Az Erő vonzásában

A Star Wars-filmek ideológiai háttere

Annak az ördögi erőnek, aki mindent megtesz, hogy az embert, Isten elleni lázadásának együttműködő eszközévé aljasítsa le, és végül az örök kárhozatba juttassa, ma már a modern technika minden eszköze és a céljaihoz szükséges hatalmas pénzösszegek is rendelkezésre állnak. Az eredményességhez szükséges, hogy a legfiatalabb generáció figyelmét és érdeklődését is megnyerje.

LEGO-Star-Wars

Az animációkkal és a rajzfilmes módszerekkel megtűzdelt, és a fiatalok számára elbűvölően tálalt, meseszerűen  csillogó elemekkel is gazdagon ellátott filmek óriási (kassza)sikereket könyvelhetnek el, de ez – mármint a pénz- csak a jéghegy csúcsa. Az igazi probléma a szellem, a tiszta gondolkodás, a bibliai ismeretek „elbirtoklása” Istentől.

A végső célhoz vezető utat a Bibliához sokban hasonlító „sztorik” kövezik ki. Jézus, az apostoli személyek, a különböző mellékszálak képei, az üdvösség ismeretét közvetítő események…stb mind-mind egy ravaszul megfogalmazott – de igen eredményes – trükk-sorozat egy-egy állomása. Aminek végén a tökéletesen elbutított, hamis “bibliai” nézeteket és azok mellé a torzításokat is valóságként tálaló, illetve életébe – tudatvilágába – beépítő ember formájú zombik a produktum. A külvilágról alkotott belső képi világunk a látással ér hozzánk, átlagosan mintegy 80-83 %-ban. Ezt a tulajdonságunkat ragadja meg a Tv, a film,a plakát… minden, ami ma már zsibbasztóan tolakodva elöntötte mindennapjainkat.

Próbálja csak ezek után bárki az ilyen módon “képzett” embernek a valós és hiteles képet megrajzolni mindarról, amit a Biblia tanít, ha egyszer már az agya tele van azokkal a hamis képekkel, történetekkel, amiket a szemeivel látott és füleivel hallott a moziban. Ez a téma az iskolában, sőt már akár az oviban is. Ez már a megközelíthetetlen és tudatilag leépült lények mindenre kapható serege lesz. A történelem végére készen áll(hat) az a kettősség, amit Pál apostol is vázolt:

II. Tim. 4.3-4.Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.

Ez a mostani kor egyik jellemzője, az igazság – hamisság küzdelmének végső fázisában. A “mesék” és az “igazság” összecsapásának láthatóan elbillent állapota. Tömegek állnak az ítéletkor Isten elé, akiket elbolondított a mese, de semmit sem akartak tudni az örök életről, mert a fülük viszketett az isteni dolgok meghallásától.(Dénes Ottó)

A napokban került a mozikba (2015.12.) a Csillagok háborúja legújabb része, az Ébredő erő. Ezzel a filmmel vette kezdetét George Lucas űr­epo­szának harmadik trilógiája – immár a Disney égisze alatt. A film már a megjelenése előtt elképesztő hatásfokkal rebootolta a Star Wars franchise-t – elsősorban játékok formájában, de a legkülönbözőbb termékek is Star Wars brandinget kaptak (a mi kedvenceink a Zewa Star Wars-os WC-papírja, illetve a repülő­gé­pe­ken megjelent Star Wars-os hányózacskók). A Disney az elkövetkező években nemcsak a harmadik trilógia hátralevő két részét gyártja le, de a központi történet szálára fel­fűzött, úgynevezett spin-off filmeket (például a már bejelentett Rogue One és az önálló Han Solo és Boba Fett karakterfilmeket), illetve számos, nagy költségvetésű számítógépes játékot is. Az alábbiakban a sci-fi-sorozat ideológiai hátte­rével foglalkozunk a zsidó-keresztény, bibliai világnézet perspektívájából.

star-wars-mobile-game-header

Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy Lucas alapvetően bibliai koncepciókra alapozta a Csillagok háborúja világképét. Hát nem a jó és a rossz kozmikus harcáról van itt is szó, akárcsak a Szentírásban? A jó oldalon a demokráciát képviselő lázadók küzdenek a Galaktikus Birodalom diktatórikus, sötét uraival szemben. Egy szűztől született, „kiválasztott” messiásfigura az, aki egyensúlyt hoz a világegyetembe. Anakin Skywalker megkísértése és átállítása a „sötét oldalra” szintén számos bibliai elemet tartalmaz – a fiatal harcos nem tudja betartani a szexuális önmegtartóztatásra irányuló fogadalmát, képtelen uralkodni bosszúvágyán, Luciferhez hasonlóan isteni szerepre vágyik, amikor a halál legyő­zését tűzi ki céljául. Bukását a félelmei, mérhetetlen becsvágya és önteltsége okozzák. És itt vannak a fénykardokkal harcoló angyalfigurák, a Jedik, a jellemesség, az önfeláldozás megtestesítői, akik a béke őrei az univerzumban.

Panteizmus, monizmus, taoizmus

A Star Wars azonban nem bibliai, hanem panteista világnézeti alapokon áll. A keleti ideológiák és vallások a hatvanas években kezdtek népszerűvé válni a nyugati világban. A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alternatívájaként megjelenő hindu, buddhista és New Age-es ideológiákat számos akkori celeb (The Beatles, Shirley McClain stb.) is magáévá tette és népszerűsítette.
A panteizmus kifejezés a görög „pan” (minden) és „theosz” (isten) szavakból származik. E nézetrendszer szerint isten egy személytelen erő, egy kozmikus energia, amely átjárja a világmindenséget. Ez az energia a „csí erő”, a „brahma”, amely megfelel a Star Warsban szereplő „erő” fogalmának.

Míg a Biblia szerint Isten az univerzumtól függetlenül létezik, a panteizmus szerint Isten az univerzumon belül van, sőt Isten maga az univerzum. A panteizmus egyik alapvető eleme a monizmus, amely szerint minden ugyanazon egy tőből fakad, egylényegű. Világosság és sötétség, jó és rossz, élet és halál, mind Istenből áradnak. Ez szöges ellentétben áll a Biblia állításával, miszerint „az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség”. (1János 1:5)

A panteizmus szerint az ember és Isten is egylényegűek, az emberek „rejtett istenek és istennők, amelyek még embrió formában vannak bennünk és materializálódni szeretnének” (Deepack Chopra, New Age-guru). Az „istennel”, az „erővel” kapcsolatos tudásra az ember a „megvilágosodáson” keresztül juthat el, amelyhez olyan tudatmódosító gyakorlatok vezethetnek, mint a meditáció vagy a jóga. Az ilyen gyakorlatok során az ember kilép az érzékszervek és a racionális gondolkozás korlátai közül, és egyfajta „hatodik érzékelésre” jut el . A végcél pedig az egyetemesbe, az Istenbe való beolvadás. A Bibliában az ember Isten teremtménye, egy bukott lény, akit a bűn megfertőzött és ezáltal áthidalhatatlan távolságra került a szent Istentől. Az Istennel való kapcsolatra nem belső megvilágosodáson, hanem felülről, a Mindenhatótól származó kijelentés folytán lehet eljutni. A végső cél pedig nem egy misztikus beolvadás, hanem az önálló identitással is rendelkező lények örökkévaló, boldog élete.

Okkult gyakorlatok a Star Warsban

Fehér mágia – a mágiának az a formája, amikor pozitív célokra használják (például betegek gyógyítása).PDVD_130
Szellemidézés, halottlátás – az elhunyt személyekkel való kommunikáció, halottak látása.
Levitáció – tárgyak vagy személyek lebegtetése természetfeletti erő segítségével.
Jövendőmondás – a jövő előrejelzése álmokon, látomásokon keresztül.
Extraszenzualitás – az öt érzékszerven kívüli „hatodik érzék” műkö­dése, amely nem látható tárgyak vagy személyek érzékelésére (például másik szobában), illetve veszélyek előre érzékelésére vonatkozik.
Varázslás, agykontroll – más emberek befolyásolása okkult erő által.
Meditáció – tudatmódosított állapot elérését célzó gyakorlatok.

A Star Warsban szereplő „erőelméletet” először Obi-Wan Kenobi önti szavakba: „Az Erő a Jedi-lovag hatalmának forrása. Ez egy minden élőlény által táplált energiamező, amely körülvesz és átitat mindannyiunkat. Átjárja a galaxist.” Ez a gondolatmenet a panteista alapokon nyugvó taoizmushoz áll a legközelebb, ahol az Erő megfelelője a mindent átjáró „csí erő”, amelyet  az ember tudatmódosító gyakorlatokkal uralma alá tud hajtani, és ezáltal természetfeletti képességekre tehet szert. Némelyek szerint a Csillagok háborújában szereplő Erő megfelel a Bibliában szereplő Szentléleknek.

A Szentlélek azonban, a Biblia tanítása szerint – az Erővel ellentétben – személy, a látható világon kívüli létező, nem irányítható, és nincs sötét és világos oldala, hanem csak világos.
A Lucas által megálmodott mesevilágban tehát az Erő egy személytelen valóság. Az Erőt ugyanakkor nagyon apró élőlények, a „midikloriánok” képesek közvetíteni. Ezek a nanolények tudatják az Erő akaratát is.

A Jedik és a velük szembenálló Sithek képesek meghallani a midikloriánok hangját. A midikloriánok száma határozza meg azt, hogy valakiben milyen nagy az Erő – ez pedig a személy vérének a vizsgálatával pontosan mérhető. A Star Wars messiásfigurájában volt a legnagyobb a midikloriánok száma, sőt, őt ezek az apró élőlények nemzették. A sötét oldalon pedig egy Darth Plagueis nevű Sith-lovag megtanulta befolyásolni a midikloriánokat, így képessé vált életet teremteni és a halált legyőzni.

A bibliai világnézet alapján is létezhetnek az emberekben idegen életformák, ezeket a Biblia démonoknak nevezi. Az ilyen életformák valóban a vérben (is) megtelepedhetnek, a Biblia szerint ugyanis a vér és a lelkünk egylényegű. Ezek az intelligens lények azonban negatív hatással vannak a gazdatestre. A vezető­jük Isten ősellensége, Lucifer. A céljuk az emberek leigázása, megrablása, megölése. Amennyiben az ember a befolyásuk alá kerül életének valamelyik területén, elkezdi elveszíteni a szabadságát, és távolodni kezd Isten jelenlététől. A Szentírás szerint az ember kizárólag egyetlen módon képes legyőzni a halált – a názáreti Jézus engesztelő áldozatába helyezett élő hit által.
Jin-jang elmélet

Rajongók Star Wars-jelmezekben.wtfsw

Mítosz-egyveleg modern köntösben.
Szintén a taoizmus eleme az úgynevezett jin-jang dualizmus, amelynek jele a feketébe hajló fehér és fehérbe hajló fekete kör. Eszerint a világegyetemben két, egymással szemben álló erő áll kölcsönhatásban egymással, a pozitív és a negatív energia, a világosság és sötétség, az élet és a halál. Az embernek meg kell tanulnia együtt élni mindkettővel – a sötétséget, a halált, a gonoszt soha sem lehet teljesen legyőzni, csak egyensúlyba hozni a világossággal, az élettel, a jóval, ha az előbbi túlzottan érvényesülne. „A halál az élet természetes része” – mondja például e világnézetet visszhangozva a film egyik pozitív karaktere, Yoda mester. Amikor a két erő egyenlő mértékben érvényesül, akkor van harmónia a világegyetemben.

Ez szintén élesen különbözik a bibliai világnézettől, amely szerint nem mindig volt meg a kettősség a világban – csak a Sátán bukását követően. A Szentírásban a világosság, a jó élesen elválik, és végtelenül hatalmasabb a sötétségnél, a gonosznál, és végül teljes mértékben felül is fog kerekedni rajta.

A Csillagok háborújában szereplő Jedi-lovagok békefenntartó harcosok, akik „uralják az Erőt”, és így szuperképességekkel rendelkeznek. Egy, a Discovery Channel által készített dokumentumfilmben George Lucas elárulta, hogy a kínai saolin szerzetesekről mintázta a Jedi-harcosokat. A saolin szerzetesek voltak a távol-keleti harcművészetek megalkotói és legendás mesterei. Emellett állítólag képesek voltak uralmuk alá hajtani a „csí erőt”, és emberfeletti erővel tudtak harcolni.

A mestereik állítólag fizikai kontaktus nélkül is képesek voltak a földre küldeni az ellenfeleiket. A Csillagok háborúja Jedi-figurái hasonló szerzetesi öltözéket viselnek, egy templomban van a főhadiszállásuk és az Erő urai. A Jedik szintén meditációval, az értelmük kiürítésével és az úgynevezett hatodik érzékelés felszabadításával operálnak. És hasonló képességekkel is rendelkeznek, mint amivel állítólag a saolin harcosok is egykoron.
Halál és vezető szellemek

Pátkai Mihály 2015. 12. 23. (XIX/52)

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható.
Forrás: http://www.hetek.hu/hatter/201512/a_star_wars_filmek_ideologiai_hattere

Mondja el a véleményét!