a tengerre öntötte ki a poharát. Ekkor a tenger vize olyan lett, mint a halott vére, és a tengerben minden élőlény elpusztult. 

A harmadik csapás 4 A harmadik angyal a folyókra és a vizek forrásaira öntötte ki poharát. Ekkor a vizek mind vérré változtak.

5 Hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondja: „Igazságosan ítéltél, te Szent,  aki vagy, és aki mindig voltál!

6 Mivel szent népedet és a prófétákat gyilkolták, és vérüket a földre öntötték,  most vért adtál inni gyilkosaiknak,  mert ezt érdemlik.”

7 Ekkor megszólalt a mennyei oltár:  „Igen, Mindenható ÚR Isten,  ítéleteid igazak és igazságosak!”

Még mindig hihetünk a Bibliának?
Még mindig hihetünk a Bibliának?

Azt a hiedelmet, hogy a 7 csapás EGYSZERRE, illetve egymás után sorban-sorban jön az emberiségre és EGYETLEN időpontból kiindulva hömpölyög végig a földön,- mint ahogyan a függöny felgördülése után elkezdődik az előadás, –  immár át kell, hogy gondoljuk. Ha így lenne, akkor az élet teljesen kioltódna, mire Jézus eljön. És a tulajdonképpeni ÍTÉLETET az ember maga – magán hajthatná végre.

Ez nem reális képlet!

A vizsgálati ítélet folyamata, és a végítélet KIHIRDETÉSE két merőben különböző  esemény. Most az Úristennek van még türelme és vár azokra, akiknek a szívében van vágy Ő iránta.

A 7 csapásról még annyit, hogy ami szemünk előtt történik, az az Apokalipszisban (Jelenések könyve) előre megírtak szerint, egyes elemeiben már világosan felismerhető és körvonalazódik. Ezek úgy viszonyulnak a leendő valósághoz, mint egy operában az előjáték (vagy nyitány) az előadáshoz.

Isten nem ad soha egyetlen csapást, vagy intézkedést sem úgy, hogy ne figyelmeztesse azokat, akiknek ez nincsen a látókörükben.

Ámos 3,7 Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, [1 Móz. 18,17-19. Ésa. 48,5. Hós. 12,10.] míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.

Tudósít, figyelmeztet, előre jelez…stb. Így korrekt! Lássunk látó szemekkel, hogy ne legyünk alvó állapotból, hirtelen felserkent, zavart egyének! Jézus eljövetele közel van, készüljünk!

Forrás: http://avilagtitkai.com/

Mondja el a véleményét!